čtvrtek 28. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Svatý Václav - melodrama z desátého století:
 • Václav: "Včera to byl dobrý mejdan" - Boleslav: "A dnes ti posloužím zase takhle" - a udeřil ho mečem Antiglobalizační demonstrace:
 • FInančníci, demonstranti a svatý Václav (Ivan Hoffman)
 • Štěpán Kotrba z pražských ulic v úterý ve 21.30: Regulérní občanská válka Štěpán Kotrba informuje z Václavského náměstí, úterý 22.45:
 • Česká policie užívá civilních provokatérů, oblečených jako anarchisté Západní tisk:
 • V Praze došlo k nepokojům při vrcholné schůzce MMF (Guardian) Informace o demonstracích v Praze v  průběhu včerejšího dne:
 • Úterý 20.30: Reportér EkoListu po šesti hodinách propuštěn
 • Úterý 19.15: Hovoří fotograf Luboš Wišniewski
 • Ekologické a humanitární organizace odsoudily násilné střety v Praze
 • Úterý 15.30: Rozhovor se Štěpánem Kotrbou z linie dotyku demonstranti-policie
 • Úterý 16.30: Redaktor EkoListu zatčen
 • Včerejší Praha: Demonstrace se daly rozdělit na tři části a policie některé nezvládla (Michal Škop) Komentář:
 • Duševní chudoba demonstrantů (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Perly českých médií - aneb Není nad to přečíst si poučený komentář v Respektu (Milan Šmíd) Tiskové prohlášení:
 • Jana Dědečková z Rady ČT kritizuje pořad Naostro Televize Nova:
 • Železný nelže a nemá majoritní podíl v CET 21 (Martin Chalupský) O mediální manipulaci
 • Britské listy - udavačův koutek: Jak někdy probíhají redakční rozhodnutí, co bude publikováno v Neviditelném psu (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dr. Železný nelže a není majoritním vlastníkem CET 21

  Martin Chalupský, mluvčí CET 21

  Vážený pane Pecino,

  chápu Váš profesionální zájem zjistit, kdo vlastní komerční televize v ČR. Transparentnost vysilatelů je pro CET 21, asi stejně jako pro Vás, základní premisou jejich vlastní existence. Proto v minulosti CET 21 vždy důsledně informovala o příslušných změnách vlastnické struktury uvnitř společnosti.

  Vaše, bohužel, neprofesionální konstrukce vychází z faktu, že změna vlastnických vztahů CET 21 vzniklá po navýšení základního jmění není dosud zapsána v obchodním rejstříku. Každý právník Vám řekne, že nový společník se ujímá svých plných práv v momentě, kdy se přihlásí ke svému vkladu a tento vklad řádně splatí. V tomto konkrétním případě tomuto kroku ještě předchází schválení ze strany RRTV. Obě tyto podmínky byly v případě nových společníků CET 21 řádně splněny, a to k datu 5. ledna, resp. 6.ledna 2000.

  Odkazuji Vás také na odstavec z dopisu vedoucí Úřadu RRTV paní Dr. Havlíkové, který jasně pojmenovává proces změn ve vlastnické struktuře společnosti CET 21. Ostatně, sám jste jej zveřejnil na Britských listech 25.9.2000.

  Rada na svém 25. zasedání dne 21.12.1999 na základě žádosti provozovatele o souhlas Rady předem rozhodla podle § 14 v zákonné lhůtě o změně udělené licence CET 21, spol.s r.o. a schválila změnu spočívající v navýšení základního jmění z 200.000,- Kč na 10.200.000,- Kč.

  V přistoupení nových společníků MEF Media, a.s. a Edikon, a.s. a ve změně podílů a vkladů společníků (viz např. tisková zpráva Rady z 21.12.1999, podrobně pak Zpráva Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ze rok 1999, str.44 a další).

  Společnosti MEF Media a Edikon se proto staly společníky společnosti CET 21 už dnem účinnosti jejich prohlášení o převzetí závazků k novým vkladům. Toto prohlášení učinila společnost Edikon dne 5.1.2000 a společnost MEF Media dne 6.1.2000. Kopie obou prohlášení a potvrzení o splacení navýšení základního jmění ze dne 7.1.2000 bylo zasláno RRTV. Společnost MEF Media tedy vlastní obchodní podíl 24,02 % v CET 21 a Edikon 24,51%.

  Společnost CET 21 podala dále návrh na zápis příslušných změn společnosti do obchodního rejstříku na Krajském obchodním soudu v Praze už 11.2.2000. Vlastní zápis, který má v tomto případě pouze deklaratorní charakter, je tedy věcí Krajského obchodního soudu, a není vinou CET 21, že trvá již téměř 8 měsíců. Není neobvyklé, že zápis změn do OR trvá i rok a půl.

  Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že Dr. Vladimír Železný není majoritním vlastníkem společnosti CET 21. Pro upřesnění: Dr. Vladimír Železný vlastní obchodní podíl 11,78 %. Všechny uvedené skutečnosti byly společností CET 21 několikrát publikovány a byly zveřejněny i v médiích. Jejich opomíjení ve Vašich materiálech je pro čtenáře zavádějící. Stejně tak i tvrzení, že "Vladimír Železný zřejmě lže, když tvrdí, že nemá v CET 21 většinový podíl". Takové chyby nejsou hodny profesionálních novinářů, kteří se věnují české mediální scéně.

  Poznámka Tomáše Peciny: Jenže druhý odstavec § 27 obchodního zákoníku říká: "Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis proveden. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti." Takže je mi líto, ale V. Železný je zatím majoritním vlastníkem společnosti CET 21, a přestane jím být teprve dnem, kdy rejstříkový soud zápis provede.

  Poznámka Martina Chalupského: Společnost CET 21 trvá na svém prohlášení a nevidí důvodu na něm nic měnit. Odkaz Tomáše Peciny na § 27 obchodního zákoníku je právně irelevantní. Zároveň CET 21 doporučuje Britským listům, aby se neuchylovaly k laickým právním analýzám a v případě jakékoliv právní potřeby se obracely na odborníky v oblasti práva. V konečném efektu jim to může ušetřit starosti a někdy i peníze.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|