středa 22. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Politická kultura:
 • Klaus o Mlynářovi (Andrew Stroehlein)
 • Klaus about Mlynář (Andrew Stroehlein) Výzva:
 • Pomník pilotům, padlým v zahraničí za druhé světové války (Miroslav Jandora) Česká televize:
 • Spokojenost Ivana Kytky se zpravodajstvím ČT nesdílím (Jan Kraus)
 • Komu slouží teletext České televize? (Demokratická unie) Německý Spiegel o ČR:
 • Ferdinand Kokoška a úpadek České republiky (Aleš Zeman)
 • K tomu poznámka Václava Žáka Historická katastrofa:
 • Ještě Titanic (Jiřina Fuchsová) Tunisko:
 • Ještě jednou Tunisko: je ho možno hodnotit podle měřítek evropských zemí? (reakce JČ na zajímavý článek Vojtěcha Kmenta)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Spokojenost Ivana Kytky se zpravodajstvím ČT nesdílím

  Jan Kraus

  Úvodem bych rád uvedl, že mám 3 sourozence v zahraničí, 4 sourozenec zemřel v USA - to proto, abych nebyl podezříván z  odporu k někomu, kdo odněkud přišel. Naopak.

  Ivan Kytka se mi jako zpravodaj z Londýna velice líbil a jeho volbu jsem považoval za šťastný tah. Třeba jím ještě jednou bude. V současné době, ale považuji zpravodajství ČT za nepříliš vydařené.

  1) V zemi, která se velmi pracně potýká s politickou ekologií, nemůžeme ignorovat místní "politické" zvyky z komunistického marasmu na úkor třeba i objektivních problémů ekologie prostředí. Nepovažuji ekologii za druhořadý problém, nicméně tuto zemi, podle mého názoru, svírají ještě problémy podstatnější. Obrazně řečeno, nelze si stěžovat v trestném táboře Jáchymova, že nejsou upraveny záhony.

  2) Většina občanů této země prošla pětačtyřicetiletým demoralizačním táborem komunismu a jako tak dlouze odsouzení se také často chovají. Umí posílat "koníky", tlouct morseovku na topení, křičet do záchodu a podplácet bachaře. S ohledem na rozpad tábora je třeba denně zápasit o morálku. V politice, ekonomii, ekologii. Patří pak k povinnostem takového media, jako je veřejnoprávní TV, pomoci odhalovat vše, co se děje bezprávně, amorálně, podvodně, apod. už proto, že politická moc, dle místního zvyku, bývá hnací silou k vytváření nelegálních spletenin vztahů, na jejichž konci je touha po bohatství či vlivu.

  3) Zpravodajství ČT, je pro mě institucí číslo jedna, která může v oblasti "hlídacího psa" demokracie sehrát klíčovou roli. S ohledem na předchozí bod se domnívám, že na rozdíl od zemí se stabilizovanou demokracií, u nás je třeba, aby to byl pes nejen cvičený, ale i tak ostrý, že budí přiměřený respekt.

  4) V zemi, kde se prokázalo že velká část privatizace byla živelným kradením, kde justice nemůže importovat spravedlivé a zodpovědné soudce ( patří z většiny taktéž k "recidivistům"), kde media se učí být, čím být mají, nelze předpokládat, že zpravodajství TV bude jediné nezasažené. Ale s ohledem na jeho efektivnost, na jeho hlídací moc se jedná o jeden z nejůležitějších elementů na kterém závisí, zda - li a jakou demokacii v této zemi budeme mít.

  Pár slov k rozhovoru s p. Kytkou: Souhlasím, že ČT by neměla vysílat nepodložená obvinění. Doufám, že to v žádném případě neznamená, že se ráda vyhne jakýmkoli obviněním. Umím si představit, že Radě, delegované bohužel politickými stranami, by se to mohlo zdát "spravedlivé".

  Sledování politiků v regionech a co vznikne ze setkání s obyčejnými lidmi - doufám neznamená, že budeme sledovat procházky politiků v bílých přilbách po halách továren. Jsem tím ještě poměrně nasycen.

  Sledovanost zpravodajství je v současné době kolem 20%, jak píše p. Kytka, ale myslím, že na objektivní čísla musíme počkat, až se (doufám že brzy) uzdraví pan prezident.

  K faktu, že p. Kytka zatím propustil jen jediného zaměstnance, jak píše, předpokládám, že ho vedlo pouze obtížné shánění nových kvalifikovaných pracovníků.

  Metaforu, že lidé jsou zvyklí na diskotékovou hudbu a teď dostávají Mozarta, bych rád upravil v zásadním ohledu: My, koncesionáři, si sami posoudíme, zdali došlo ke kvalitativní změně a jaké. Podle tohoto způsobu bychom mohli být časem označeni za hloupý národ s výborným zpravodajstvím. Umělcům se takový stav skutečně může přihodit, že jsou dobou a národem nepochopeni. TV zpravodajství ne.

  Že se "lidi v ČR " neumějí soustředit je zhruba stejná teze, jako že emigranti jsou jen na peníze.

  Nechtěl bych upřít p. Kytkovi právo na čas, kdy se seznámí se všemi podrobnostmi své nové práce. Nicméně jeho spokojenost se současným stavem zpravodajství rozhodně nesdílím.

  Myslím si, že je třeba diskutovat o téhle problematice v ČR, je to jedno z témat, které se podle mého názoru mělo diskutovat dávno a pořádně. Ovšem i v denním tisku. Ten se mezitím z plenek kolchozismu dostal do závislosti na vydavatelích a je otázka, zda li se tam někdy takové diskuse povedou.

  Tohle je právě, podle mě, ten báječný dar svobody, kterou Internet nabízí. Otázkou zůstává, budou li aspoň někteří lidé schopni ji využít.

  S ohledem na prťavost Čech ( což je často nevýhodou - demonstrující učebnicový provincionalismus) - může mít Internet naopak větší vliv, než v zemích velkých.

  Jan Kraus  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|