Britské listy


pátek 1. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Varujeme:
 • Česká policie pronásleduje novináře, zabývajícího se lidskými právy (Jan Čulík) Radě České televize:
 • Stížnost na ředitele ČT - ČT porušuje zákon o přístupu k informacím (Tomáš Pecina) Svět:
 • Levice by měla milovat globalizaci - nová kniha Antonia Negriho Česká politika:
 • Revoluce u lidovců? Ne, klopotná evoluce (Štěpán Kotrba, poznámka Tomáš Pecina) Česká společnost:
 • Manipulace a zákony o narkomanii (Eugen Haičman) Ahistoričnost pokusů o reformu českého školství:
 • Co do vzdělávání jsme na tom nejhůře, co má paměť sahá (Jaroslav Sever) Smrt a reklama:
 • Tabákový koncern podporuje Nadaci Naše dítě ...aneb prachy jako prachy (Štěpán Kotrba) Jazyk a internet:
 • Vřava je na místě, ale nejde vyvolávat uměle (Jan Hurych) Češi a Slováci ve Skandinávii:
 • Krátké setkání, s poezií (Jana Witthed) Reakce:
 • Chemapol prodal Havlovu polovinu Lucerny naopak dráž (Jaroslav Hudec, mluvčí Chemapolu)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost na ředitele České televize

  Česká televize porušuje zákon o informacích

  Tomáš Pecina

  Rada České televize

  V Praze dne 31. května 2001

  Re: Stížnost na generálního ředitele České televize

  Vážení,

  dne 25. 1. 2001 jsem zaslal České televizi žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se některých otázek financování a hospodaření ČT. Dne 19. 2. 2001 mi ČT oznámila, že prodlužuje lhůtu pro odpověď o deset dnů, avšak poté se mnou přestala komunikovat a až 19. 4. 2001, tedy téměř po třech měsících od data žádosti, mi formou rozhodnutí prozatímního generálního ředitele poslala odpověď na některé otázky; zákonná lhůta pro odpověď [včetně desetidenního prodloužení] činí přitom 33 dnů.

  V uvedeném dopise mi Česká televize odmítla poskytnout následující informace:

  1. rozpočet a nákladovou strukturu pořadů nakupovaných od externích dodavatelů (s odka­zem na ochranu obchod­­ního tajemství);

  2. nákladovou strukturu interně vyráběných pořadů (s odkazem na ochranu obchod­­ního tajem­ství);

  3. výši platů jednotlivých členů vrcholových vedení ČT s výjimkou prozatímního generál­ního ředitele (s odkazem na ochranu osobních údajů).

  Jako každý občan mám právo domáhat se změny rozhodnutí generálního ředitele u soudu, avšak domnívám se, že je na místě nejprve požádat o rozhodnutí věci Radu ČT jakožto orgán, který generálního ředitele volí a jenž vykonává nad činností České televize kontrolu.

  Podávám proto stížnost na generálního ředitele České televize a žádám, aby Rada ČT v rámci svých pravomocí určila, zda jeho rozhodnutí o odepření informací, zvlášť v bodech a), b) a c), bylo v souladu se zákonem.

  S pozdravem

  Tomáš Pecina

  Přílohy


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|