Britské listy


pátek 25. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K pornografické výstavě, která právě skončila v Rudolfinu:
 • Bettina Rheims a Serge Bramly - I.N.R.I, aneb kýč jako evangelium dneška - polemika s Martinem C. Putnou (Jan Paul) Když je případů brutalizovaných dětí větší počet, společnost klidně spí:
 • O Jiřím Szutovi: Fabiano Golgo odpovídá Ondřeji Čapkovi Česká televize:
 • Televizi nerozumím, tak bych měl zřejmě být také jmenován do Rady ČT (Vladimír Bernard)
 • Střet o Českou televizi - střet o demokracii (Martin Stín) Reakce:
 • Milan Knížák je vysoce tolerantní a má hluboké znalosti o umění (Martin Stumpf, Národní galerie) O motorkách:
 • Vladimíru Železnému: Nova zkreslila obraz motorkáře (Ivan Mladenov) Evropská unie:
 • Jaký bude podíl ČR v případě jejího začlenění do EU na jejích rozhodovacích mechanismech? Mizivý (Vladimír Hudeček) Diskuse o Jiřím Szutovi, brutalizovaných dětech a Fabianu Golgovi pokračuje:
 • Piš dál své jedy, Brazilče! (Jan Mezdříč)
 • Nelidští Češi a Fabiano Golgo (Vlasta Leporská)
 • Odpustky za 100,-Kč a Fabiano Golgo (Štěpán Kotrba) Skepse vůči možnosti cestovat časem:
 • Okurková sezóna mimo sezónu a jiné objevy (Václav Pinkava)
 • Cestování časem je nemožné (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Televizi nerozumím, měl bych zřejmě být taky členem Rady ČT!

  Vladimír Bernard

  Všechny události kolem České televize nesou jedno společné znamínko: jsou komické až smutné, až na výjimky jsou jejich představitelé slušní lidé, zpravidla velmi zaujatí pro svou práci, někdy tuší, že jsou manipulováni, někdy se s chutí sami nechávají manipulovat, myslíce si, že naplňují nějaké poslání, někdy jsou placeni, ale připadá jim to normální, protože o peníze jde až v první řadě a stejně to, že jsou slušní lidé, nějak nehraje roli.

  Po všem, co předvedla televizní revoluce, mě velmi překvapilo, že se vlastně nikdo z ničeho nepoučil - až na Jana Krause, ten je skutečně zásadový a jde svou cestou (negace mu jde perfektně, ale nesmírně rád bych od něho někdy slyšel vážně a bez šaškování, co by chtěl, ale ne abstraktně, leč konkrétně a krok za krokem - mám dojem, že by se leckomu dělala husí kůže).

  Parlament se ani poučit nemůže, protože nechce.

  Ministr kultury má myslím pravdu, považuje-li tento způsob volby Rady za nerovný nebo jak to říkal.

  Já mám jiný návrh - všichni kandidáti do Rady by měli mít právo nejen kandidovat, ale také být voleni, jak napsala Petruška Šustrová - a nejen to. Dobrým trestem by myslím bylo, aby každý kandidát měl právo hovořit k parlamentu nejméně hodinu a pak odpovídat na otázky. Všichni poslanci by měli povinnost slyšení absolvovat, s vypnutým telefonem a s pětiminutovou pauzou na cigaretu či moč.

  Povinně se takového slyšení musí účastnit i všichni, kdo dotyčného kandidovali. Parlament pak volí ze všech kandidátů radu, s tím, že zvolen může být jen ten, kdo získá ústavní většinu.

  Takto zvolen je řekněme profesor Kohák.

  Podotýkám, že si pana profesora velmi vážím a proto přesně nechápu, proč to bere, ale to je jen jeho věc.

  Prof.Kohák se dostaví do Rady a tam pravidelně jednou týdně zasedá, dostane nejprve loňskou ročenku a vyúčtování, potom bude týdně studovat a posuzovat výsledky průzkumů a srovnávat ekonomické a finanční ukazatele, náklady a bilance. Osvojí si ceny, tarify a náklady, přepočítává a srovnává, zvažuje cenu natáčecího dne a podobně... a na nic samozřejmě nepřijde. Občas se pozastaví nad něčím ve zpravodajství, ale jiní se zase pozastaví nad něčím jiným.

  Patnáct lidí se skoro nikdy neshodne - zejména, jsou-li vybráni podle kriterií nezávilosti, jež vlastně znamenají, že kandidát nesmí televizi vůbec rozumět...

  Nebylo by lepší, kdyby ředitele volil parlament, k tomu by byla jmenována dozorčí rada, jež kontroluje hospodaření a je vybrána z odborníků a k ruce by měl odborný poradní orgán a zodpovídal se jednou ročně zase veřejně před parlamentem?

  Ale to je asi naivní představa laika. Nu a jelikož tomu tudíž nerozumím, možná bych měl být členem Rady.

  Poznámka JČ: Kdokoliv se nechá do takto zákonem zpotvořené Rady jmenovat (může být kdykoliv odvolána), dělá ze sebe jen veřejně šaška.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|