úterý 16. prosince

O B S A H

Česká politika a morálka:

 • Klaus - neuvěřitelně - se sápe znovu do politické arény. Shrnutí situace ODS (Jiří Němec)
 • Opravňuje nás útlak k podvádění? (Jan Čulík, Vojtěch Kment)
 • Diskriminace žen v zaměstnání: Český statistický úřad požaduje opravu
 • Císařovy nové šaty: Podobnost mezi cestou cimrmanologů do Liptákova a Václava Klause do USA je čistě náhodná? (Jiří Jírovec) Svět a jednadvacáté století, počítače, telekomunikace, genetika:
 • Jak se postavíme k budoucnosti? (Nová kniha Manuela Castellse)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Diskriminace žen - Český statistický úřad žádá o opravu

  Český statistický úřad - divize Ostrava

  Repinova 17

  702 03 Ostrava 2

  Vážený pane Čulíku,

  v Britských listech ze dne 12.12.1997 jste převzal článek z Mladé fronty Dnes (Ženy vydělávají o dost méně než muži). Vyvozujete z něj platovou diskriminaci žen v ČR.

  Musím vás upozornit, že Mladá fronta Dnes byla požádána o tiskovou opravu, protože jí uveřejněná čísla nejsou správná (dopis redakci přikládám).

  Ovšem vaše vývody jsou poněkud zarážející.

  Jak jste dovodil, že se ženy v ČR mají o platy soudit? Měl jste snad k dispozici údaje o tom o jaké ženy a muže šlo? V jakých byli funkcích? Jaké měli vzdělání a praxi?

  Bez těchto údajů můžete pouze říci, že na základě údajů z novin mají muže vyšší plat. Vše ostatní je pouze dohad. Proto žádám tiskovou opravu. Máte-li zájem o skutečné a podložené údaje, můžete se obrátit na kterékoli oddělení ČSÚ.

  S pozdravem

  Jan Halva

  vedoucí odboru informačního servisu

  Text zasílaný MFD:

  Vážená redakce,

  žádáme o tiskovou opravu k článku Ženy vydělávají o dost méně než muži ze dne 11.12.1997. V článku uvádíte, že průměrný muž vydělal ve druhém čtvrtletí tohoto roku za hodinu 72 Kč a žena 52 Kč.

  Český statistický úřad skutečně šetří čtvrtletně výši mezd, avšak pouze za fyzické a přepočtené osoby v členění dle typu hospodaření organizace případně dle oboru ekonomické činnosti (OKEČ) nebo sídla podniku, nikoli však v členění na muže a ženy!

  Tyto údaje navíc nic neříkají o počtu odpracovaných hodin ani zařazení pracovníka v rámci organizace. Dále je třeba poznamenat, že uváděná čísla jsou pouze za podniky s 20 a více zaměstnanci.

  Šetření mezd mužů a žen bylo provedeno v roce 1996 (za měsíc duben). Avšak ani zde nebyly mzdy vztahovány na hodinu práce (a nelze tento vztah dovodit), ani na délku praxe při stejné funkci či dosaženou funkci při shodné délce praxe.

  Upozorňuji vás také na nutnost uvádění zdroje těchto *statistik*, aby bylo zabráněno debatám o zdroji a věrohodnosti dat. Dále je vhodné v podobných případech uvést i základní údaje o souboru, ze kterého data pochází, případně o jeho spolehlivosti a omezeních.


  Domnívám se, že si pan Halva text zveřejněný v pátečních BL přečetl zřejmě jenom zběžně a neuvědomil si přesně, co se v něm praví. Opakuji hlavní část textu:

  Vážná překážka vstupu ČR do Evropy?

  Je-li platová diskriminace žen v ČR tak obrovská, jak napsala ve čtvrtek Mladá fronta Dnes, mohlo by to být dosti vážnou překážkou pro vstup ČR do Evropské unie.

  V článku 119 Římské smlouvy EU se totiž praví:

  "Each Member State shall ... ensure and ... maintain the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work."

  "Každý členský stát ... zajistí ... a bude dodržovat užívání zásady, že muži a ženy musejí dostávat za stejnou práci stejný plat."

  V členských zemích Evropské unie je toto ustanovení zákonem. Je přímo vynutitelné u britských soudů a tribunálů.

  Česká republika je asociačním členem Evropské unie a má přizpůsobovat své zákony zákonům EU.

  Ženy v ČR, které jsou v porovnání se svými mužskými kolegy platově diskriminovány, by měly v co největším počtu ve vlastním zájmu požadovat nápravu této nepřijatelné situace soudní cestou.

  Otázka je, zda se vůbec dovědí, že jejich mužští kolegové dostávají v podniku za stejnou práci vyšší plat.

  Možná že by tuto informaci měly od svých zaměstnavatelů chtít.


  (Upozorňuji, že je zákonodárství Evropské unie a např. Velké Británie v otázce rovnosti platů mužů a žen za stejnou práci zřejmě daleko podstatněji rozvinuto než zákony ČR. Na tématu se dále pracuje a ještě se k němu vrátíme. JČ)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|