Britské listy


středa 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a její mezinárodní právní závazky:
 • ČR stále neplní některé své právní závazky v rámci Helsinského procesu (Erika Schlager, Helsinský výbor amerického Kongresu) Nesplněné požadavky: o čem psal Helsinský výbor amerického Kongresu Martinu Paloušovi už v roce 1999:
 • Práva Romů, restituce Čechoameričanů a trestní stíhání za pomluvu Odpověď Petra Uhla a Martina Palouše:
 • Důvěřujte nám, vládním strukturám a ne nevládním organizacím, jsme bývalí disidenti a teď máme státní funkce K blížící se privatizaci české energetiky:
 • Je Česká republika na cestě k bankrotu? (František Nepil) Dotaz:
 • Proč se Česká televize vrací do socialismu? (Viktor Najmon) O rasismu:
 • Romové jsou nám vlastně užiteční (Pavel Činčera) Češi v Americe:
 • The Nebraska Happening (Miloslav Rechcígl, SVU) Oznámení:
 • Vladimír Železný není ředitelem ČNTS (CME)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Erika Schlager, Helsinský výbor amerického Kongresu: Česká republika stále neplní všechny své mezinárodní závazky v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

  11. srpna informovala Mladá fronta Dnes, že je v Šumperku zahajováno trestní stíhání pro pomluvu proti třiadvacetiletému komunistovi Davidu Pěchovi, který požaduje návrat komunistického režimu a vedoucí české politiky označil za "zločince a zrádce". Ve čtvrtek 9. srpna jsme v BL publikovali informaci z českého ministerstva spravedlnosti, že v prvním pololetí letošního roku bylo odsouzeno pro komunistický trestný čin pomluva (§ 206 TZ) celkem sedm pachatelů, šest mužů a jedna žena. To, že ČR stále stíhá lidi za trestný čin pomluvy je jasným porušením mezinárodních závazků České republiky v oblasti lidských práv. ČR porušuje své mezinárodní závazky i tím, že dosud neumožnila Čechoameričanům uplatnit svá restituční práva; americký Helsinský výbor se nevzdá a bude usilovat o nápravu v této věci velmi energicky. Znepokojení vyjadřuje americký výbor Helsinského kongresu i nad diskriminačními ustanoveními českého zákona o církvích a naléhá na Českou republiku, aby přijala účinná ustanovení proti obchodu s lidmi, zejména ženami, prodávanými do otroctví. Sdělila to Britským listům dr. Erika Schlagerová z Helsinského výboru amerického Kongresu, rozhovor s níž publikujeme jako první text dnešního vydání Britských listů.

 • "Když teď máme vládní funkce, hájíme zájmy vlády. Lidská práva jdou trochu stranou." To, jak se zdá, vyplývá z obsáhlého dopisu z března 1999 od náměstka českého ministra zahraničních věcí Martina Palouše a bývalého zmocněnce české vlády pro lidská práva Petra Uhla Helsinskému výboru amerického Kongresu. Tento důvěrný dopis, jehož anglický originál i český překlad publikujeme dnes jako třetí text Britských listů, je podle našeho názoru dosti otřesné čtení. Dopis je odpovědí na předchozí dopis od amerického Helsinského výboru, který Paloušovi potvrdil, o čem se jednalo na schůzce amerického Helsinského výboru s českými vládními představiteli ve Washingtonu v lednu 1999 (o schůzce bylo vydáno toto oficiální komuniké). Americký dopis, který zveřejňujeme jako druhý text dnešního vydání, je věcný a jasný: potvrzuje, o čem se na schůzce jednalo, a požaduje řešení dosud zanedbávaných problémů. Naproti tomu Paloušova a Uhlova odpověď (nesoucí jasné rysy Uhlova stylu) je pozoruhodnou ukázkou mlhavého středoevropského řečnění, nekonkrétně ujišťujícího Američany, že se česká vláda snaží, ale má to vlastně těžké :), a že by bylo nejvhodnější, aby americký Helsinský výbor českou vládu podporoval a nikoliv kritizoval, a hlavně, aby neposlouchal nevládní organizace, ale jen české vládní činitele, jejichž názor na věc je "vyvážený". Docela mě mrzí, že Petr Uhl, který za komunismu neohroženě hájil lidská práva a nezastavil se ani před hrozbou vězení, kde byl nucen strávit řadu let, jak vyplývá z tohoto dopisu, jakmile dostal vládní funkci, nezávislou kauzu lidských práv poněkud opustil a začal se věnovat obhajobě establishmentu. Je tedy pravda, že vládní funkce v ČR zkorumpuje i tu nejnezávislejší osobu, i toho největšího idealistu? Některé formulace Uhlova a Paloušova dopisu do Ameriky jsou skutečně pozoruhodné. Uvědomme si nad nimi, co bylo obsahem amerického dopisu: 1. dejte Romům české občanství, 2. umožněte Čechoameričanům restituce a 3. zrušte komunistický trestní paragraf za pomluvu. Na tyto tři věcné požadavky odpovídají Uhl a Palouš od lesa mj. takto (JČ):

