pondělí 15. září

O B S A H

Debata o sdělovacích prostředcích v České televizi:

 • Připomínky: Co se do debaty nevešlo (Jan Čulík, Ivan Kytka, Václav Žák):
 • Česká televize, Klub Netopýr, 9.9.1997: Co není v novinách (doslovný přepis hodinové televizní diskuse, 1. část) Česká politika:
 • K Mackově analýze ODS (Tomáš Pecina) České podnikání a etika:
 • Máme právo podvádět, když nám poskytuje špatné služby obchodní partner? (příklady jednání SPT Telekomu, Pražské energetiky) Ještě jednou Jan Zahradil, poradce Václava Klause, a čtenářské reakce:
 • Jan Zahradil, Viktor Vereš, Jan Lipšanský, Jiřina Fuchsová  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K Mackově analýze

  Když jsem si ve čtvrtečních novinách přečetl, že Miroslav Macek nazval svou nejnovější analýzu poměrů v ODS Věc: Krize důvěry, vzpomněl jsem si na staré české "Zloděj volá: Chyťte zloděje." V celém politickém panoptiku -- a že je z čeho vybírat -- se asi nenajde nikdo, kdo by v očích veřejnosti tak dokonale ztělesňoval model osoby naprosto nedůvěryhodné, jako právě politik-podnikatel Miroslav Macek.

  Ale co s jeho zprávou? V ODS zřejmě ještě sami nevědí. Kouzlem nechtěného na mě dýchla slova Jana Stráského: "Podle mě to je velmi povrchní, velmi jednostranné, ale nepředbíhejme." Analýza přitom není ani povrchní, ani jednostranná, ale nejpůvabnější je závěrečná výzva "nepředbíhat." Neboli: Teď si myslím A, ale protože je možné, že oficiální názor mé strany bude jiný, možná si za týden budu myslet B.

  Ostatní špičky ODS se buď omezily na kritiku způsobu, jak Macek materiál zveřejnil, nebo, jako další stranický výtečník Přemysl Sobotka, prokazují, že materiál buď nečetli, nebo nepochopili: "Je tam mnoho velmi obecných pravd, které jsou všeobecně známy, je tam také mnoho věcí, s nimiž nemohu souhlasit. Pan místopředseda Macek například nějak opomněl říci jednu zásadní věc. Totiž, že v této zemi nevládla ODS, ale koalice, a že program ODS může být sebelepší, ale vždy musí být svým způsobem korigován koaličními partnery." Pane Sobotko, analýza Miroslava Macka je přece právě o tom, že ODS nesmí svůj program rozpustit v politických kompromisech a musí se chovat tak, aby volič poznal, jaký byl její původní záměr a jaký je výsledek koaliční shody. Ale co bychom chtěli od pouhého senátora, že...

  Napadá mě: možná by bylo dobré přijmout americkou praxi a za jménem politika uvádět v závorce jeho stranickou příslušnost a funkci. Divák nebo čtenář by hned věděl, zda od politikova výroku čekat kvalitu poslaneckou, senátorskou nebo exekutivní -- a v řadě případů by si mohl ušetřit námahu s dalším poslechem nebo četbou.

  Osamocen zůstal se svým názorem Josef Zieleniec: "Zdůrazňuji, že to vyvolá mnohé polemiky, ale jsem přesvědčen, že tento druh polemik prospěje nejen ODS, ale celkově atmosféře naší země."

  Já se však obávám pravého opaku: analýza přes svou zřetelnou kvalitu žádnou polemiku nevyvolá a ODS se bude dál řítit tam, kde před osmi lety skončila její stejně neomylná předchůdkyně, totiž Komunistická strana Československa.

  Tomáš Pecina, 12.9.1997
  (psáno pro Britské listy a Fórum Neviditelného psa)

  PS: Protože jsem v žádném deníku nenašel celý text Mackova materiálu, poslal jsem panu Mackovi email s prosbou o jeho poskytnutí. Zprávu jsem adresoval na hlavní kancelář ODS; uvidíme, jestli tam Internet používají nebo ho po vzoru císaře Františka Josefa umístili na klozet.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|