úterý 24. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Jak jsou násilím manipulovány světové sdělovací prostředky:
 • Nevzrušeně sledujeme, jak na Blízkém východě umírají děti, protože je dospělí na obou stranách konfliktu odmítají ochraňovat (Guardian) Korupční vlivy v českých médiích:
 • Proč jsou nová fakta, zveřejněná v rozhovoru s Jiřím Ovečkou, tak závažná (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Podivné praktiky v brněnském studiu České televize (Dušan Stuchlík) Reakce:
 • Miroslav Jandora: Protestuji proti nařčením od kritiků brněnské televize Sazka rozesílá stížnosti:
 • Klekánice použila estébácké manýry !!!
 • Pan Ovečka soustavně skákal panu Prokůpkovi do řeči
 • Stížnost proti zneužívání veřejnoprávního média Protest:
 • Jsem proti Sondě Maturant a proti mrhání peněz daňových poplatníků - byl jsem propuštěn (Svatopluk Sládeček) Politika a sdělovací prostředky:
 • Nestraník Motejl: lekce k ozdravení politiky (Miloš Štěpánek) Postskript:
 • Tváře politiků (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Kauza Sazka-Klekánice: Mluvčí České televize potvrdil klíčové informace J. Ovečky. Včera Britské listy požádaly mluvčího ČT Jiřího Trávu o odpověď na otázky plynoucí z rozhovoru s Jiřím Ovečkou. Dnes dopoledne jsme obdrželi odpověd:

  1. Je pravda, že ředitel Chmelíček obdržel od Aleše Hušáka faxem námět reportáže Klekánice o Sazce? Pokud ano, jak postupoval v záležitosti dál? Konkrétně: dal nějaké pokyny řediteli TS Ostrava panu Petroncovi?

  Ano obdržel. Materiál předal řediteli TS Ostrava s tím, že je věc v jeho kompetenci.

  2. Uskutečnila se již v létě schůzka vrcholového vedení ČT se zástupci Sazky, o níž hovoří J. Ovečka? Účastnil se jí i ředitel Chmelíček?

  Ano. GŘ Chmelíček se jí ovšem nezúčastnil.

  3. K jakým závěrům účastníci schůzky došli?

  Na setkání si zástupci SAZKA a.s. stěžovali na postup pana Ovečky. Deklarovali připravenost na komunikaci s ČT - né s panem Ovečkou. Předali hanlivý materiál na pana Ovečku a požadovali na něj (materiál) od vedení ČT reakci.

 • Ivan Langer z kozla zahradníkem? Včerejší číslo časopisu Respekt dokázalo, že Ivan Langer v žádném případě neměl být jmenován šéfem mediální komise českého parlamentu. V rozhovoru v tomto listě Langer přesvědčivě zdokumentoval, že jednak naprosto nerozumí problematice sdělovacích prostředků (zastává se názoru, že by bylo správné zrušit veřejnoprávní televizi - takto skvostné rozhovory skutečně stojí zato překládat do světových jazyků: už vidím jak by se Langerovi ze srdce vysmáli třeba britští konzervativní poslanci! Ve světovém kontextu by si totiž český politik bezpochyby nedovolil takto drze vyslovovat hlouposti, protože by riskoval znemožnění) - a jednak z rozhovoru čiší bezostyšná touha sdělovací prostředky podřídit vůli sekretariátů hlavních politických stran. Jen tak je si možno vysvětlit, že Langer požaduje, aby pořad Naostro byl měkký, "spíše lehce populárně-bulvární pořad (sic!), který ukazuje významné osobnosti v jiném světle, než jsou lidé zvyklí je znát." Ano, přesně tohle by ODS potřebovala, aby televize nedávala politikům ostřejší otázky, aby nikdo nekontroloval, jakou práci dělají, ale aby jim "lehce bulvárními pořady" dělala reklamu. Jenže právě za komunismu bylo obyvatelstvo Československa proměňováno v děti, které neměly možnost nijak ovlivňovat politickou činnost vládnoucích papalášů - právě za komunismu odváděla televize pozornost občanů zábavnými pořady od věcí veřejných. V demokratických zemích usilují politikové v první řadě o kultivaci sdělovacích prostředků, jejichž významnou rolí je podporovat a rozvíjet demokracii a nezávisle kriticky hodnotit práci politiků. Je tristní, že Langer je buď tak omezený, nebo tak sobecky soustředěný na vlastní kariéru, že zjevně usiluje zničit takové sdělovací prostředky, které by potenciálně mohly hrát v rozvoji české demokracie významnou roli. Je to taky nesmírná hanba. (JČ)

 • Zklamání od Milana Šmída. Milan Šmíd vydal nové číslo svého občasníku Louč, které je tentokrát v mnoha ohledech slabé, dokonce v něm nalezneme i některá tristní logická non sequitur.

