pátek 14. listopadu

O B S A H

Flash:

 • V Doveru se v sobotu střetly proromská a protiromská demonstrace Václav Klaus v Americe I:
 • Jiřina Fuchsová se navezla v Los Angeles do Václava Klause - zábavný text

  Romové a Velká Británie:

 • Britský rasismus (Andrew Stroehlein) Česká republika:
 • Zavedení školného je bezhlavý nápad (Monika Richterová)
 • Prosperita? Ano, ale ne pro mě. K postřehům z jídelního vozu Andrew Stroehleina (Tomáš Pecina, převzato z Fóra Neviditelného Psa)
 • Internet v České republice - Fakta a čísla (Jan Lipšanský) Česká repulika a zahraničí:
 • Češi, Němci, bojují v bitvě o švédský stůl, informovaly tiskové kanceláře Václav Klaus v Americe II:
 • Konflikt v Cato Institutu (Petr Vaňátko, z usenetové skupiny soc.culture. czech-slovak) Česká republika a podmínky vstupu do Evropské unie:
 • Informační blok připravili Jindřich Ginter a Antonín Peltrám Ještě k diskusi o toleranci a o Romech, přistěhovalcích a národnostních menšinách:
 • Petr Očko
 • Jaroslav Teplý
 • Václav Žák, Jan Konvalinka
 • Igor Šútovský  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • INTERNET V ČESKÉ REPUBLICE - FAKTA A ČÍSLA

  Psáno nejen pro Britské listy...

  Jan Lipšanský

  ÚVOD

  Jak na Neviditelném psovi, tak v Britských listech se neustále diskutuje o internetu. České úřady vyjadřují skepsi k tomuto médiu. Prý jej u nás používá jen málo lidí, informace jsou neobjektivní a navíc - hrůza! - je to volné pole například pro pedofily. Na straně druhé obyčejní uživatelé internetu tvrdí, jak jim pomáhá v práci, při studiu, navazování kontaktů atd. Jaké jsou tedy skutečnosti? Copak neexistuje nějaký oficiální výzkum? Existuje jich hned několik, a nezaškodí se jimi probrat.

  RIPE

  Podle údajů RIPE (evropské koordinační informační centrum), bylo v České republice k 1. 9. 1997 připojeno k internetu 53 032 počítačů, tedy IP adres. Přes jednu IP adresu však může mít přístup na internet celá firemní počítačová síť, tudíž se dá přijmout jako reálné číslo 250 000 skutečných uživatelů.

  Ve srovnání s jinými zeměmi jsme v počtu připojení samozřejmě pozadu za vyspělými západoevropskými zeměmi. Pro srovnání: Ve Velké Británii bylo k výše uvedenému datu 923 420 IP adres (ale Británie má 55 miliónů obyvatel) v protitechnické Francii 322 518, v zemích se zhruba rozlohou a počtem obyvatel naší země pak v Belgii 89 733, v Rakousku 93 276, ve Švýcarsku 160 509. Pokud jde o východoevropský region, jsme na druhém místě za Polskem (78 231 IP adres), ale před Slovenskem (11 162), Ukrajinou (11 675), Bulharskem (5 755), Maďarskem (44 178). V evropské části Ruska pak dosahuje počet IP adres čísla 79 779.

  V celém světě bylo k říjnu 1991 připojeno k internetu 617 000 počítačů. Dnes toto číslo vzrostlo na 16 146 000 (roční nárůsty činily 70 - 119 procent).

  V Evropě bylo k lednu 1991 připojeno k internetu 43 832 počítačů. Dnes je to skoro pět milionů. Roční nárůsty se pohybovaly leckdy i okolo 222 %.

  V České republice se výzkum počítačů připojených k internetu datuje k prosinci 1995, kdy u nás bylo 21 856 IP adres. Začátkem září letošního roku to již bylo zmíněných 53 032. Roční nárůst se pohybuje okolo 53 - 87 %.

  DEMA

  Výzkum zahrnoval informovanost a zájem obyvatel ČR o internet. Méně než polovina lidí (41%) se o tuto problematiku nezajímá. Ostatní by chtěli o internetu znát více (11%), jsou okrajově informováni (32%), podrobně informováni (7%) a nebo připojeni (9%). Jak vidno, většina lidí je pouze okrajově informována, chybí tedy větší osvěta. Zájem také roste s vyšším stupněm školního vzdělání - absolventi základních škol se o internet nezajímají ze 70%, absolventi vysokých škol pouze z 10%.

  Gartner Group - Dataquest

  patří k největším analytickým světovým firmám. I ona se zaměřila na průzkum internetového trhu v Evropě. Její údaje jsou ke konci roku 1996.

  Podle nich vzrostl počet IP adres ve střední a východní Evropě v roce 1996 celkem o 240 % (ano, dvě stě čtyřicet procent). Vedoucími zeměmi jsou Česká republika s 40 850 připojenými účastníky (ke konci roku 1996) a Polsko s 52 850 (ke konci roku 1996). Z pohledu vzhledem k počtu obyvatel je Česká republika na prvním místě. Avšak z pohledu celkové expanze činí náš region pouze 6,7 % objemu internetu západní Evropy.

  Služeb internetu používá v České republice 680 organizací, z toho 30% z nich jsou softwarové a hardwarové firmy, a 14% jsou strojírenské a konstrukční podniky. Možnost přístupu na internet nabízejí poskytovatelé internetových připojení v 60 městech republiky. Vzhledem k tomu, že se v České republice používá standard linek X.25, jež splňují možnost přístupu na internet, a vznikají ISDN sítě, předpokládá Gartner Group - Dataquest možnost rozvoje internetu v České republice v příštích letech o 183 %.

  Tolik oficiální průzkumy. Jak vidno, počet uživatelů internetu u nás nejen rapidně stoupá, ale předčí i například náklady některých našich deníků. Březen byl vyhlášen časopisem Profit jako měsícem internetu, a k tomu dni se bude vázat plno osvětových akcí.

  A přesto - oficiální místa mlčí.

  Jan Lipšanský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|