Britské listy


pondělí 7. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Železný a jeho spojenci útočí?
 • Jak jsem se stal zlodějem na stránkách deníku Super (Fabiano Golgo)
 • Deníku Super: uveďte zkreslené informace o mé osobě na pravou míru (Fabiano Golgo) Cizinecká policie v České republice a lidská práva:
 • Dvaadvacetiletý Iráčan Majid W. Majed: žiju v ČR už devět let, teď mi české úřady neprodloužily povolení k pobytu, čeká mě v Iráku smrt? (Jan Čulík, Tomáš Pecina) Přistěhovalci:
 • Dostaneme se do Británie stůj co stůj (Observer) Londýnské protiglobalizační demonstrace:
 • Demonstranti si stěžují, že londýnská policie na 1. máje porušila zákon
 • Londýnské antiglobalizační protesty: špatný den pro demokracii (Noreena Hertz, Observer) Novinářské výboje pánů Rejžka a Rychlíka:
 • Suď, budeš taky souzen (Vladimír Bernard) Nese Jiřina Bohdalová část viny za komunismus?
 • Fíkový list - sláva, peníze, moc (Michal Rusek) Reakce:
 • Brazilský hajzl, na kterého platí jen marxleninský gulag." Ale ono je to všechno jinak, pane Novotný (Štěpán Kotrba) Česká politika:
 • Zbavme mocné moci? (Martin Stín)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Brazilský hajzl, na kterého platí jen marxleninský gulag." Ale ono je to všechno jinak, pane Novotný...

  Štěpán Kotrba

  Polemika s hloupostí, xenofobií a sprostotou


  Motto:

  ----- Original Message -----
  From: anovotna@pvtnet.cz
  To: golgo@mymail.cz
  Sent: Sunday, May 06, 2001 6:58 AM
  Subject: marxismus a leninismus po brazilsku

  "Vzhledem k tomu, že jsem z Brazílie, nevím, jestli zde, když někdo o někom řekne, že je marxista nebo leninista, to vyvolává stejné pocity jako v mé kultuře, kde platí, že marxista je komunista, hlásící se k ideálu společnosti rovných lidí, kdežto leninista je revolucionářem ruského stylu, někdo, kdo chce moc, neusiluje ani tak o utopii" [citace z tohoto článku Fabiana Golga, pozn. redakce]

  - už jste měl někdy pocit,že jste se posral? Pokud nikoliv, brzy to může přijít, neboť děláte-li ze sebe blbce jakoby nevědouce co marxismus, leninismus, trockismus a podobná přízviska pro jatka, řeznictví a pod. v celém minulém století znamenala, jste spíše než prachobyčejný vůl pro tuto zemi naprosto postradatelný brazilský hajzl, na kterého platí pouze marx-leninský gulag. Koukej v něm zmizet. Novotný.


  A jak řekl ten moudrej starej rabín, jinak
  a) než si myslíme, že to je,
  b) než bychom chtěli, aby to bylo
  c) než to doopravdy je


  :)))


  I v České republice se dodnes učí marxismus (chcete-li - dialektický materialismus) jako jedna z filosofických disciplín a termín "marxista" zde má ještě méně ostrý charakter, než v Brazílii. Jelikož z jižní Ameriky pochází řada "revolučně marxistických" filosofů, politologů a ekonomů, většinou poplatných Zapatovi a jeho mexickým revolucionářům (1910-17), je pohled Fabiana Golga příliš jednostranně vyostřený.

  V Evropě se marxismus učí jako filosofická disciplina na většině evropských univerzit, marxismus ovlivnil a dodnes ovlivňuje většinu sociálních věd, ekonomii i politologii. K marxismu se hlásí politické strany, které vládnou ve dvou třetinách oné ZÁPADNÍ Evropy, do které s takovou chutí jdeme... I vládní strana v ČR - sociální demokracie - deklarovala ve svém programu jako jedno ze svých ideových východisek dědictví politických ekonomů a filosofů Marxe a Engelse. Existuje celosvětová mezinárodní organizace - Socialistická internacionála, jejímiž členy jsu i Labouristé v Británii, američtí Demokraté Billa Clintona, německá SPD kancléře Schroedera, a desítky dalších sociálnědemokratických stran. Socialistická internacionála byla založená roku 1951 ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) z podnětu Willyho Brandta, Bruna Kreiského a Olofa Paalmeho. Hymnou této organizace je, vážený pane Novotný, Internacionála... "Již vzůru psanci této země, již vzhůru všichni, jež hlad zhnět..." Pamatujete, pane Novotný? Tyto politické strany vládnou ve více než polovině zemí světa. Na tom snad není nic špatného. Nebo - podle vás - snad ano?

  Představa Vladimíra Uljanova, řečeného Lenin o světové revoluci či jeho polemiky s Trockým již ale nerezonují společností tak, jako počátkem 20. století v Ruském carství. V Evropě také rezonovaly spíše pouze v době hospodářské krize či doby boje proti rozpínajícímu se fašismu, než kdy později... Absolutismus ruského cara vedl k bídě většiny obyvatel jeho říše. Leninova vize vedla k ozbrojenému odporu dělníků a rolníků proti útlaku, vedla k jejich emancipaci z tohoto otroctví. Pokud se tak dělo cestou ozbrojeného povstání, dělo se tak formou v té době obvyklou. Nebo snad 1. světová válka byla "humanitární ozbrojenou akcí"? Ale jak známo již od Velké francouzské revoluce, následují vždy "normalizační" období, a v nich naivní romantismus revoluce bývá (opět násilím) vystřídán byrokratickou normalizací či restaurací poraženého řádu (kontrarevolucí)... Pokud Vás to , pane Novotný, neučili ve škole, vinu neklaďte Fabianu Golgovi, ale vaší učitelce dějepisu či občanské nauky...

  Pak tedy definice nemají ta pejorativa, která jim dáváte vy, ale jsou věcnější a výstižnější:

  Marxista je člověk, zastávající filosofickou teorii (vycházející z odkazu hegelovského pojetí dějinných zákonitostí a používající ekonomicko-sociálních analýz společnosti 19. století) dialektického materialismu a marxistické politické ekonomie, hájící ideály sociální spravedlnosti a rovnosti, odmítající vykořisťování dělnické třídy vlastníky kapitálu.

  Oproti tomu:

  Leninista je podle této definice člověk, odhodlaný (na rozdíl od marxistů) bojovat za tyto ideály - postavit se vykořisťování a sociálnímu útlaku i se zbraní v ruce, organizovaný odpůrce kapitalismu. Odmítá parlamentní demokracii, prosazuje diktaturu proletariátu. Požaduje postupnou likvidaci státu a nastolení beztřídní společnosti.

  Trockista je člověk, hájící revoluční teorii i praxi, její nesmiřitelnost, snažící se o její urychlení a globální rozsah.

  "Ruská revoluce musí odhaliti před celým světem svou skutečnou tvář, to jest své nesmiřitelné nepřátelství nejen k dynasticko-šlechtické reakci, nýbrž i k liberálnímu imperialismu." ... "'Statkářskou půdu a ne Cařihrad!' řekne voják-proletář vojáku-rolníkovi, aby mu vysvětlil, komu a jak slouží imperialistická válka. A na úspěchu naší agitace a boje proti válce - především mezi dělníky a potom v rolnických a vojenských masách - bude záviset, jak brzy bude lze liberálně-imperialistickou vládu zaměnit revoluční dělnickou vládou, opírající se přímo o proletariát a vesnickou chudinu k němu se pojící." (Trockij - 6.-8.3.1918)

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|