čtvrtek 28. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Svatý Václav - melodrama z desátého století:
 • Václav: "Včera to byl dobrý mejdan" - Boleslav: "A dnes ti posloužím zase takhle" - a udeřil ho mečem Antiglobalizační demonstrace:
 • FInančníci, demonstranti a svatý Václav (Ivan Hoffman)
 • Štěpán Kotrba z pražských ulic v úterý ve 21.30: Regulérní občanská válka Štěpán Kotrba informuje z Václavského náměstí, úterý 22.45:
 • Česká policie užívá civilních provokatérů, oblečených jako anarchisté Západní tisk:
 • V Praze došlo k nepokojům při vrcholné schůzce MMF (Guardian) Informace o demonstracích v Praze v  průběhu včerejšího dne:
 • Úterý 20.30: Reportér EkoListu po šesti hodinách propuštěn
 • Úterý 19.15: Hovoří fotograf Luboš Wišniewski
 • Ekologické a humanitární organizace odsoudily násilné střety v Praze
 • Úterý 15.30: Rozhovor se Štěpánem Kotrbou z linie dotyku demonstranti-policie
 • Úterý 16.30: Redaktor EkoListu zatčen
 • Včerejší Praha: Demonstrace se daly rozdělit na tři části a policie některé nezvládla (Michal Škop) Komentář:
 • Duševní chudoba demonstrantů (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Perly českých médií - aneb Není nad to přečíst si poučený komentář v Respektu (Milan Šmíd) Tiskové prohlášení:
 • Jana Dědečková z Rady ČT kritizuje pořad Naostro Televize Nova:
 • Železný nelže a nemá majoritní podíl v CET 21 (Martin Chalupský) O mediální manipulaci
 • Britské listy - udavačův koutek: Jak někdy probíhají redakční rozhodnutí, co bude publikováno v Neviditelném psu (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jana Dědečková kritizuje pořad Naostro

  Tiskové prohlášení

  27.9.2000; 0:53

  Naostro

  Ve světle dnešních události v Praze je zřejmé, že nedělní pořad ČT Naostro, kdy hostem M.Šímy byl S.Gross, byl nejen profesionálně ubohý, ale i společensky nebezpečný. Samoúčelné skandalizování policejních opatření a tlak na jejich uvolnění svědčí přinejmenším o naprosté absenci profesionálního úsudku těch, kteří jsou za přípravu pořadu zodpovědní.Člověka doslova mrazí v zádech při představě, že by tlak, jemuž byl v pořadu vystaven ministr vnitra za „ přehnané “ opatření byl úspěšný, a on část těch policistů poslal domů! Jde o naprosté selhání veřejnoprávního poslání média a přesný opak toho, co má dělat.

  Jana Dědečková

  Členka Rady ČT

  Poznámka TP: Moderátoři debatních pořadů nebývají standardně vybavováni věšteckými koulemi a proto s uvažováním Jany Dědečkové ex post factum nelze souhlasit: otázka, zda vynaložené prostředky nebyly nadměrné, je zcela legitimní a mohla být položena. Moderátor by měl zaujímat pozici hostova přirozeného oponenta, proto je normální, že se občas ptá (v rozumných mezích!) i "hloupě". Politováníhodná byla ovšem umanutost, s níž Šíma na své konstrukci trval, i když Gross napoprvé odpověděl uspokojivě, a ještě víc způsob, jak se od něj (zejména ve druhé části pořadu) nechal okřikovat.

  Poznámka JČ: Prohlášení Jany Dědečkové obsahuje jedno zásadní nedorozumění: v diskusi, a tedy i v televizní diskusi, je možno - a nutno - v rámci objasnění předmětu - vznášet jakékoliv, tedy i nejprovokativnější otázky. Moderátor veřejnoprávní televize nemusí zastávat "rozumný" názor, má v rámci diskuse předkládat nejrůznější názory - prostě aby se věc objasnila. Diváci by měli vědět, že názory vznáší právě jen v zájmu diskuse a nutně se s nimi neztotožňuje. (V tomto smyslu jsou velmi instruktivní studentské debatní kluby na britských univerzitách, kde je předloženo téma a studenti pak v rámci diskuse ho zkoušejí napadat z nejrůznějších úhlů pohledu - ne nutně jen z hledisek, které oni sami zastávají.) Česká veřejnoprávní televize by měla představovat právě takovouto názorovou otevřenost, vznášet i otázky, které dává advocatus diaboli, provokativní "ďáblův advokát". Je na interviewovaném, aby na ně přesvědčivě odpověděl. Není žádná otázka, která nesmí být vznesena. Vyjádření otázky nevyjadřuje názor.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|