středa 22. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Politická kultura:
 • Klaus o Mlynářovi (Andrew Stroehlein)
 • Klaus about Mlynář (Andrew Stroehlein) Výzva:
 • Pomník pilotům, padlým v zahraničí za druhé světové války (Miroslav Jandora) Česká televize:
 • Spokojenost Ivana Kytky se zpravodajstvím ČT nesdílím (Jan Kraus)
 • Komu slouží teletext České televize? (Demokratická unie) Německý Spiegel o ČR:
 • Ferdinand Kokoška a úpadek České republiky (Aleš Zeman)
 • K tomu poznámka Václava Žáka Historická katastrofa:
 • Ještě Titanic (Jiřina Fuchsová) Tunisko:
 • Ještě jednou Tunisko: je ho možno hodnotit podle měřítek evropských zemí? (reakce JČ na zajímavý článek Vojtěcha Kmenta)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pomník pilotům, padlým v zahraničí za druhé světové války

  Miroslav Jandora

  Brno 15.4.1998

  Na mého přítele, poslance Roberta Koláře z Prostějova, se obrátili představitelé 21. odbočky Svazu letců ČR o pomoc při výstavbě památníku čs. letcům padlym ve druhé světové válce.

  Město Prostějov bylo vybráno proto, že zde byla po první světové válce zřízena 1. letecká škola v tehdejším Československu. Většina těchto letců, kteří tuto školu do roku 1939 absolvovali, odešla po nacistické okupaci Československa za hranice do Polska, Francie, Británie a SSSR. Odešlo více jak tisíc letců a padlo více než 600.

  Krátce po druhé světové válce byly do Československa převezeny urny s prstí z hrobů padlých letců, avšak nikdy nebyly pietně uloěeny na památných místech, kde by si další generace mohly připomenout jejich hrdinství. Většinu uren si převzali pozůstalí, některé byly uloženy na Olšanských hřbitovech v Praze. Zbylých 98 uren, které jsou skladovány, chtějí členové 21. odbočky Svazu letců ČR uložit důstojně tam, kde se tito letci naučili létat.

  Vzhledem k tomu, že již byly zahájeny stavební a ostatní práce a sponzoři se nehrnou, věnoval Kolář nějaké vlastní peníze, přislíbil letcům pomoc a převzal nad celou akcí záštitu. Předpokládaný termín odhalení pomníku je 20.6.1998 za účasti 40 příslušníků RAF z Velké Britanie, 30 legionářů, vojenskych leteckých přidělenců a hostů.

  Protože se na tyto lidi poněkud zapomínalo, chtěl bych této věci také pomoci a prosím také čtenáře tohoto listu, o finanční příspěvek na tento pomník. Věřím, že se podaří celou akci úspěšně dokončit a že uživatelé internetu se také připojí k těm, co chtějí pomoci. Celková částka, kterou je potřeba shromáždit, činí cca 360 000 Kč.

  Můžete se obrátit buďto na mne, nebo přímo na 

  Svaz letců ČR

  předseda odbočky č.21

  Mgr Boleslav Povolný

  Mánesova 8

  Prostějov

  Rozhodl jsem se, že na tuto akci věnuje moje firma Davay Communications s.r.o 20 000 Kč

  Kdo se přidá?

  S pozdravem

  Miroslav Jandora

  ředitel firmy

  mjandora@davay.cz  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|