Britské listy


středa 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a její mezinárodní právní závazky:
 • ČR stále neplní některé své právní závazky v rámci Helsinského procesu (Erika Schlager, Helsinský výbor amerického Kongresu) Nesplněné požadavky: o čem psal Helsinský výbor amerického Kongresu Martinu Paloušovi už v roce 1999:
 • Práva Romů, restituce Čechoameričanů a trestní stíhání za pomluvu Odpověď Petra Uhla a Martina Palouše:
 • Důvěřujte nám, vládním strukturám a ne nevládním organizacím, jsme bývalí disidenti a teď máme státní funkce K blížící se privatizaci české energetiky:
 • Je Česká republika na cestě k bankrotu? (František Nepil) Dotaz:
 • Proč se Česká televize vrací do socialismu? (Viktor Najmon) O rasismu:
 • Romové jsou nám vlastně užiteční (Pavel Činčera) Češi v Americe:
 • The Nebraska Happening (Miloslav Rechcígl, SVU) Oznámení:
 • Vladimír Železný není ředitelem ČNTS (CME)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tisková zpráva

  Železný není generálním ředitelem

  (Toto není objektivní zpráva, ale tiskové prohlášení agentury zastupující zájmy ČNTS a CME)

  Praha. 14 srpna 2001 - Tvrzení Vladimíra Železného o tom, že je dosud ještě stále generálním ředitelem ČNTS s ohledem na neplatné okamžité zrušení jeho pracovního poměru ze strany ČNTS, je nepravdivé. Vyplývá to z rozsudku Městského soudu v Praze z 27. června 2001, v jehož odůvodnění se jednoznačně uvádí, že pracovní poměr Železného k ČNTS vůbec nevznikl a nemohl být tudíž ani okamžitě zrušen. Rozhodnutí ve svém důsledku znamená, že se Železný, který si pracovní smlouvu podepsal sám jako zaměstnanec i zaměstnavatel, nemůže domáhat náhrady ušlého výdělku v řádu desítek milionů korun, jak veřejně tvrdil. Proti rozsudku Městského soudu není odvolání přípustné.

  "Ke vzniku pracovního poměru u žalobce nemohlo dojít ani smlouvou uzavřenou dne 8. července 1993, kterou za obě smluvní strany podepsal Vladimír Železný, neboť takový postup je v rozporu s ustanovením paragrafu 14 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož zastupovat jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupené (ČTNS)," praví se výslovně v rozsudku Městského soudu. Podle soudu se totiž jednalo o takový právní úkon, kdy ten kdo zastupoval (Železný), sledoval svůj zájem, který byl v rozporu se zájmem ČNTS.

  K okamžitému propuštění Železného došlo 19. 4. 1999, protože se jako bývalý jednatel od roku 1998 snažil nahradit ČTNS společností AQS při zajišťování programu pro TV NOVA a koncem roku 1998 začal být otevřeně nepřátelský vůči CME a ČNTS. Železného konkurenční chování bylo prokázáno před Mezinárodním arbitrážním tribunálem v Amsterodamu. Ten na základě tohoto nepochybného zjištění nařídil Železnému uhradit CME částku 23,35 milionu dolarů, která s příslušenstvím činila v den rozhodnutí 27,1 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že Železný svému závazku dosud nedostál je povinen CME uhradit rovněž úroky z prodlení, které k dnešnímu dni přesahují částku 580 tisíc dolarů.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|