pátek 3. října

O B S A H

Slovensko:

 • Helsinská komise amerického Kongresu zveřejnila zprávu o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv na Slovensku

  Britská Labour party a Česká strana sociálně demokratická:

 • Jan Kavan v Brigtonu: v rozhovoru srovnává Blairovu Labour Party a ČSSD

 • Jan Kavan v rozhovoru kritizuje článek Jana Čulíka srovávající Labour Party s ČSSD (psaný pro Novou přítomnost, viz včerejší Britské listy)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé BL se vám natáhnou, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Helsinská komise amerického Kongresu zveřejnila zprávu a zhoršující se situaci lidských práv na Slovensku

  CSCE NEWS RELEASE

  Deteriorating Slovak Human Rights Record Subject of Commission Report Released Today

  For Immediate Release

  Contact: Chadwick R. Gore

  October 2, 1997

  (202) 225-1901

  Washington, DC - Předseda Helsinské komise amerického Kongresu Alfonse D'Amato (R-NY) a spolupředseda Christopher H. Smith (R-NJ) oznámili dnes zveřejnění analýzy Helsinské komise o lidských právech a demokratizaci na Slovensku. "V úterý rozhodl slovenský parlament nenavrátit řádně zvoleného poslance, Františka Gauliedera, na jeho křeslo. Ignoroval tím rozhodnutí slovenského Ústavního soudu. Premiér Vladimír Mečiar údajně vysvětlil, že rozhodnutí Ústavního soudu jsou jen doporučení," řekl senátor D'Amato.

  Premiérova strana a její spojenci ve vládnoucí koalici učinili historické rozhodnutí, ať to vědí nebo ne. Zvolili hrubou moc, kterou nadřadili ústavnímu zákonu a pořádku. Tím, že se takto zbavili pana Gauliedera, omezili ústavu své země na "doporučení" a ukončili vládu zákonnosti na Slovensku. Vladimír Mečiar a současná slovenská vláda tak zbavili slovenský lid všech jeho práv, protože když vládne moc namísto zákonů, práva se stávají výsadami a občané se stávají poddanými mocných," pokračoval D'Amato.

  Bohužel rozhodnutí o Gauliederovi je jen částí zhoršující se situace v oblasti lidských práv na Slovensku. Na Slovensku dnes dochází k fyzickým útokům proti novinářům a opozičním členům parlamentu, došlo k pozměnění referenda z května 1997, pravicová extrémistická strana je činným partnerem ve vládnoucí koalici (ovládá ministerstvo obrany a ministerstvo školství), dochází k profašistickým činnostem a vůči menšinám je projevováno otevřené nepřátelství. Zpráva, kterou jsme dnes zveřejnili, Lidská práva a demokratizace na Slovensku, plně dokumentuje tyto problémy," uzavřel předseda D'Amato.

  Gaulieder je zakládajícím členem vládnoucího Hnutí za demokratické Slovensko. Byl zbaven svého poslaneckého křesla ve slovenském parlamentě 4. prosince 1996 poté, co veřejně nesouhlasil se stranou ohledně hospodářských otázek, otázek v oblasti lidských práv a bezpečnostních otázek. Stal se také obětí nevyřešeného bombového útoku na jeho byt, krátce poté, co byl donucen opustit parlament. I když rozhodl 25. července slovenský ústavní soud, že byl Gaulieder zbaven svého parlamentního křesla protiústavně, 30. září 1997 hlasoval slovenský parlament proti obnovení jeho křesla.

  Prohlášení senátora D'Amata o Gauliederovi je v kongresových záznamech z 29. září 1997 na stranách S 10178-9.

  Zpráva "Lidská práva a demokratizace na Slovensku je k dispozici přímo od Helsinského výboru amerického Kongresu na stránce http://www.house.gov/csce/".

  Washington, DC-Citing the country's deteriorating human rights situation, Commission Chairman Sen. Alfonse D'Amato (R-NY) and Co-Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ) today announced the release of a staff report on human rights and democratization in Slovakia. "Slovakia's parliament decided on Tuesday not to restore a duly elected Member of Parliament, Frantisek Gaulieder, to his seat, disregarding a ruling of Slovakia's Constitutional Court. Prime Minister Meciar reportedly explained that constitutional court judgments are 'recommendations,'" said Senator D'Amato.

  "The Prime Minister's party and its allies in the ruling coalition have made an historic decision, whether they know it or not. They have chosen raw power over constitutional order and law. By disposing of Mr. Gaulieder as they did, they have reduced their country's constitution to a 'recommendation' and ended the rule of law in Slovakia. Vladimir Meciar and the current Slovakian government have thus deprived the Slovak people of all of their rights, because when power rules instead of law, rights become privileges and citizens become subjects of the powerful," D'Amato continued.

  "Unfortunately, the Gaulieder decision is only part of Slovakia's worsening human rights situation. This situation features physical assaults against journalists and opposition parliamentarians; alteration of the May 1997 referendum; a right-wing extremist party as an active partner in the ruling coalition (holding both the Ministry of Defense and the Ministry of Education); pro-fascist activities; and open hostility towards minorities. The report we release today, Human Rights and Democratization in Slovakia, fully documents these problems," concluded Chairman D'Amato.

  Gaulieder, a founding member of the ruling Movement for a Democratic Slovakia, was stripped of his seat in the Slovak parliament on December 4, 1996 after he publicly disagreed with the party over economic, human rights, and security policies. He was also the victim of an unsolved bomb attack on his home shortly after being forced out of parliament. Although the Slovak Constitutional Court decided on July 25 that Gaulieder was unconstitutionally stripped of his seat, on Sept. 30 the Slovak parliament voted against restoring his seat. Senator D'Amato's statement on Gaulieder appears in the Sept. 29, 1997 Congressional Record on pages S10178-9.

  Human Rights and Democratization in Slovakia is available directly from the Commission and through the Commission's website: http://www.house.gov/csce/.

  Chadwick R. Gore

  Communications Director

  U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe

  234 Ford House Office Building

  Washington, DC 20515-6064

  Chadwick.Gore@mail.house.gov

  (202) 225-1901; fax (202) 225-4394  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|