  Shodou okolností patříme od nedávna oba do kategorie zástupců současné vlády a zastáváme vedoucí funkce v institucích, kde hrají lidská práva primární roli. Oba pracujeme usilovně ve svých funkcích, abychom poskytli lidským právům místo, které si zaslouží. Máme pocit, že takový přístup [tj. přístup pozorovatelů z nevládních organizací, pozn. JČ] neposkytuje prostor pro popsání a objektivní vylíčení situace v oblasti lidských práv v zemích procházejících procesem postkomunistické transformace.

  Tváří v tvář často neodůvodněné a selektivně pojaté kritice stavu lidských práv v naší zemi jsme připraveni bránit své pevné přesvědčení, že v rámci obnovení demokracie v naší zemi splnila Česká republika všechny základní podmínky pro to, aby mohla být považována za zemi, v níž je stav lidských práv srovnatelný s jeho stavem ve většině pokročilých západních zemí. Zároveň však nezavíráme oči před skutečností, že existuje celá řada fenoménů a projevů (sic!) jdoucích proti této premise.

  Soudíce podle zkušeností, které jsme získali ve svých nových vládních funkcích, neexistují jednoduchá a okamžitá řešení většiny problémů v oblastech, v nichž stále ještě neposkytujeme plný respekt lidským právům. V absolutní většině těchto problémů jde o otázky se složitým kulturním a sociálním pozadím, s hlubokými kořeny v minulosti.

  Velmi bychom ocenili, kdyby Helsinský výbor vzal všechna tato fakta v úvahu a nevytvářel generalizující obraz stavu lidských práv v naší zemi jen na základě kazuisticky založených zpráv, vypracovaných aktivisty v různých nevládních organizacích. Naopak, podpora pro úsilí české vlády o dobře zaměřenou a systematickou politiku v oblasti lidských práv, přicházející od mezinárodních institucí, včetně vašeho výboru, by byla pro takové úsilí cenným povzbuzením. Rádi bychom zdůraznili, že jsme ochotni přijímat kritiku, ale v žádném případě by tato kritika neměla být jednostranná. A naše další komunikace by se měla odehrávat přesně v tomto duchu. (sic!, zvýraznil JČ.)

  Neuzavírá se tady kruh? Nepřipomínají Uhlovy věty jako "Rádi bychom zdůraznili, že jsme ochotni přijímat kritiku, ale v žádném případě by tato kritika neměla být jednostranná" vytáčky někdejší komunistické vlády? (JČ)

  Poznámka TP: Petr Uhl, podobně jako Martin Palouš, se stal vlastní parodií. Jeho pozice zblahobytnělého exdisidenta, koketujícího střídavě s establishmentem, s nevládními organizacemi a s médii, vzbuzuje trpký úsměv.

  Avšak v rámci férovosti musíme dodat, že podle informací z kruhů amerického Kongresu má americký Helsinský výbor pocit, že Uhl a Palouš učinili v oblasti lidských práv od nástupu nynější sociálně demokratické vlády alespoň něco: předchozí čeští vládní činitelé lidskoprávní problematiku během devadesátých let zcela ignorovali. (JČ)

 • Český helsinský výbor (ČHV) ostře vystoupil proti ruzyňským imigračním kontrolám. Jak uvedla vedoucí oddělení právních analýz ČHV Helena Kunstová, pracovníci Helsinského výboru nepovažují za dostatečně zdůvodnění, že na letišti vzniklo výsostné území Spojeného království, a požadují od vlády vysvětlení, na jakém právním podkladě byly imigrační porty zřízeny a zejména jak bylo zajištěno, aby úředníci nakládali s osobními daty v souladu s českými zákony.

