středa 17. září

O B S A H

Česká zahraniční politika a historie:

 • Češi a česko-německá deklarace: selhání nového přístupu k historii (Andrew Stroehlein, český překlad nejdůležitějších pasáží z níže uvedené diplomové práce)
 • Czechs and the Czech-German Declaration: The Failure of a New Approach to History, Andrew Stroehlein (Thesis submitted in partial requirement for the degree of Master of Philosophy, University of Glasgow) - WATCH OUT, 200 kb!!
 • Endnotes for Andrew Stroehlein's thesis Česká média:
 • TV Nova - jak se dostat do mínusu (Milan Šmíd) Velká Británie:
 • Smrt princezny Diany a měnící se povědomí ve Velké Británii (Jan Čulík)
 • Královská chyba Williama Hagua (Daily Telegraph, 16. září 1997)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Smrt princezny Diany a měnící se povědomí ve Velké Británii

  V Británii se stále vážně debatuje o tom, co to znamená, že smrt princezny Diany vyvolala v zemi tak obrovskou emocionální a vlastně i politickou reakci. Mnozí stále nechápou, o co vlastně šlo. Co to bylo, že Dianina smrt vyvolala tak zásadní, neočekávané reakce od miliónů obyčejných lidí.

  Včera dopoledne se se mnou dal do řeči v supermarketu Safeway v Glasgowě jeden místní právník v důchodu, protože, zaslechl, jak mluvím s kýmsi česky, a domníval se, že je to islandština. Když zjistil, že jsem Čech, projevil překvapivě podstatné znalosti o české kultuře i o České republice - dokonce někde vyčetl i pár českých slov.

  Hovořili jsme o mnohém, také o princezně Dianě. Právník vyjádřil velký podiv nad tím, že v lidech v Británii vyvolala Diana tak velké emoce. "Vždyť to byla kurtizána vysokého stylu, která systematicky prodávala své tělo, až nashromáždila milióny. Když zemřela, tak měla jmění 20 miliónů liber. S takovými penězi nezačala. A neuměla nic, kromě manipulace lidí."

  Jiní vyjádřili - poněkud mystický - názor, že jak se blíží nové tisíciletí, v lidech se projevuje podvědomá touha mít Matku Bohyni, jíž by se mohli klanět. Matka Tereza byla na takový ideál příliš stará. Sex-appeal princezny Diany se k zbožňování přímo hodil. Kromě toho, nezapomeňme, že Británie je převážně protestantská země - nemá kult Panny Marie, která do jisté míry u katolíků nahrazuje ideál Bohyně Matky - a nyní se jí naskytla možnost vytvořit si ideální symbol z mrtvé Diany.

  Ať je tomu jakkoliv , v Británii se dále zajímavě diskutuje o tom, co smrt Diany způsobila v obecném politicko-kulturním povědomí a do jaké míry dochází v té zemi nyní k radikálního přehodnocení všech hodnot. Ještě se k tomuto tématu vrátím.

  Nyní chci jen poznamenat, že se v minulých dnech dostal do určité kontroverze nový šéf britských konzervativců, mladý William Hague. Obvinil totiž Tonyho Blaira a labouristickou stranu, že prý se snažil v týdnu před pohřbem vytřískat z Dianiny smrti pro sebe politický kapitál.

  Haguův výrok byl obecně přijat jako dosti značné faux pas. Tak v úterý přinesl deník Times k této věci komentář formou kresleného vtipu. Na prvních třech obrázcích je vidět v detailu na televizní obrazovce William Hague, jak ohnivě pronáší tuto řeč: "Je skutečně politováníhodné, ... že se politikové ---snaží z tragédie Dianiny smrti ... vytřískat pro sebe politický kapitál." A na posledním obrázku se Hague už nikoliv před kamerou obrací starostlivě na televizního novináře, který ho před okamžikem interviewoval: "Jaké to bylo, pane redaktore?"

  Dlouze o tom všem hovořím proto, že je myslím pozoruhodné, že na Hague zaútočil kriticky dokonce i redakční komentář deníku Daily Telegraph. Tento list v úterý 16. září napsal:


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|