úterý 21. října

O B S A H

Znovu romská "invaze" do Británie:

 • Čeští a slovenští Romové dále přijíždějí do Británie - nejnovější informace - Britská TV odvysílala ukázky z "romského" filmu TV Nova Češi v ČR a v zahraničí:
 • Pro ty, kdo chtějí podepsat výzvu Čechů v Americe Václavu Havlovi
 • Souboj titánů (Co budou dělat Češi bez českého občanství v Americe ohledně vstupu ČR do NATO, Jiřina Fuchsová)
 • Definice vlastizrady (Tomáš Pecina)
 • Dopisy Tomáši Pecinovi a Dannymu Novotnému (Jiřina Fuchsová)
 • Česká konzulka v Los Angeles zve Čechy v Kalifornii na setkání s českými senátory v sobotu 25.října 1997 Česká ekonomika:
 • Tam, kde trpí exulant Viktor Kožený (Vladimír Švac) Zakořenila v ČR demokracie? Reakce na články Andrew Stroehleina a Ondřeje Neffa
 • 1. Od Vladimíra Wágnera
 • 2. NATO - náš osud - kritika "odpovědi" Ondřeje Neffa na Stroehleinův článek (Tomáš Pecina)
 • 3. Referendum (Martin Houfek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká konzulka v Los Angeles Ivana Hlavsová zve Čechy na 25. října setkání se senátory, ale Vondra nepřijede

  (Možná jsem cynik, ale zdá se mi, že čeští senátoři váží dlouhou cestu do Los Angeles ve snaze přesvědčit Čechy žijící v Kalifornii, aby podporovali u amerických senátorů vstup ČR do NATO. JČ)

  Vážená paní - vážený pane,

  jak víte, těšili jsme se na návštěvu českého velvyslance ve Spojených státech, pana Alexandra Vondry. Bohužel, celá cesta, včetně setkání s českou komunitou v Los Angeles, musela být zrušena.

  O nadcházejícím víkendu se bude konat konference, kterou organizuje české velvyslanectví ve Washingtonu, tématem bude "Česká republika a čeští Američané na cestě ke společné budoucnosti". Budou přítomni představitelé většiny českých národních organizací a klubů. Američtí a čeští hosté byli pozváni, aby se účastnili několika panelových diskusí. Z ČR přicestuje delegace senátního výboru pro zahraniční vztahy, obrany a bezpečnost, kterou vede předseda Michael Žantovský, jehož znáte z jeho předchozí funce velvyslance ČR ve Spojených státech. V delegaci bude mimo jiné senátor Milan Špaček, předseda senátního podvýboru ČEŠI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ.

  Je mým potěšením informovat vás, že senátní delegace přijede také do Los Angeles na krátkou, ale důležitou návštěvu 15. a 16. října 1997. Hlavním důvodem rozšíření jejich cesty je setkat se s českou komunitou v jižní Kalifornii a podělit se s námi o dojmy a závěry konference ve Washingtonu, DC.

  Ráda bych vás pozvala, abyste přišli na setkání se senátory Michalem Žantovským, Milanem Špačkem, Janem Krámkem a Vítězslavem Matuškou v sobotu 25. října od 16 do 18 hodin v mé rezidenci na 167 Denslow Avenue, Los Angeles, Ca, 90049. Prosím, potvrďte v mé kanceláři, že přijdete, na telefonním čísle 310-473 0889, linka 224.

  Těším se, že se s vámi setkám v sobotu 25. října 1997.

  Ivana Hlavsová

  generální konzul


  Dear Madam/SIR

  As you know, we were looking forward to the visit of the Czech Ambassador to the United States, Mr.Alexandr Vondra. Unfortunately the entire trip, including the meeting with the Czech community in Los Angeles, had to be'cancelled.

  This coming weekend there will be a conference organized by the Czech Embassy in Washington, D.C., the theme of which will be "The Czech Republic and Czech Americans on their Way to a Common Future." Representatives of most of the national Czech organizations and clubs will be present. American and Czech Guests were invited to participate in several panel discussions. Coming from the Czech Republic is the delegation of the Senate Committee on Foreign Relations, Defense and Security, led by chairman Senator Michael Zantovsky, whom you know from his previous post as the Ambassador of the Czech Republic to the United States. In the delegation, among others will be Senator Milan Spacek, chairman of the Senate Subcommittee CZECHS LIVING ABROAD.

  It is my pleasure to inform you that the Senate delegation will also come to Los Angeles for a short but important visit on October 15 & 16, 1997. The main reason for the extension of their visit is to meet with the Czech Community in Southern California and share with us the impressions and conclusions of the conference in Washington, D.C.

  I take this opportunity to invite you to meet Senators Michael Zantovsky, Milan Spacek, Jan Kramek and Vitezslav Matuska on Saturday, October 25, 1997 at 4 - 6 p.m. in my residence at 167 Denslow Ave, Los Angeles. Ca 9OO49. Please confirm your attendance with my office at 31O 473-O889 ext 224.

  I am looking forward to meeting with you on October 25, 1997.

  Sincerely,

  Ivana Hlavsova,

  Consul General  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|