Britské listy


úterý 27. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mediální sláva a virtuální realita:
 • Svět se pachtí za celebritami a vede to k šílenství (New Statesman) Sdělovací prostředky a televize Nova:
 • Volejte Sládečkovi - Omluva (Petr Sládeček) Alternativní inteligence:
 • Dopravní nehodovost v ČR (Jiří Trnka, Ladislav Nedbal)
 • Humanitní vědy a technika. Alternativní inteligence (Jaroslav Král) Velká Británie a postavení žen:
 • Co chtějí britské ženy od mužů? Zdá se, že nic moc víc než sex bez závazků (Observer)
 • Když velcí kluci brečí (Observer)
 • Britská spisovatelka zaútočila na feministky Názor:
 • Dopis Pavlu Dostálovi: Odvolejte Milana Knížáka z Národní galerie, nemá základní slušnost (Radomír Sutera, sochař) Oznámení firmy CME:
 • Železný miliardu již údajně zaplatil, ale ne CME  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis ministru Pavlu Dostálovi

  Odvolejte Milana Knížáka z Národní galerie, nemá základní slušnost

  Radomír Sutera, sochař

  Vázeny pane ministre,

  obracím se na vás s zádostí, abyste se zamyslel nad níze uvedenou problematikou a zmenil své puvodní rozhodnutí, jímz jste jmenoval do funkce generálního reditele NG Milana Knízáka. Toto vase rozhodnutí, at jiz címkoli motivované ci podmínené, má katastrofální následky a vrhá spatné svetlo na vasi práci ministra, kterou v jinych prípadech velmi ocenujeme.

  Milan Knízák se stal v uplynulych letech postrachem ceské vytvarné obce a v poslední dobe i osobou vulgarizující verejny kulturní i spolecensky zivot. Navíc se stává i postavou smesnou a odpudivou.

  Jeho útoky puvodne se obracející proti jeho osobním neprátelum se staly útoky proti celé spolecnosti a verejnosti. Dává nepokryte najevo pohrdání názorem celého národa, ,malych lidí" i kulturní elity národa.

  Jeho útoky napadají nejen presidenta, ale i práve zesnulé osobnosti, jako napríklad Emila Zátopka zcela bez pietního citu k památce jeho zivotního díla, jímz reprezentoval cesky stát ve svete, nehlede na to, ze obvinení proti nemu vznásená, jsou diskutabilní.

  Pan Knízák je presvedcen, ze jeho postava polozena na misky vah vyvází miliony zivotu i pres veskerou jejich rozmanitost.

  Tento rys se nedá nazvat pouze krajním egoismem, nybrz mozná i pokrocilou dusevní chorobou, cloveka neschopného jakékoli sebereflexe.

  Mozná se nejedná o dusevní chorobu, ale jiste se jedná o hluboky osobnostní defekt, ktery je stejnym postizením jako je sest prstu na ruce, anebo poprípade zádné.

  Panu Knízákovi neco chybí, chybí mu mozná jen obycejná lidská slusnost, která oddeluje pojem kulturního cloveka od asociála. Ministerstvo kultury má dbáti o kulturu národa, o zájem této kultury. Vy jako ministr od slovního pojmu ministry tj. slouziti by jste mel slouziti zájmum kultury tohoto státu, od toho jste vysokym státním úredníkem. Stát nejste ani vy - politické spicky ani umelci - kulturní elita, ale veskeré spolecenství vsech lidí, v jejichz zájmu má byt za jistych pravidel stát spravován. Knízák dává arogantne najevo pohrdání pravidly. Tímto posvátnym pravidlem demokracie je úcta k hodnote zivota druhého cloveka bez kladení elitárskych podmínek k jeho hodnocení. Ono pravidlo nelze proklamovat, ale pouze vnitrne ctít. Taktéz se dá mluvit o nejvyssím dogmatu evropské kultury, které je rovnez nejvyssím poselstvím nasí civilizace. Lidé nectící základní kameny nasí civilizace, ale parazitující na jejích vysledcích, by nemeli byt obsazováni do vysokych státních funkcí.

  Paklize se to stává, je to fackou slusnosti nasí spolecnosti. Tato spolecnost je postizena inflací hodnot a úkolem vasí vlády je dbát poslání chránit základní kameny spolecenskych hodnot, které jsou nosnym pilírem zákonnosti a funkce tohoto státního útvaru.

  Proto vás pane ministre naléhave zádám k bezodkladnému odvolání Milana Knízáka z funkce, a to z pozice cloveka znalého problematiky.

  Byl jsem v revolucní dobe listopadu 1989 studentskym oponentem jeho tazení za ovládnutí AVU a první obetí jeho kariéry. Muj vzdor proti jeho dosazení do postu rektora pocházel z intuitivní predstavivosti, která se potvrdila desetiletou historií. Znám argument protistrany lzive tvrdící verejnosti neco o mytu Knízákovy opodstatnené excentricnosti. Musím dodat jediné, Knízák není umelec, nybrz zvrhly konjunkturalista, a navíc praví umelci byvají zpravidla i velicí, ac mozná problematictí lidé.

  Spoléhám vázeny pane ministre, ze pochopíte oprávnenost tohoto podnetu a vyhovíte zájmum sirsím a dlouhodobejsím, nezli jsou politické handly prítomnosti, zítra jiz neaktuální. Navíc vás zádám, aby jste vzal i do úvahy program vasí strany, která by se mela opírat o siroky demokraticky rámec celé spolecnosti, pokud vám na tomto zájmu skutecne zálezí, jak s nadejí ocekáváme.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|