  H. Kunstová rovněž kritizovala místopředsedu vlády Pavla Rychetského za sérii výroků, pokoušející se Romy zastrašit. Podle jejího názoru nepřichází v úvahu, aby Velká Británie poskytovala České republice seznam žadatelů o azyl nebo údaje o tom, jaké částky těmto osobám byly poskytnuty; navíc je podle Kunstové velmi nepravděpodobné, že by hrozba odebrání sociálních dávek Romy od emigrace odvrátila, protože nejde o ekonomické emigranty. "Romové prožili celý život v prostředí, kde na ně většinové obyvatelstvo pohlíží s nevraživostí, a v možnosti odejít do zahraničí vidí cestu, jak se tohoto pocitu méněcennosti zbavit. Navíc mnozí z nich tam už mají příbuzné, a to je pro ně velice důležité," uvedla pracovnice ČHV. Podle ní bude rozhodující zasedání vlády 29. srpna, z něhož vyplyne, jak se Zemanův kabinet postaví k problému, který si svým skandálním rozhodnutím způsobil.

  My máme pocit, že aktivita Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nemá velké šance na úspěch, protože není představitelné, že by vlády tytéž úředníky, kterým nejprve dovolila působit na území České republiky, za tuto činnost později nechala stíhat. ÚOOÚ navíc nemá žádné prostředky, jak vyšetřovat občany cizího státu, kteří opustili území ČR. V Britských listech jsme použití zákona o ochraně osobních údajů v ruzyňském případě rovněž doporučovali, nicméně pouze ve vztahu k aerolinkám, které neoprávněně prověřovaly své cestující. (TP)

 • Letní vedra přejí politickým fámám. Tak například jsme se dozvěděli, že Václav Havel chce v říjnu abdikovat, čímž zajistí nástupnictví Petru Pithartovi, který je v současném rozložení sil pro Parlament relativně nejsnáze akceptovatelným kandidátem (připomeňme, že prezidenta volí společná schůze obou komor). Kdyby Havel normálně dokončil své volební období a prezidentské volby se konaly v lednu 2003, byla by Pithartova pozice složitější, protože po normalizaci v České televizi a Českém rozhlase se všeobecně očekává debakl Čtyřkoalice v parlamentních volbách i v následných doplňovacích volbách do Senátu. (TP)

 • Ještě jednou z Hradu. Jako břitva je ostrá zpráva, kterou vydala ČTK o prezidentově návštěvě Broumovska. Martin Dejdar před několika lety ztvárnil skvělou kreaci "královského masmediálního zpravodaje Krutibrka" - vzorem mu byl nejspíš Bohumil Klepetko; nám začíná připadat, že ČTK zaměstnává samé takové "krutibrky" - viz nedávná oslavná tiráda na Havlovu cestu do Karlových Varů. (TP)

 • Česká televize: "O zprávě Výboru pro lidská práva při OSN jsme věděli, ale zvolili jsme jinou aktuální agendu". Takto odpověděli z ČT na tento dotaz Tomáše Peciny, proč ČT v Událostech vůbec neinformovala o závažné zprávě o ČR Výboru pro lidská práva při OSN:

  Vážený pane, zasílám vám odpověď zástupce šéfredaktora zpravodajství Karla Nováka.

  S pozdravem
  Zbyněk Honys
  ředitel zpravodajství ČT

  Česká televize se soustavně věnuje tématům, které zazněly na tiskové konferenci 1. srpna. Ve zpravodajských relacích 1. srpna zvolila jinou aktuální agendu. Informace z tiskové konference však v budoucnosti využije. Opět se bude vracet například k problematice nezávislého vyšetřovacího orgánu (o tendencích vytvořit takovýto orgán už ČT exklusivně informovala, věnuje se i otázce "policie vyšetřuje policii"). V plánované agendě je samozřejmě i opětovné informování o situaci romských žáků.

  Při četbě otázky, zda jsme jednali z vlastní iniciativy anebo ".....na základě konzultace s představiteli státních orgánu, konkrétně ministerstva vnitra." se mi nechce věřit, že byla myšlena vážně.

  Údiv byl tedy oboustranný: nám se taky nechtělo věřit, že Česká televize skutečně natočený závažný materiál zcela potlačí a dá přednost "jiné aktuální agendě" - jaká témata to asi mohla být? (TP)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili mnoho nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO, letecké záběry z východních Čech a fotografie parních lokomotiv, které nasnímal Tomáš Pecina v Lužné u Rakovníka. (TP)


 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|