středa 24. září

O B S A H

Televize Nova:

 • Vladimír Železný šíří polopravdy i po internetu (JČ)
 • Pane řediteli, nebyl jste disident (Tomáš Pecina)
 • Anglická reklama na Volejte řediteli Věda a technika:
 • Vyjde zvláštní číslo časopisu Živel, věnované cestám do vesmíru (Pavel Vachtl)
 • Více než devadesát hyperlinků, věnovaných průzkumu vesmíru (Pavel Vachtl) Vědecká a vědeckopopulární literatura:
 • Čtěte tyto knihy: informace o nejzajímavějších nových titulech v češtině s vědeckou tematikou (Pavel Vachtl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé BL se vám natáhnou, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy.


  Vladimír Železný šíří polopravdy i na internetu

  Jan Čulík


  (V BL vyšly o  TV Nova články od Milana Šmída (v BL z 17.9.), (v BL ze 16.9.) ( v  BL z 8.9. 1997). Milan Šmíd psal o TV Nova také v Neviditelném psu zde. Nedávný třídílný rozsáhlý blok informací o TV Nova je v Britských listech z 22.8.1997, z 25.8. a 26.8. - ZDE je podrobněji vylíčena sága zkreslovaných životopisů Vladimíra Železného JČ.)


  Televize Nova donedávna pěstovala v ČR představu o škodlivosti internetu jako zhoubného, anarchického média, nástroje pornografů a teroristů. Vladimír Železný byl zaskočen, když jsme ho začátkem roku 1997 právě prostřednictvím internetu a oficiálních dokumentů firmy CME, vlastníka TV Nova, zveřejněných americkým úřadem pro dozor nad kapitálovým trhem, usvědčili z šíření polopravd a nepravd, které protiřečily informacím v těchto oficiálních anglicky psaných dokumentech.

  V minulých týdnech si však podnik CME i televize Nova uvědomily, že internet je mocnou a levnou mezinárodní reklamní zbraní. Od 18. srpna "vysílá" Vladimír Železný na domovské stránce zpravodajského servisu Central Europe Online v angličtině pro mezinárodní publikum internetovou verzi pořadu "Volejte řediteli".

  Vedení podniku CME nyní usiluje o reklamu prostřednictvím Internetu zcela systematicky. Tak 22. září 1997 rozšířila reklamní pracovnice pro televizi Nova Naďa Kymličková prostřednictvím e-mailové skupiny členů americké Společnosti profesionálních novinářů upozornění, že Vladimíru Železnému mohou lidé z celého světa dávat otázky, o "roli sdělovacích prostředků při utváření postkomunistické společnosti". Ti, jejichž dotaz Železný na internetu zodpoví, dostanou zadarmo cédéčko Dvořákovy Novosvětské symfonie.

  Kymličková charakterizuje Vladimíra Železného v tomto reklamním dopise mj. jako "bývalého politického disidenta".

  I na internetových stránkách firmy Central Europe Online se Železný charakterizuje jako disident. Uvádí se tam dále, že "Dr. Železný byl mezi třemi novináři, kteří začali časně ráno 21. srpna 1968 vysílat televizní zprávy zaměřené proti sovětské invazi do Československa" (...) posléze "byl propuštěn z ČST a všem televizním stanicím bylo oficiálně zakázáno ho zaměstnat nebo s ním spolupracovat". V šedesátých letech prý Železný "aktivně působil v nekomunistickém studentském hnutí".

  Tyto záměrně zavádějící nepřesnosti vedly Ondřeje Neffa, vydavatele internetového deníku Neviditelný pes, k tomu, aby Železnému poslal prostřednictvím Internetu dotaz, proč se považuje za disidenta a jestli ví, co ten výraz znamená. Tomáš Pecina, komentátor nyní samostatného internetového deníku Britské listy, Železného požádal, aby vysvětlil, v jakém nekomunistickém studentském hnutí působil a s kterými ilegálními stanicemi spolupracoval.

  Železný odpověděl 23. září 1997 dopisem Neviditelnému psu "nikoliv proto, že by cítil potřebu cokoli vysvětlovat" ale protože si "váží postojů Ondřeje Neffa i jeho práce". Argumentoval, že nálepkou "disident" ho prý opatřili v zahraničí bez jeho přičinění. Nevysvětlil ovšem, proč ji sám používá ve svém životopise na internetu, ani proč tam píše, že byl v Československu za mlada aktivní "v nekomunistickém studentském hnutí".

  V odpovědi Ondřeji Neffovi Železný poukázal na to, že kromě vysílání ČST z pražského studia od 21. srpna 1968 existovalo posléze i ilegální vysílání ve vojenském prostoru Kleť , za nějž byli jeho účastníci tvrdě perzekvováni. Co se týče Železného údajných aktivit v šedesátých letech v "nekomunistickém studentském hnutí", k tomu ředitel TV Nova konstatoval, že v roce 1967 byl zvolen předsedou studentské organizace žurnalistické fakulty, položil si však podmínku, že nevstoupí do ČSM. Mohou to dosvědčit spolužáci Alexander Kramer a Jan Kavan.

  Svůj dopis Ondřeji Neffovi končí Vladimír Železný slovy: "Na závěr jen vzkaz pro 'čulíky', kteří přičinlivě rozrachávají a přehrabují minulost s nadějí, že snad na mne konečně něco najdou. Nenajdou. Hrabali už jiní, zdatnější, a materiály mnohem lépe vybaveni, ale ani oni nenašli."

  Autorovi těchto slov uniká, že nevedu osobní vendettu proti Vladimíru Železnému ani proti televizi Nova. Poukazuji čistě na to, že je neetické, manipuluje-li ředitel "čelné české televizní stanice" polopravdami a nepravdami tak, aby to sloužilo k finančnímu prospěchu jeho podnikatelské firmy. Nemorální také je, pokud byla udělena licence k televiznímu vysílání za určitých podmínek a tyto podmínky jsou porušovány, respektive byly systematickým dlouhodobým lobováním neutralizovány. Televize Nova dodnes vysílá prostřednictvím licence, původně zadarmo udělené někomu jinému - přestože zákon konstatuje, že je licence nepřevoditelná.

  Tomáš Pecina, autor druhých dvou otázek položených šéfovi TV Nova, reagoval na jeho odpovědi takto:  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|