pátek 9. ledna

O B S A H

Česko-německé vztahy:

 • Česko-německý Fond budoucnosti a česko-německé vztahy Texty k vývoji česko-německých vztahů z archívu Václava Žáka, část druhá:
 • Záznam z diskusního večera v Sudetoněmeckém domě 24.11.1995 (prof. Hayek, Peter Becher, Antje Vollmer, Richard von Weiszäcker, Peter Glotz)
 • Odpovědnost a karty (VŽ, 6.12.1993)
 • USNESENÍ německých stran k problematice vyhnanců platná až do přijetí deklarace a další dokumenty  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Havel moudře radí lidem občanskou aktivitu, ODS reaguje na novou vládu infantilně
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Evropská unie:
 • Co se stane, když vlády lžou Bruselu Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?

  Česko-německý Fond budoucnosti a česko-německé vztahy

  Podle původní dohody má od 1. ledna 1998 začít fungovat česko-německý Fond budoucnosti. Při té příležitosti je záhodno ohlédnout se na nedávnou historii česko-německých vztahů.

  Historii vznikání česko-německé deklarace věnoval svou diplomovou práci pro titul Master of Arts Glasgow University americký postgraduální student Andrew Stroehlein. Celý anglický text asi sedmdesátistránkové práce, která mj obsahuje i podrobnou a velmi zajímavou analýzu způsobů, jak o vznikání česko-německé deklarace psal český tisk, vyšel v Britských listech 17. září 1996 (pozor, je to přes 200 kb), je k dispozici také asi v desetistránkovém shrnutí v češtině.

  Strohlein argumentuje, že česko-německá deklarace a celá etapa její přípravy byla skrznaskrz fiasko a že celý proces byl destruktivní.

  Mimo jiné poukazuje na to, že je podivné, že podle bodu 7 deklarace platí Češi do Fondu budoucnosti na jednoho obyvatele na projekty obyvatele, kdežto Němci jen Němci 1,75 DM na obyvatele. Německo přislíbilo věnovat do Fondu 140 miliónu marek a ČR 440 miliónů Kč. Tak proč ČR platí víc?

  Se Stroehleinovou argumentací nesouhlasí Václav Žák, který Britským listům zprostředkoval celou řadu materiálů k vývoji německo-české problematiky. Zveřejňujeme je v dnešním a včerejším čísle BL. JČ • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|