úterý 24. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Jak jsou násilím manipulovány světové sdělovací prostředky:
 • Nevzrušeně sledujeme, jak na Blízkém východě umírají děti, protože je dospělí na obou stranách konfliktu odmítají ochraňovat (Guardian) Korupční vlivy v českých médiích:
 • Proč jsou nová fakta, zveřejněná v rozhovoru s Jiřím Ovečkou, tak závažná (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Podivné praktiky v brněnském studiu České televize (Dušan Stuchlík) Reakce:
 • Miroslav Jandora: Protestuji proti nařčením od kritiků brněnské televize Sazka rozesílá stížnosti:
 • Klekánice použila estébácké manýry !!!
 • Pan Ovečka soustavně skákal panu Prokůpkovi do řeči
 • Stížnost proti zneužívání veřejnoprávního média Protest:
 • Jsem proti Sondě Maturant a proti mrhání peněz daňových poplatníků - byl jsem propuštěn (Svatopluk Sládeček) Politika a sdělovací prostředky:
 • Nestraník Motejl: lekce k ozdravení politiky (Miloš Štěpánek) Postskript:
 • Tváře politiků (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost na postup redaktorů České televize

  Pan Ovečka spolu s redaktorkou Polákovou soustavně skákali panu Prokůpkovi do řeči, přerušovali jeho věty a myšlenky, zesměšňováním, urážkami, hlasitým smíchem a podobnými - redaktorům veřejnoprávní televize zcela nedůstojnými - technikami

  Česká televize
  šéfredaktor pořadu "Klekánice"
  pan Bohuš

  V Plzni dne 14.10.2000

  Věc: Stížnost na postup redaktorů v kauze "Sazka versus Klekánice"

  Vážený pane Bohuš,

  považujeme za zcela nezbytné informovat Vás o neuvěřitelném zážitku, kterého se nám dostalo díky redaktorům České televize - paní Polákové a pana Ovečky v kauze "Sazka versus Klekánice". Dnešního dne nás po několikeré žádosti z naší strany navštívili jmenovaní redaktoři z Vašeho ostravského studia ČT. Důvodem návštěvy mělo být natočit stanovisko pana Václava Prokůpka (místopředsedy UPE a lídra koalice Unie pro Evropu - Strana zelených pro volby do krajského parlamentu) k obviněním, která zazněla na jeho adresu v pořadu ČT 1 "Klekánice" dne 10.10.2000.

  Nejprve paní redaktorka Poláková absolvovala v sekretariátu UPE asi patnáctiminutový rozhovor s panem Prokůpkem, ve kterém velice pozorně naslouchala všem jeho argumentům a dala mu tak volný prostor, aby mohl přehledně formulovat celé svoje stanovisko. Poté prohlásila, že bude kvůli světlu lepší natočit reportáž na ulici. Tam se však odehrála fraška parametrů, za které by se nemuseli stydět ani soudci Marie Horákové.

  Co se konkrétně odehrálo: Venku čekal pan Ovečka (redaktor, který pana Prokůpka ve zmíněném pořadu očernil) a spolu s redaktorkou Polákovou soustavně skákali panu Prokůpkovi do řeči, přerušovali jeho věty a myšlenky, zesměšňováním, urážkami, hlasitým smíchem a podobnými - redaktorům veřejnoprávní televize zcela nedůstojnými - technikami. Ztěžovali mu možnost důstojně odpovídat i tím, že mu záměrně dávali mikrofon stále níž a níže, což jej nutilo k hlubokému předklonu, tedy k submisivnímu postavení, aby jej mohli i tímto způsobem v očích veřejnosti ponižovat.

  Situace například vypadala tak, že zatímco se pan Prokůpek snažil dát odpověď, oba redaktoři jej zasypávali dalšími matoucími otázkami (vesměs s kauzou "Sazka" přímo nesouvisejícími), přičemž pan Ovečka provolával slova jako "Lžete! Vy jste podvodník!", hystericky se smál (jako občas i paní redaktorka) atd. Domníváme se, že práce investigativních novinářů pracujících ve službách veřejnoprávní instituce by měla vypadat podstatně jinak (nezávislost, nestrannost a nadstranickost jsou základem objektivity a jediným klíčem k pravdě). Z uvedených důvodů nepovažujeme natočený rozhovor za nic jiného, než za předem profesionálně připravenou diskreditační frašku, jejímž smyslem bylo natočit jakékoliv podkladové materiály, které by za pomoci zručného střihače ospravedlnily v očích veřejnosti všechna vykonstruovaná obvinění vznesená proti panu Prokůpkovi v již zmíněném pořadu.

  Jelikož je pan Prokůpek, jak jsme již uvedli, lídrem naší koalice, považujeme tento přístup televize za krajně neseriózní a politicky diskriminační. Proto se budeme domáhat všemi legálními způsoby kompenzace škod spojených s poškozením jména našeho lídra a našich vyhlídek v nastávajících volbách.

  Pokud máte zájem na rozumném vyřešení tohoto střetu, navrhujeme Vám, aby rozhovor s panem Prokůpkem byl natočen znovu, a to za účasti redaktorů na této kauze zcela nezávislých, čímž by mohla být naplněna ze zákona vyplývající povinnost televize poskytnout napadenému prostor k vlastnímu vyjádření.

  S úctou a pozdravem

  Jan Roj

  místopředseda UPE - Unie pro Evropu - v.r.

  Oldřich Lukáš

  předseda krajské organizace Strany zelených - v.r.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|