  Hloupý PR článek Jany Ciglerové v Lidových novinách o "úspěších" Vladimíra Železného v Bulharsku nepřestane být hloupý jen proto, dovíme-li se, že Ciglerová neobržela reklamní formulace o velikosti Vladimíra Železného z jeho PR úřadu, ale nekriticky je opsala z bulharského tisku. Ciglerová se tak stala pozoruhodným jevem české novinářské obce: pěje nekritickou, nepřemýšlivou a povrchní chválu na člověka, jehož PR kancelář jí oslavné ódy na něho odmítá dodávat, takže si je musí shánět kompilacemi ze zahraničního tisku sama. Ostatně se domníváme, že Železný asi nemyslel své investice do Bulharska vážně - bylo to jen mediální gesto pro domo sua, které má české veřejnosti, která důvěřivě spolkne každou nehoráznost - ukázat před výsledkem amsterodamské arbitráže, jaký má Železný "obrovský mezinárodní vliv". Ciglerová na to nalítla.

  Televize Nova neprezentuje celkově kvalitnější televizní vysílání než ČT, ale je lepší v oblasti zpravodajství, přestože je její vysílání často hrubě bulvární.

  Zajímavým jevem je také systematický nedostatek soudnosti v přístupu Milana Šmída vůči trvale nízké kvalitě zpravodajství České televize. Tak Šmíd ve své Louči polemizuje s Tomášem Pecinou a argumentuje, že prý bylo zpravodajství ČT z antiglobalizačních nepokojů dobré a koneckonců se vysílalo všechno, za co Pecina ČT kritizoval, že se nevysílalo! Pozoruhodná jednostrannost zpravodajství ČT v této věci Šmídovi zjevně nevadila. Nemyslel jsem, že i Milan Šmíd je natolik susceptibilní české mediální sugesci. Odborník jeho formátu by neměl propadat představě, že to, co je náhodou v televizi, je také pravda.

  Analýzy reportérů a fotografů BL i četných nezávislých svědků z antiglobalizačních demonstrací konstatují, že to, co se dělo v pražských ulicích, nebylo objektivně přenášeno na obrazovku České televize. Kromě sledování pořadů ČT by bylo také třeba vyjít trochu do ulic. Je totiž nutno si uvědomit, že to, co se odvysílá v televizi, se - navzdory tomu, že si to mohou myslet naivnější občané - nestane náhražkou reality.

  Milan Šmíd hájí Českou televizi, že všechno, za co ČT její Rada kritizovala, že ve vysílání nebylo, ve vysílání skutečně bylo, ale jaksi se to vysílalo nenápadně, bylo to skryto v době, kdy se na ČT skoro nikdo nedívá. To je ovšem v podstatě, jako by se to nevysílalo. Připouští-li dále jinde Milan Šmíd, že určitá důležitá informace se objevila na obrazovce ČT až v době, kdy už si všichni v 19.30 přepnuli na Novu, tak se nechtěně dotkl jádra problému. Kdyby totiž byla Česká televize tak dobrá, jak Milan Šmíd ve své obhajobě předpokládá, lidi by si v 19.30 na Novu si hromadně nepřepínali. To není Bohem navždy daná skutečnost, s níž se nedá nic dělat, víte, pane Šmíde?

  Mrzí mě také, že českým intelektuálům a mediálním odborníkům, jako je Milan Šmíd či Ivan Vágner chybí neúplatný požadavek kvality. České televize by se měly snažit vyrovnávat svým zpravodajstvím nejlepším televizním stanicím světa. Analytikové jejich vysílání by tuto kvalitu měli vyžadovat a ne jenom pořád tvrdit, že "u nás to nejde", "my musíme mít vysílání druhořadé", v žádném případě není v ČR možné, aby měl čelný politický debatní pořad tolik researcherů, jako má americký pořad Larry King Live, jak pozoruhodně napsal Ivan Vágner (PROČ PROBOHA TO NENÍ MOŽNÉ?), "žádná BBC" Česká televize není, ale vždyť my jsme také přece jen podél zdí se tiše plížící Češi, na kvalitu nemáme nárok, nemáme ji možnost ani právo vyžadovat, musíme tolerovat spiknutí druhořadých a jejich výhodné pašalíky, musíme dát ČT čas, ať se pod nekvalitním vedením rozvíjí, protože tak se to přece v Čechách dělá - a když na to někdo poukáže jsme šokováni a uraženi a křičíme, že se kritik nechová dost zdvořile, že nám netoleruje přátelská srozumění.

