středa 26. listopadu

O B S A H

Český tisk:

 • Znovu: adoptujete-li romské dítě, seberou vám přídavky na děti pro vaše vlastní dítě. MFD konečně píše o závažném problému, ale ne na titulní straně
 • Nevěřme mýtům, které vytváří Mladá fronta Dnes: Martin Komárek a jeho děsné komentáře (JČ) Česká ekonomika:
 • Česká republika - situace se může jenom zhoršit (The European)
 • Lubomír Mlčoch v Hospodářských novinách: Je zapotřebí vypracovat efektivní státní podnikatelskou strategii, a zestátnit špatně zprivatizované podniky - je to rozumné? (JČ) K diskusi s Janem Zahradilem, poradcem Václava Klause, o možnosti dvojího občanství pro Čechoameričany a o české vládní aroganci
 • Ještě jeden dopis od Jana Zahradila, reakce JČ
 • Několik poznámek k dvojímu občanství (Jan Macháček)
 • Janu Zahradilovi: Jste jako státní úředník neobyčejně arogantní (J.P.Hron) Úvaha z Londýna:
 • O stranictví (Jan Jařab, k tomu komentář z listu Guardian o labouristické vládě) Zdravotnictví:
 • Mužům klesá počet spermií  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Za posledních padesát let vážně poklesl počet spermií u mužů

  Dvě samostatné americké studie, jedna od National Academy of Sciences a druhá od National Institutes of Health, potvrdily, že počet spermií u mužů poklesl za posledních padesát let téměř o polovinu.

  Tyto výsledky jsou nyní zjišťovány po celém světě. Britské studie ukázaly, že muži, narození v sedmdesátých letech, mají o pětadvacet procent méně spermií než muži, narození v padesátých letech. Vyvolalo to určitou kontroverzi, neboť vědci poukazovali na to, žestarší zkoumání počtu spermií u mužů nebylo prý nutně spolehlivé.

  Shanna Swannová, ředitelka oddělení reproduktivní epidemiologie na kalifornském oddělení zdravotnických služeb však se spolupracovníky analyzovala 61 mezinárodních studií k této problematice a potvrzuje, že v Evropě a ve Spojených státech došlo k velmi podstatnému poklesu spermií u mužů.

  Analýza National Institutes of Health zjistila, že ve Spojených státech klesá počet spermií ročně o 1,5 miliónu spermií na mililitr, tedy asi o 1,5 procent. K tomuto poklesu docházelo pravidelně od roku 1938 do roku 1990. V Evropě je rychlost poklesu spermií větší, dosahuje 3,1 procent ročně.

  Hlavním důvodem poklesu spermií je zřejmě znečištění životního prostředí. Dr. Swannová konstatuje: "Jakmile vyloučíme rozličné faktory, jako je kouření, věk a etnickou příslušnost, zůstávají nám jen ekologické faktory."

  Většina odborníků se domnívá, že pokles spermií u mužů způsobily průmyslové chemikálie, zejména pesticid DDT a chemikálie užívané při výrobě umělých hmot, které napodobují hormón oestrogen. Buď zdůrazňují ženské charakteristiky anebo potlačují funkci mužských hormónů. Tyto chemikálie se vyskytují v půdě, ve vodě a v potravinách a jsou tam přítomny po velmi dlouhou dobu.

  Dr. Swannová konstatovala, že zatím ohrožení plodnosti nehrozí, protože děti se stále ještě rodí. "Ale pokles spermií je varováním před možným nebezpečím vzrůstu rakoviny varlat. Očekáváme dosti podstatné záporné vlivy. Je nepravděpodobné, že by se záporný vliv na počet spermií u mužů negativně neprojevil i na další systémy lidského těla"


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|