pátek 14. listopadu

O B S A H

Flash:

 • V Doveru se v sobotu střetly proromská a protiromská demonstrace Václav Klaus v Americe I:
 • Jiřina Fuchsová se navezla v Los Angeles do Václava Klause - zábavný text

  Romové a Velká Británie:

 • Britský rasismus (Andrew Stroehlein) Česká republika:
 • Zavedení školného je bezhlavý nápad (Monika Richterová)
 • Prosperita? Ano, ale ne pro mě. K postřehům z jídelního vozu Andrew Stroehleina (Tomáš Pecina, převzato z Fóra Neviditelného Psa)
 • Internet v České republice - Fakta a čísla (Jan Lipšanský) Česká repulika a zahraničí:
 • Češi, Němci, bojují v bitvě o švédský stůl, informovaly tiskové kanceláře Václav Klaus v Americe II:
 • Konflikt v Cato Institutu (Petr Vaňátko, z usenetové skupiny soc.culture. czech-slovak) Česká republika a podmínky vstupu do Evropské unie:
 • Informační blok připravili Jindřich Ginter a Antonín Peltrám Ještě k diskusi o toleranci a o Romech, přistěhovalcích a národnostních menšinách:
 • Petr Očko
 • Jaroslav Teplý
 • Václav Žák, Jan Konvalinka
 • Igor Šútovský  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • VIDEOTAPE OF KLAUS' VISIT TO THE CATO INSTITUTE MAY BE ORDERED FOR $6.- (1 hour) from czechusa@erols.com

  SHOWDOWN AT CATO

  From: "Peter J. Vanatko"

  Newsgroups:

  soc.culture.czecho-slovak

  Včera v Cato Institutu zaujal Václav Klaus svůj běžný přívětivý postoj a žoviálně proplul přednáškou. Vznikl menší problém jen tehdy, kdy sice podpořil svůj postoj k volné burze, ale téměř jedním dechem odmítl privatizaci bank. Protože by mohly banky padnout do rukou cizinců! Podle předpokladu, myslím, že odepření (privatizace) je nejlepší regulace - neříká se tomu tak.

  Ale pak hlučně spadla gilotina. Jeden pán, s adresou, která je známá čtenářům této skupiny, si vzal mikrofon. Poté, co vyjádřil Klausovi uctivost, vznesl OTÁZKU: Něco jako: vy kradete Američanům byty? Udělal to tak, že manipuloval časový limit až na samou hranici a podařilo se mu popsat situaci dříve, než si předseda Niskanen uvědomil, že tato pocta se mění v opékání.

  Proces odpovídání byl Klausovi zjevně nepříjemný, i když je profesionál a potit se nezačal: Nemůže být odpovědný za to, co se stalo v roce 1948, chachacha (tak jako Adenauer není odpovědný za rok 1939) a lidské životy nikdo vrátit nemůže (tak aspoň vraťte, co vrátit můžete!) Cítil, že je v sále přítomen "think tank", rada odborníků, a asi si uvědomoval, že lidé budou dost uvažovat nad těmi nesmysly, které tam vykládá, a tak se snažil říci něco přesvědčivého, ale podařilo se mu jen: "Můžeme učinit jen velmi málo.... To opakoval několikrát, než se vzdal."

  Poté, co Niskanen, který vypadal, jako že zahlédl ducha, rychle přerušil katův pokus zaútočit na býka, už se nestalo nic moc. Avšak vsadím se, že novináři a ostatní hosté šli domů a o záležitosti přemýšleli. A Klaus si přál, aby k tomuto dnu nikdy nedošlo. Byla to velká podívaná. Alternativa racionálního člověka k házení vajíčky. A můžete se toho sami účastnit. Myslím, že to budou o víkendu opakovat na stanici CSPAN2, podívejte se do televizního programu.


  At CATO Institute yesterday, Vaclav Klaus wore his usual suave poise and sailed through the session jovially. Minor problem only when he gave thumbs up to his laissez-faire stock market while almost by the same breath shot down bank privatization. Because the banks could fall into the hands of foreigners! Under the premise, I think, that denial is the best regulation - it's not called that way.

  But then the guillotine came rattling down. A gent with an address familiar to the readers of this NG took the mike. After paying his respects he popped THE QUESTION. Stg like: Are you still stealing homes from Americans?

  Only he has done it manipulating the time limits to the bursting point and managed to describe the situation, before chairman Niskanen realized that this tribute was turning into a roast.

  The process of answering clearly left Mr. Klaus squirming, even though as a pro he never broke a sweat: He cannot be responsible for what happened in '48, heheh (as if Adenauer was for '39) and human lives can never be returned (then return the least you can!). Somehow sensing the presence of a think tank and the prospect of people scratching their ears when fed such garbage, he looked for words to make up for it, but managed only: We can do only very little... which he repeated several times before he gave up.

  After Niskanen, looking like he's just seen a ghost, abruptly interrupted the executioner's attempt to rebut the bull, nothing much happened. But I bet you, the journalists and other guests went home thinking. And Mr. Klaus wished this day never happened. Great show! A rational man's alternative to egg-throwing. And you could still be a part of it. I believe they'll repeat it on CSPAN2 during the weekend, check your schedules!  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|