středa 26. listopadu

O B S A H

Český tisk:

 • Znovu: adoptujete-li romské dítě, seberou vám přídavky na děti pro vaše vlastní dítě. MFD konečně píše o závažném problému, ale ne na titulní straně
 • Nevěřme mýtům, které vytváří Mladá fronta Dnes: Martin Komárek a jeho děsné komentáře (JČ) Česká ekonomika:
 • Česká republika - situace se může jenom zhoršit (The European)
 • Lubomír Mlčoch v Hospodářských novinách: Je zapotřebí vypracovat efektivní státní podnikatelskou strategii, a zestátnit špatně zprivatizované podniky - je to rozumné? (JČ) K diskusi s Janem Zahradilem, poradcem Václava Klause, o možnosti dvojího občanství pro Čechoameričany a o české vládní aroganci
 • Ještě jeden dopis od Jana Zahradila, reakce JČ
 • Několik poznámek k dvojímu občanství (Jan Macháček)
 • Janu Zahradilovi: Jste jako státní úředník neobyčejně arogantní (J.P.Hron) Úvaha z Londýna:
 • O stranictví (Jan Jařab, k tomu komentář z listu Guardian o labouristické vládě) Zdravotnictví:
 • Mužům klesá počet spermií  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Mladá fronta Dnes píše o závažném problému:

  Bohužel však až se zpožděním, s chybou a na nevhodném místě

  Mladá fronta Dnes si povšimla závažného problému, který měl vyvolat palcové titulky už dávno.

  Adoptujete-li v ČR dítě bez české státní příslušnosti a bez trvalého pobytu v ČR, (například tedy romské dítě, údajně "ze Slovenska"), seberou vám čeští státní úředníci přídavky na děti pro vaše vlastní dítě.

  Britské listy upozornily na toto diskriminační ustanovení českého zákona o sociální podpoře č. 117/1995 Sb. už ve vydání z 13. října 1997.

  Jde o případ manželů Petirových z východočeské vesnice Velichovky, nedaleko Jaroměře, kteří adoptovali romskou holčičku. Proto přišli o sociální podporu nejen pro ni, ale i pro svého šestiletého syna Filipa Petira.

  Irena Jirků obviňuje v MFD z úterý 25. listopadu na str. 12 bývalého ministra práce a sociálních věci Jindřicha Vodičku, že diskriminační zákon č. 117/1995 odmítl zrušit. Bohužel nezjišťuje, jak je možné, že se takto do nebe volající formulace do zákona vůbec dostala a kdo ji tam včlenil.

  Irena Jirků má v článku chybu. Vlastní dítě manželů Petirových, kterému náchodský úřad odebral po adoptování romské holčičky sociální podporu, není dcera, ale - jak uvedeno výše - chlapec Filip.

  Irena Jirků také v článku neuvádí, že ministr Vodička rodinu Petirových z krutého dopadu zákona č. 117 osobním dopisem vyčlenil, udělal pro ně výjimku. Tu však místní úřady odmítly respektovat.

  V Britských listech z 13. října 1997 jsme citovali tento text nejmenovaného autora, který nás na případ rodiny Petirových upozornil:

  "Hlavní věc je ta, že se o přídavky musí žádat každý rok znovu a vyplňovat spoustu formulářů. I když jeden rok byly přídavky přiznány, další už nebyly.

  Zajímavé je si představit, proč v zákonu o státní sociální podpoře vůbec je zahrnuto takové podivné ustanovení jako odstavec 3, které uvádí, že je-li v rodině jediná osoba bez trvalého pobytu v ČR, NEDOSTANE NIKDO V RODINĚ žádné sociální dávky.

  Někteří lidé říkají, že byl asi přijat kvůli romským rodinám ze Slovenska, aby se jim zabránilo navštěvovat příbuzné v Česku. Zajisté se jedná o xenofobii a o rasismus.

  Romské dítě jako Pavlína Giňová má jednu menší smůlu. Úředník, který je povinen za ni provádět právní úkony, je neprovádí. Dítě samo nemůže požádat o občanství ani o trvalý pobyt. Tudíž je dítě bez občanství a bez trvalého pobytu, ale defakto bydlí u Petirů.

  Za to byly Petirům sebrány přídavky na vlastní dítě, aby věděli, jaké chování se v české společnosti vyplácí a jaké ne."

  Je škoda, že šéfredaktor Mladé fronty dnes nemá ponětí o prioritách zpráv

  Vážený pane šéfredaktore: to, co napsala Irena Jirků, není "názor". Nepatří to na názorovou stránku. Je to významná zpráva dne: měli jste toto otisknout pod palcovými titulky jako tzv. "otvírák" na straně jedna.

  Proč jste měli, vážený pane šéfredaktore, jako hlavní titulek dne v úterý v MFD podivný titulek: "Ekonomická pověst země dostala nemilou známku".

  Tento titulek skutečně stojí za podrobnější rozbor. Je vynikajícím příkladem manipulace. Ano, ČR dostala "známku", ale MFD nenápadně vnucuje svým čtenářům, že se hodnocení netýká České republiky jako takové, ale pouze její "pověsti" - což přirozeně může být jen subjektivní, relativní záležitost, jinak je zřejmě všechno v pořádku.

  A co ten eufemismus "nemilou"? Kdo si to vymyslel? Komu je ta známka "nemilá"? Kde je objektivita zpravodajství? Není to spíše známka špatná?

  Ale je vůbec důležité, že jakási britská finanční firma se vyjadřuje k hospodářské situaci v ČR?

  P.S. Jsem opět v Praze a právě jsem při psaní BL sledoval úterní hlavní večerní zprávy České televize v 19.15. I Česká televize byla ve svém zpravodajství doslova posedlá "špatnou známkou" londýnské finančnické firmy, věnovala jí mnoho minut zpravodajství. Dovedete si představit, že by se nějaká jiná země než ČR tak úporně zabývala tím, co si o ní myslí lidé v jiných zemích?

  Zdá se mi, že je obrovská publicita, kterou vyvolalo snížení důvěryhodnosti hospodářství České republiky britskou finančnickou agenturou IBCA, dosti přehnaná. Pochopitelná je jen potud, pokud si uvědomíme, že donedávna se v ČR pěstoval mýtus, že je země ze všech nejlepší. Očekávali jsme odevšad chválu, teď se z obavami ohlížíme, odkud se na ČR hrne hana. Záleží však na hodnocení nějaké zahraniční investiční agentury skutečně tolik? Obrovská publicita změny hodnocení ČR od agentury IBCA je myslím do určité míry výrazem domácího komplexu méněcennosti.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|