středa 12. listopadu

O B S A H

České zdravotnictví:

 • Augiášovy chlévy v Havlíčkově Brodě: Špičkový primář "půjde házet uhlí do místní železniční stanice" (Jindřich Ginter)
 • Dopis od MUDr Jaromíra Hrabovského, CSc
 • Ministře Stráský, nechte už na pokoji kapsy pacientů - proč mají platit za chyby vlády? (Jindřich Ginter)
 • Základní body, proč říci poplatkům NE (Jindřich Ginter)
 • Kvalita nemocnic se nesleduje, lidé nic nevědí o úmrtnosti a hospodaření (Jindřich Ginter) Česká média:
 • Ještě jednou k podivné reportáži ČT o sobotní odborářské demonstraci
 • Jak o pondělní pražské protirasistické demonstraci informovaly v ČR televize Velká Británie:
 • První "skandál" britských labouristů: finanční dar na provoz strany Češi v Americe:
 • Česká Kalifornie zazářila (vzpomínka, Jiřina Fuchsová) Výročí:
 • Vědecké symposium ke čtyřicátému výročí prvního českého počítače SAPO a k nedožitým 90. narozeninám profesora Antonína Svobody Postskript:
 • Dokumentaristka Olga Sommerová útočí na "sračky" Vladimíra Železného (Lidové noviny)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis od MUDr Jaromíra Hrabovského, CSc

  Tímto dopisem reagoval dr. Hrabovský na výše zmíněnou reportáž ve Slově. Dr. Hrabovský je činný lékař (traumatolog, chirurg), dnes je i pacientem, má ortopedické obtíže. Dopis byl mírně zkrácen.

  Dostupnost zdravotní péče se jednoznačně zhoršila - snížením počtu lůžek a personálu v nemocnicích, nekoncepčními změnami v oborech. Jednoznačně se zhoršila kvalita - vlivem ekonomických kritérií nesmyslného šetření. To převážilo v hodnocení lékařů a vedoucích pracovníků nemocnic nad hledisky medicínskými a etickými.

  Nesystémové a živelné vybavování zdravotnických zařízení drahou technikou, zlepšilo na jedné straně vyšetřovací možnosti. Nutnost splácet dluhy ale nutilo lékaře ke zvýšené frekvenci vyšetření hrazených pojišťovnami (“honba bodů"), i když ne vždy plně odborně odůvodněných.

  Léčebná efektivnost nemocnic i lékařů je posuzována především pojišťovnami podle strohého ekonomického hlediska. Nepsaným heslem je - čím méně léčených a přežívajících nemocných, tím je to výhodnější pro pojišťovnu, tím jí zbývá více peněz a má méně problémů.

  Konečně, není se co divit. Vedení státu, především výkonná administrativa z reprezentace ODS (střídající se ministři) degradovala zdravotnictví z rovin humanitárních a eticko-sociálních na rovinu tržně nedomyšlenou.

  Zrodil se jakýsi bastard. Na tržním principu může majitel hotelu zdražovat pivo a ubytování, když se mu zdražuje elektřina, plyn, doprava, prádlo a ostatní vstupy. Avšak nemocnice nemá žádné možnost zvyšování cen svých "výstupů" (zvýšený rozpočet, placení od pojišťoven nesleduje inflaci).

  Nebezpečně zavádějící a diletantsky nekvalifikované je ovšem tvrzení ministra zdravotnictví Stráského, že efektivnost zdravotnictví a nemocnic je v ekonomických ukazatelích hospodaření (projev na shromáždění u příležitosti veletrhu MEFA v r. 1996). To je "vodou na mlýn" tržně postiženým lékařům i nelékařům v managementu nemocnic.

  Úděsně (a z pohledu pacienta až hororově) znějí slova ředitele Okresní nemocnice v Havl. Brodě dr. K. Přibyla (Slovo 31. 10. t. r.), dokazující v praxi zhoršení léčebné péče a prodloužení čekacích dob na ortopedické operace.

  Jeho postavení je kontroverzní vůči vysoce kvalifikovanému a lidsky zodpovědnému primáři ortopedie MUDr. J. Stryhalovi, jenž je nucen odejít z nemocnice. Ředitel svými názory dokládá oddanost “poklonnika" ministerstvu zdravotnictví. Možná, že si ho pan ministr brzy “vyzvedne".

  V tom případě by možná stálo za úvahu v případě MUDr. Přibyla vrácení lékařského diplomu a odvolání lékařského slibu. A lidé, občané, pacienti nechť trpí. Konečně, velká jejich část si to přála (ač netušeně) odevzdanými volebními lístky.

  V demokracii přece plně platí, že lid má takovou vládu, jakou si vybere. Nemůže se pak občan divit, že v jedné severomoravské porodnici rodička přenášela tři týdny po termínu, její novorozenec vážil přes 6 kg a přesto byl rozen přirozenou cestou. Teprve až po neúspěchu a značném poškození pacientky se přistoupilo k porodu císařským řezem.

  Primář dr. Stryhal z havlíčkobrodské ortopedie má plnou pravdu - nikdo nesleduje odbornou kvalitu léčby. Ministerstvo chce rušit lůžka šablonovitě, byrokraticky.

  MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|