Britské listy


pátek 25. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K pornografické výstavě, která právě skončila v Rudolfinu:
 • Bettina Rheims a Serge Bramly - I.N.R.I, aneb kýč jako evangelium dneška - polemika s Martinem C. Putnou (Jan Paul) Když je případů brutalizovaných dětí větší počet, společnost klidně spí:
 • O Jiřím Szutovi: Fabiano Golgo odpovídá Ondřeji Čapkovi Česká televize:
 • Televizi nerozumím, tak bych měl zřejmě být také jmenován do Rady ČT (Vladimír Bernard)
 • Střet o Českou televizi - střet o demokracii (Martin Stín) Reakce:
 • Milan Knížák je vysoce tolerantní a má hluboké znalosti o umění (Martin Stumpf, Národní galerie) O motorkách:
 • Vladimíru Železnému: Nova zkreslila obraz motorkáře (Ivan Mladenov) Evropská unie:
 • Jaký bude podíl ČR v případě jejího začlenění do EU na jejích rozhodovacích mechanismech? Mizivý (Vladimír Hudeček) Diskuse o Jiřím Szutovi, brutalizovaných dětech a Fabianu Golgovi pokračuje:
 • Piš dál své jedy, Brazilče! (Jan Mezdříč)
 • Nelidští Češi a Fabiano Golgo (Vlasta Leporská)
 • Odpustky za 100,-Kč a Fabiano Golgo (Štěpán Kotrba) Skepse vůči možnosti cestovat časem:
 • Okurková sezóna mimo sezónu a jiné objevy (Václav Pinkava)
 • Cestování časem je nemožné (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Piš dál své jedy, Brazilče!

  Jan Mezdříč

  Pan Fabiano Golgo nám vylíčil nepěkný příběh chlapce J. Szuty s komplikovaným osudem barvitě a emocionálně. Nejde o příběh do časopisu Vlasta, ten příběh by tam snad nevzali ani v této podobě. Domnívám se, že nejde o sladkobolný doják jak nám ukázal jeden z kritiků našeho brazilského hosta. Jde spíše o útvar hagiografický (legendu), kterému chybí konec a závěr.

  Možný konec = dítě zlých jehovistů toužící po Ježíškovi a Vánocích pozná víru pravou a vysněné Vánoce radostně stráví v Brazilii. Po návratu do studené vlasti se střetne s ďáblem - zlým a krutým jehovistickým otčímem, který malého Szutu pro pevnost v nově nabité víře katolické ubije k smrti a jeho zohavenou mrtvolku pohodí u popelnic.

  Možný závěr = u popelnic vytryskne pramen uzdravující vody, zlomené prsty mrtvého Szuty se posmrtně zacelí a hnusné pasťáky se laskavou péčí řádových bratří a sester stanou prosvětlenými domovy, u jejichž dveří budou stát zástupy žadonících dětí, které chtějí uniknout z krutých poměrů jehovistických, ateistických, komunistických, zednářských, židovských, hugenotských a pohanskoslovanských rodin.

  A teď vážně: Pan Golgo se nezabýval poměry týraných dětí ani poměry v dětských domovech. Vyprávěl nám příběh o krutém osudu dítěte z jehovistické rodiny a apeloval na naše přirozené (předkřesťanské, křesťanské i postmoderní) cítění.

  Jehovisté, které jsem za svůj život potkal mně nijak neobtěžovali, a to ani poté, co jsem si přečetl dvě či tři Strážní Věže. Ti z nich, které jsem potkal v různých etapách svého života se chovali vždy slušně, seriosně a vstřícně a nesdělovali nikomu svůj názor na roli Říma. Týrání malého Szuty nesouvisí se směrem náboženské orientace jeho rodičů a tady na nás, čtenáře, děláš Brazilče podraz.

  Ze zkušenosti vím, že nejsi sám - sestra ve víře Ester Kočičková s laskavým poshověním šéfredaktora časopisu Prostor si svou protijehovistickou kaňku vypustila z pera na papír také. Od těch dob jsem Prostor ani jeho nástupce nekoupil.(To už dávám raději něco těm co žebrají na volnou pěst a nikoli nezaměstnaným kolportérům Charity, která nestoudně zneužila lidského neštěstí k propagandě proti jiné náboženské skupině.)

  Pište dále své jedy pane Golgo a neomezujte se prosím jen na Britské Listy a jen na zprzněné dítko ďábelských jehovistů. V naší zemi se přeci nemůžeme jen tak radovat z náboženských svobod. Demokracie je jen kolbištěm pro boj o definitivní uchvácení moci. Honem si, my nejpravověrnější a nejoddanější, pospěšme. Náš tatínek na nebi nám drží palce abychom to těm ostatním nandali.

  Pokud jsem urazil někoho z laskavých a tolerantních katolíků a jiných věřících, pak jim vyslovuji svoji omluvu. Ty nelaskavé a netolerantní jsem jistě urazil, ale svým mlčením je nemohu utvrzovat v naději, že jim kdekdo fandí.

  Poznámka JČ: Tuším, že se Fabiano Golgo ve svém článku zmiňoval, že sadističtí rodiče Jiřího Szuty byli z církve Svědků Jehovových exkomunikováni, tak lze jeho článek sotva interpretovat jako útok na tuto církev. Stále mě fascinuje, kolik vedlejších významů si čtenáři v Golgových článcích najdou, jen aby se mohli vyhnout tomu hlavnímu, co jim jejich autor sděluje.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|