Britské listy


čtvrtek 12. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Lidská práva:
 • Amnesty International: Na Slovensku zemřel romský muž ve vězení - znovu požadujeme rozhodné vládní kroky Prohlášení Syndikátu novinářů ČR ke stížnosti redaktorů publicistiky České televize na cenzuru:
 • ČT musí o sobě informovat nestranně a objektivně, jako by šlo o jakýkoliv jiný podnik Neseriózní podnikání firmy Oracle:
 • Jak ždímat zákazníka (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Neomezený přístup ke katastru nemovitostí o ochrana osobních údajů (Karel Neuwirt) Filmový festival v Karlových Varech, chaos a Václav Havel:
 • Kvůli prezidentu Havlovi pořadatelé nikoho nevyhazovali (Petr Jánský)
 • Prezident nikomu žádná místa nebral (Ladislav Špaček) Případ Majida Majeda:
 • Prezidentská kancelář Majidovi chtěla pomoci alespoň radou (Ladislav Špaček) A už je to tady (zas):
 • Jak mě perlustrovala policie (Jindřich Pilař) Reakce:
 • Veřejnoprávní noviny? (Jindra Vavruška) Proč Jana Křesadla vyhodili z nemocnice:
 • O neumětelském spiknutí provinčních anglických psychiatrů (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • ČT musí o sobě informovat nestranně a objektivně, jako by šlo o jakýkoliv jiný podnik

  Prohlášení Syndikátu novinářů ČR

  ke stížnosti redaktorů publicistiky České televize na cenzuru

  Média veřejné služby jsou důležitou součástí demokratické společnosti. Jejich dobré fungování je v obecném zájmu a přispívá ke svobodnému šíření informací. Syndikát novinářů dlouhodobě sleduje situaci ve veřejnoprávní České televizi a je znepokojen vnitřními spory i zpochybňováním její funkce. Proto vyzývá všechny zúčastněné, aby zanechali osočování a vzájemných půtek a soustředili se na to, aby Česká televize byla opravdu důvěryhodnou institucí veřejné služby.

  V takové instituci není možné zpochybnit právo vedoucích pracovníků mít vliv na obsah vysílaných pořadů. Zároveň je třeba respektovat ústavní právo občanů na úplné informace. Česká televize je financována z veřejných zdrojů, proto široká veřejnost má právo také na informace o jejím hospodaření. Tyto informace by měly být komplexní a nemělo by docházet k účelovému vytrhávání jednotlivostí. Reportéři a  redaktoři, kteří je zpracovávají, by k nim měli přistupovat tak, jako by šlo o jakýkoli jiný podnik. Zejména by se měli vyvarovat podezření z konfliktu zájmů.

  Generální ředitel České televize Jiří Balvín sdělil Syndikátu novinářů, že nikdy neměl nic proti zpravodajskému zpracování výsledků forenzního auditu hospodaření České televize, při respektování pravidel, dohodnutých s auditorskou firmou. Nedoporučil pouze publicistické zpracování takových informací v pořadu Tady a teď, protože interpretace výsledků auditu přísluší Radě České televize. S takovým přístupem nelze z profesionálního novinářského hlediska souhlasit. Veřejnost má právo na informace i jejich publicistické zpracování bez ohledu na to, jak se k nim vyjádří oficiální orgán.

  Není přitom zpochybněno právo generálního ředitele, ani odpovědného pracovníka příslušné redakce požadovat po konkrétních redaktorech, aby i publicistické zpracování informací o České televizi bylo na profesionální úrovni, aby zachovalo všechny zásady nestrannosti a objektivity a aby byl vyloučen konflikt zájmů.

  Pokud reportáž nesplňovala tato kritéria, bylo by opatření odpovědných pracovníků nevysílat ji pochopitelné a zdůvodnitelné. V žádném případě ale není možné odkládat vysílání reportáže čekáním na oficiální vyjádření kontrolního orgánu, a to tím spíš, že tak má učinit až v časovém horizontu několika měsíců.

  Za Syndikát novinářů ČR:

  Miroslav Jelínek, Radko Kubičko, Rudolf Zeman

  Praha dne 11. července 2001


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|