středa 12. listopadu

O B S A H

České zdravotnictví:

 • Augiášovy chlévy v Havlíčkově Brodě: Špičkový primář "půjde házet uhlí do místní železniční stanice" (Jindřich Ginter)
 • Dopis od MUDr Jaromíra Hrabovského, CSc
 • Ministře Stráský, nechte už na pokoji kapsy pacientů - proč mají platit za chyby vlády? (Jindřich Ginter)
 • Základní body, proč říci poplatkům NE (Jindřich Ginter)
 • Kvalita nemocnic se nesleduje, lidé nic nevědí o úmrtnosti a hospodaření (Jindřich Ginter) Česká média:
 • Ještě jednou k podivné reportáži ČT o sobotní odborářské demonstraci
 • Jak o pondělní pražské protirasistické demonstraci informovaly v ČR televize Velká Británie:
 • První "skandál" britských labouristů: finanční dar na provoz strany Češi v Americe:
 • Česká Kalifornie zazářila (vzpomínka, Jiřina Fuchsová) Výročí:
 • Vědecké symposium ke čtyřicátému výročí prvního českého počítače SAPO a k nedožitým 90. narozeninám profesora Antonína Svobody Postskript:
 • Dokumentaristka Olga Sommerová útočí na "sračky" Vladimíra Železného (Lidové noviny)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Velká Británie: Labouristická strana přiznala, že začátkem roku 1997 obdržela od ředitele automobilové závodnické firmy Formula 1 Bernie Ecclestona finanční dar ve výši jednoho miliónu liber (55 miliónů Kč)

  Vyvolalo to podezření, že tento dar možná přiměl premiéra Tonyho Blaira, aby kontroverzním způsobem nedávno zprostil firmu Formula 1 od zákazu využívat reklamu na cigarety a tabákové výrobky

  Labouristická vláda oznámila v úterý odpoledne, že si přeje změnit způsob, jímž jsou v Británii financovány politické strany. Bude o tom vypracována analýza. Labouristická strana zároveň přiznala, že obdržela od ředitele závodnické automobilové firmy Formula 1 Bernieho Ecclestona dar ve výši jednoho miliónu liber.

  Tuto částku však už v pondělí večer Labouristická strana Ecclestonovi promptně vrátila.

  Vláda odmítá obvinění, že se darem Ecclestonovi podařilo ovlivnit její rozhodování ve věci reklamy na tabákové výrobky na závodech firmy Formula 1. Přiznala však, že celá otázka vyvolala závažné otázky o financování politických stran.

  Pondělní rozhodnutí Labouristické strany okamžitě Ecclestonovi jeho dar vrátit (peníze už mezitím byly utraceny a Labouristická strana je musela horko těžko sehnat odjinud) neukončilo nepříjemné spekulace ve sdělovacích prostředcích. Reportéři se opakovaně dotazovali na výši Ecclestonova daru.

  Zpočátku nechtěl úřad britského premiéra říci nic jiného, než že šlo o značně velkou částku. Šéf firmy Formula One odpovídal dlouho reportérům také vyhýbavě.

  V úterý odpoledne však Labouristická strana konečně přiznala, že šlo o celý jeden milión liber.

  Britská vláda požaduje "racionální debatu o otázce financování politických stran". Po celou řadu dní je labouristická vláda v defenzívě ohledně nedávného rozhodnutí odložit zákaz reklamy na cigarety a tabákové výrobky pro závody firmy Formula 1 a ohledně finančního daru Labouristické straně od šéfa firmy Formula One Bernie Ecclestona.

  Britská vláda nyní zjišťuje, stejně jako to před časem zjišťovali konzervativci, jak obtížné je rozptýlit mlhavá obvinění, že si finančními dary koupili bohatí podnikatelé u ní vliv, anebo alespoň přístup k ministrům, aby je lobovali, když to považují za potřebné.

  Ministři popírají, že si Eccleston u nich koupil jakoukoliv protekci, ale přiznávají, že existuje velké dilema. Provoz politických stran je v současnosti velmi nákladný. Politické strany potřebují finanční podporu od podnikatelů. Jenže každý podnikatel, který dá politické straně skutečně velkou finanční částku, bude zároveň bezpochyby nutně v pravidelném styku s vládou.

  Tím nutně vzniká podezření.

  Nově připravovaný zákon zakáže zahraniční finanční dary politickým stranám. Všechny dary nad 5000 liber (275 000 Kč) budou muset být zveřejňovány. Dosud však nejsou britské politické strany povinovány zveřejňovat, kolik přesně peněz od koho dostaly.

  Celou záležitost, stejně jako možnost státního financování politických stran, bude zkoumat příslušný výbor britského parlamentu. Očekává se, že dojde v systému financování britských politických stran k radikálním změnám.

  Celkem vzato, je to dosud největší skandál, jaký postihl vládu Tonyho Blaira. Celá záležitost byla Labouristickou stranou prezentována velmi tajnůstkářsky a nekompetentně. Televize BBC nelenila a okamžitě v úterý večer zveřejnila, že se jí Labouristická strana pokusila v této věci zastrašit. Jeden čelný činitel Labouristické strany, odpovědný za styk se sdělovacími prostředky, se snažil BBC varovat, aby nic o tomto problému nevysílala. Chtěl ji zastrašit varováním, že Bernie Eccleston se prý velmi rád a velmi rychle uchyluje k soudním sporům ve věci údajného nactiutrhání.

  Labouristé se pokusili v minulém období zpřetrhat svou finanční závislost na britských odborových svazech. Proto se začali více spoléhat na finanční dary od podnikatelů, jak vidno, s velmi politováníhodnými důsledky.

  Přitom je Labouristická strana zadlužena částkou větší než 4 milióny liber. To, že labouristé rozhodli darovaný milión liber Ecclestonovi okamžitě vrátit, znamená, že bude muset zřejmě aparát Labouristické strany mnohé své organizační pracovníky pro nedostatek financí propustit.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|