  Milan Šmíd musí vědět, jak hrubě nekvalitní a nevzdělaní jsou mnozí zaměstnanci redakce zpravodajství ČT, včetně jejího šéfa Klepetka, musí vědět, že k žádnému zlepšení se zpravodajství ČT pod tímto vedením vypracovat nemůže, a je zradou na důvěře veřejnosti, že vážné nedostatky zpravodajství ČT svou autoritou zašťiťuje. Při své inteligenci a při svém vzdělání - Šmíd přece ví, jak vypadá třeba zpravodajství BBC, i když jeho fakulta studentům žurnalistiky sledování jejích pořadů zásadně neumožňuje (Barbora Osvaldová tam s nimi studuje styl Lidových novin a Mladé fronty Dnes!) - je tedy záhadou, proč Šmíd nepožaduje normální, tj. kvalitní standard.

  Milan Šmíd také cituje ze své analýzy, napsané na obhajobu Dušana Chmelíčka, dva odstavce, které byly při editaci z konečného textu vyřazeny. Obávám se, že nebyly asi vyřazeny z důvodů potřeby stručnosti, ale snad proto, že jde s prominutím o nepříliš promyšlený text. Šmíd mj píše:

  Veřejnoprávní ČT bývá často poměřována performancí svých komerčních konkurentů, přičemž se poukazuje na zpravodajskou pohotovost a diváckou přitažlivost jejich zpravodajství, což jsou vlastnosti dané již jeho zaměřením na mimořádné, dramatické a konfliktní situace. Veřejnoprávní ČT tudíž bude vždy balancovat mezi objektivní potřebou nezaostávat za zpravodajskou pohotovostí štábů komerční televize, a mezi úkolem nesklouznout do polohy bulváru, který ignoruje společensky závažná - byť ne tak čtenářsky a divácky přitažlivá - témata nebo informace, které prezentují dané téma v širších souvislostech a vztazích.

  V normálním světě nemá zpravodajská pohotovost přirozeně naprosto nic společného s "polohou bulváru". A to, že jsou určitá témata společensky závažná, přece proboha neznamená, že musejí být prezentována divácky nepřitažlivě - právě proto, že jsou společensky závažná, mají potenciálně obrovskou diváckou třaskavost. Jsou-li prezentována nudně, je to vina neumětelství v redakci zpravodajství ČT. Atd. (JČ)

 • Slovo přiznalo chybu. Milan Slezák napsal Bohdaně Marvalové, že komentátor Bergman skutečně existuje a to, že ve Slově vyšel jeho článek znovu pod jménem Břetislav Chudý, je "nedopatření, které se stane i v těch nejlepších novinách". Světové sdělovací prostředky ovšem převážnou měrou zaujímají v nynějším konfliktu ostře kritický postoj vůči Izraeli. Do jaké míry je to manipulováno jinak bezmocnými Palestinci, tím se zabýval včera v deníku Guardian jeho bývalý šéfredaktor, viz první článek dnešních BL.

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Podařilo se nám spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

  Spěchá!! Výhodná nabídka zaměstnání v zahraničí. Knowledge Media Institute britské The Open University hledá pro projekt Clockwork pracovníky se znalostmi aplikované umělé inteligence a internetových technologií.

 • Jan Hurych vydal elektronickou knihu svých příspěvků, zveřejněných na internetu. Je k dispozici na adrese:http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol3718.zip.

 • Souvislosti. Nové kulturní (a tedy samozřejmě nikterak ziskové) revue Souvislosti (www.osf.cz/souvislosti), přináší dosud nepublikované texty a fotografie básníka Vladimíra Holana, edici Holanových vpisků do Bible, studii Jana Jandourka o Josefu Škvoreckém, rozhovor s Tomášem Halíkem a Přemyslem Rutem o Popelci umělců, muzikologickou anketu, co je či není "duchovní hudba" a mnoho dalších podstatných článků, rozhovorů a recenzí.

 • Pomozte zachránit ohrožené památky. Viz http://www.volny.cz/kampanila. Pokud je to možné, dejte vědět o této stránce i svým přátelům.

 • Česká literatura na internetu. Píše Radek Sárkozi: Pripravili jsme pro Vas soutez. Poznejte vyznamneho ceskeho spisovatele a ziskate dozivotni clenstvi v Klubu Off-line ZDARMA ! A vlastne ho ani nemusite poznat. Cenu ziska i jedna vylosovana odpoved a odpoved nejvtipnejsi... Viz http://www.ceskaliteratura.cz.


 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence jsme zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam velké množství) zveřejnili fotografie z pražských antiglobalizačních protestů. (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|