Britské listy


pondělí 26. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Budou výsledky sčítání zpřístupněny tajným službám? (Štěpán Kotrba, psáno pro Euro)
 • Tak jsme včera dostali formuláře, paní Müllerová, …a mám další brouky v hlavě (Marie Gazdagová)
 • Sčítání: Víte lidi, do čeho jdete? (Tom Fuk)
 • Co mi vadí na sčítání lidu (Jan Kyncl) BL hrozí rozbít nynější mediální elitu v ČR:
 • Důsledně pátrejme po tom, kdo dává našemu hlídacímu psu demokracie žrát (pražský novinář) Český rozhlas:
 • Proč přestal Český rozhlas náhle vysílat informační spoty "České biskupské konference"? (Josef Kořenek) Ekologie:
 • Co se zcela pomíjí: Rozpustné sloučeniny uranu jsou prudce jedovaté (Jiří Hradil) Oznámení:
 • "Železný zneužil sobotního ´Volejte řediteli´(ČNTS)
 • Soudní úředníci dosud nepředali právníkům Dr. Železného včerejší rozhodnutí soudu (CET 21) Bude trockistická revoluce v ČT pokračovat?
 • Dokument: Televizní vzbouřenci proti Drahošovi Reakce:
 • Hodnocení rebelie od britské helsinské skupiny je příliš jednostranné (Milan Míka) Předhodačovské precedenty:
 • Interní struktury v Č(S)T donutily k odchodu už J. Fairaizla v roce 1990 (Eva Pleskotová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co se zcela pomíjí: Rozpustné sloučeniny uranu jsou prudce jedovaté

  Jiří Hradil

  Uran je kov o vysoké hustotě, má téměř dvakrát vyšší hustotu než olovo používané běžně ve střelivu, a to jej předurčilo díky vyšší průbojnosti střeliva také k tomuto neblahému použití. Kromě toho má kovový uran některé další vlastnosti. Pominu zde jeho radioaktivitu, která je přetřásána dnes a denně. Na vzduchu, v atmosféře kyslíku nebo ve vodě může dojít k jeho samovznícení - rozuměj k reakci při které vznikají oxidy uranu. Při 200-400°C dochází k jeho samovznícení a velmi ochotně reaguje i v atmosféře oxidu uhličitého a dokonce i dusíku. Tato pyrogenita se vysvětluje přehřátím v mikropórech kovu a oxidační reakce s ní spojená může skončit i explozí. Spodní mez výbušnosti uranového prachu je 55 mg/l. Uran ve směsi s hliníkem a zirkoniem je také pyrogenický. Vzniklé oxidy uranu (je jich několik) reagují s kyselými plyny, jako na příklad s oxidy dusíku, síry nebo s chlorovodíkem za vzniku rozpustných sloučenin. A teď zásadní zjištění: Rozpustné sloučeniny uranu jsou prudce jedovaté. To zjistil professor Gmelin z University v Tübingen již v roce 1824. Současné učebnice se však zabývají pouze jeho radiačními účinky, ale biochemické účinky ponechávají stranou.

  Výše uvedené reakce se vší pravděpodobností probíhají po zásahu střelou s ochuzeným uranem. Navíc nárazem se teplota zvýší určitě nad 1000°C a vznikne značné množství prachových částic, které reagují za vzniku jedovatých rozpustných sloučenin uranu mnohem ochotněji. Jaké jsou fyziologické účinky uranu z hlediska jeho jedovatosti (toxicity)?

  Komplexotvorné schopnosti uranu ve vodném prostředí jsou všeobecně známé. Důležitá je reakce uranu s bikarbonáty (zažívací soda), kdy vznikají ve vodě nerozpustné sloučeniny, ale jsou velmi dobře rozpustné v tělních tekutinách. Tento mechanismus umožňuje transport ultramikročásteček z místa kontaminace do lidských orgánů. Bikarbonátové komplexy uranu v tělních tekutinách tvoří s proteiny nerozpustné slučeniny uranu - uran se usazuje v orgánech. Dochází také k oxidaci čtyřmocného uranylového iontu na šestimocný, který je ještě jedovatější a usazuje se v játrech. Zbývající uranylový kationt se usazuje v ledvinách a v kostech. Šedesát procent intravenózně podaného uranu je vyloučeno ledvinami a zbývajících čtyřicet procent se usazuje v kostech, kde se hromadí a působí pak svými radiačními účinky.

  Uranylový kationt tvoří také komplexy s fosfáty a narušuje tak metabolizmus živých buněk v těle. Je blokován enzymatický systém, který nemůže zpracovávat cukry a buňka není vyživována.

  Tyto výzkumy také odhalily možnost snížení účinků otravy podáváním bikarbonátu, což je účinnější než podávání fosfátů a polyfosfátů.

  Dle mého názoru je jedovatost sloučenin uranu úmyslně opomíjena, protože je patrně podstatnějším vysvětlením potíží lidí, ať již vojáků, kteří se mohou bránit nebo civilistů, kteří se bránit nemohou. Je patrně úmyslně zastírána skutečnost, jak plyne ze zahraničního tisku, i když vědecké týmy i v armádě mají jasno.

  Řím padl prý proto, že si její nobilita vařila víno v olověných nádobách (kyseliny ve víně rozpouštějí olovo na jedovaté soli) a tak se postupně otravovala tímto těžkým kovem. Chce snad lidstvo následovat stejný osud? Římané to však dělali nevědomky, chceme snad ukončit naši civilizaci vědomě?

  Praha 23.února 2001

  Ing. Jiří Hradil, CSc.

  Literatura:

  1) USA normy pro uran
  (http://www.antenna.nl/wise/uranium/utox.html)

  2) Croatian Medical Journal, .March 1999 (Volume 40, Number 1)
  Medical Effects of Internal Contamination with Uranium
  Asaf Duraković
  Department of Nuclear Medicine, Georgetown University School of Medicine, Washington D.C., USA, ASAF@compuserve.com

  3) DEPLETED URANIUM
  Internet links to depleted uranium background material
  Department of Defense Depleted Uranium Enviromental Exposure Report, 4 August, 1998.
  Depleted Uranium Fact Sheet, 4 August, 1998
  Department of Defense and Department of Veterans Affairs Expanded Testing Program, 4 August, 1998 Final Report of the Presidential Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses, http://www.gwvi.gov/ch4.html

  GulfLINK FAQs

  4) Pentagon Poison: The Great Radioactive Ammo Cover-Up Rounds made of depleted uranium have exposed hundreds, perhaps thousands, of G.I.s to radiation without warning -- here's evidence the army knew the danger. By Bill Mesler

  5) Mesler, "The Pentagon's Radioactive Bullet," October 21, 1996


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|