Britské listy


středa 31. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost:
 • Proč kapitalismus nefunguje na Východě? Viníkem jsou špatné zákony (rozhovor s Hernandem de Soto) Česká televize:
 • Žádost o informace: Za jakých finančních okolností funguje v ČT organizace Člověk v tísni? (Tomáš Pecina) Společnost:
 • "Krást je správné a normální." (?) (Jan Kyncl) Bytová otázka:
 • Byty, předsudky a co dál… (František Roček) Česká politika:
 • Jiří Lobkowicz - lev ve světě financí - byl v dozorčí Radě IPB (Miloslav Navrátil) Česká televize
 • Česká televize je mrtvá (Petr Štěpánek, RRTV)
 • Proč policie ČR nezasáhla proti televizním vzbouřencům? "Nebyl pro to zákonný důvod." (Jindřich Dvořák) Sčítání lidu:
 • O tom, jak jedno sčítání lidu bylo problematické už v minulosti (Jindra Vavruška) Oznámení:
 • 8. března v 15 hodin se na náměstí Míru bude konat demonstrace proti diskriminaci žen  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • 8. března 2001 - Globální stávka žen

  Jsme Feministická skupina 8. března, která sympatizuje s celosvětovou akcí Globální stávka žen pořádanou na Mezinárodní den žen. Proto jsme se rozhodly/i uspořádat 8. března 2001 od 15.00 hodin na Náměstí Míru v Praze shromáždění, které má vyjádřit solidaritu s touto akcí a upozornit na konkrétní problémy postavení žen v České republice. Tomuto shromáždění bude předcházet dvoutýdenní informační kampaň.

  Žijeme v systému založeném na nerovnosti a vykořisťování. Odmítáme honbu za ziskem, bezohlednou konkurenci, sociální nerovnost a konzumní způsob života. Chceme společnost založenou na rovnosti a sociální spravedlnosti bez ohledu na pohlaví, věk, etnickou, národnostní příslušnost a sexuální orientaci. Víme, že problémy žen nelze oddělovat od sociálních problémů. Přesto jsme se rozhodly/i zaměřit se v tuto chvíli především na  ženskou otázku.

  Ženy tvoří více než polovinu lidstva, vykonávají dvě třetiny veškeré práce světa a dostávají za to pouhých pět procent veškerých příjmů. Dvě třetiny této práce jsou bez nároku na mzdu. 95,5% veškerého světového majetku patří mužům a pouze 4,5% ženám. Mocnými aktéry globalizace jsou především bílí muži - politici, finančníci, podnikatelé a vlastníci. Logika kapitalismu vychází z ekonomiky trhu a výroby, ne z ekonomiky domácnosti a reprodukce, která je středobodem lidského života. Ženská práce, ačkoliv je podhodnocena a nevyčíslena, je základem pro přežití a reprodukci lidské existence ve všech společnostech.

  Ženy jsou diskriminovány na pracovním trhu. V České republice je průměrný měsíční plat žen zhruba o 30% nižší než mužů. Pracovní trh je silně rozdělen na ženské a mužské profese, feminizovaná odvětví (školství, zdravotnictví) jsou společensky podhodnocena.

  Ženy jsou navíc společenskými konvencemi nuceny převzít odpovědnost za péči o děti, příbuzné, partnera a chod domácnosti. Ženy se stávají objektem domácího násilí, sexuálního obtěžování a znásilňování. Ženy jsou předmětem obchodu a vykořisťování - nejedná se jen o prostituci a její další skryté formy, ale také o každodenní manipulaci s ženským tělem v médiích.

  Ve společnosti jsou pevně stanoveny mužské a ženské role přisuzující stereotypní vzorce chování, které často nevyhovují ani jednomu pohlaví. I muži chtějí vychovávat své děti, i ženy se chtějí aktivně účastnit veřejného života. Jde nám o to, aby práce a povinnost byly spravedlivě a rovnoměrně rozděleny mezi ženy a muže. Jde nám o změnu současných společenských vazeb, o komunikaci, pomocí níž bychom mohly/i nově pojmenovat a uspořádat společenské a partnerské vztahy. Každý by měl mít možnost stanovit si svoje cíle, potřeby a způsoby jejich naplňování.

  S ohledem na postavení žen v této zemi usilujeme o tyto konkrétní změny:

 • společnost založenou na  principech solidarity, rovnoprávnosti, decentralizace, lásky, respektu a úcty k přírodě
 • společenské ocenění neplacené práce (žen i mužů)
 • rovnoměrné rozdělení péče o děti a domácnost mezi muže a ženy
 • odstranění diskriminace na pracovním trhu: za stejnou práci stejné mzdy; rovné příležitosti při získávání zaměstnání bez ohledu na věk, pohlaví, vzhled, rodinný stav, počet dětí, zdravotní stav; případné zavedení dětských koutků na pracovištích
 • vyšší příspěvky na mateřské a rodičovské dovolené
 • konec mýtu jediné krásy - odmítnutí zneužívání lidského těla v reklamách a médiích
 • větší účast žen při rozhodování o věcech veřejných (nejde nám však o realizaci v rámci politických stran)
 • konec skrytého sexuálního násilí v pracovních, manželských a partnerských vztazích
 • změnu mediálně pokřiveného obrazu feminismu
 • zabývání se ženskými otázkami na veřejnosti

  Feministická skupina 8. března

  Kontakt: e-mail: mailto:fs8.brezna@centrum.cz

  Telefon: 0605 128 408

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|