čtvrtek 4. září

O B S A H

Reportáž z Prahy:

 • Co je nového v české literatuře: Ruská minulost dnes:
 • Návštěvou v Gulagu (Financial Times)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je nového v české literatuře

  Účastním se v těchto dnech v Praze a na Hluboké konference o nejnovějším vývoji v české literatuře pro zahraniční bohemisty, kterou pořádá každoročně Obec spisovatelů.

  Je to velmi užitečné několikadenní shromáždění, kde pražští literární a jazykovědni odborníci rekapitulují, co se stalo za minulý rok.

  V obecném povědomí je, že je situace v české literatuře značně chaotická. Jaké knížky máme dnes číst?

  Možná není na škodu tomuto tématu věnovat v Britských listech pár slov. Chci shrnout informaci dr. Antonína Jelínka. Velmi zajímavý byl také referát profesora Jiřího Brabce, který se mi zdá neobyčejně relevantní ke všemu, o čem průběžně píšu v Britských listech. Profesor Brabec se totiž výmluvně zabýval přežíváním monolitních, jednoduše stereotypních postojů u českých intelektuálů.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|