pondělí 27. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Naděje pro nový politický vývoj v ČR?
 • Nerozhodní (Andrew Stroehlein)
 • The Undecided (Andrew Stroehlein) Předvolební politika a ČT:
 • Zklamání z České televize (Jiří Novák, Nezávislí) K debatě o České televizi:
 • Puchalský má pravdu, když rozhodl vysílat reklamní pořady politických stran (Jan Kraus)
 • Zpravodajství ČT není (snad) horší než dřív (Martin Vadas) Den knihy:
 • Anketa, převzatá v pátek ze Slova, o tom, co lidi čtou, byla signifikantní (Jan Lipšanský) Dvě poznámky:
 • Osvobození Plzně: Američané, díky (Petr Jánský)
 • Miroslav Macek, dokonalý chaplinovský Kid(Petr Jánský) Nenadálá česká zkušenost v Los Angeles:
 • "BERA": pozoruhodné setkání s Věrou Čáslavskou, nebo spíše se vzpomínkou na ni (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je zpravodajství ČT pod novým vedením ještě horší než dříve?

  Martin Vadas

  Vážený pane Čulíku,

  Dovolím si přičinit pár poznámek ke zpravodajství ČT a diskusi na stránkách BL, jak se mi jeví tři týdny po nástupu nových šéfů, přestože nejsem jeho zcela soustavným a každodenním pozorovatelem.

  Nelze se ztotožnit s Vaší otázkou: "Je zpravodajství České televize pod novým vedením ještě horší než dříve?"

  Minulé vedení ČT dokázalo svojí (ne)činností vyvolávat nespokojenost se zpravodajstvím na veřejnoprávní obrazovce daleko déle - dokonce x let a dokonce bez viditelné snahy o zlepšení, což se stalo, jak doufám, důležitým impulsem k personální změně ve vedení televize i redakce zpravodajství.

  Již dříve jsem uvedl, že teoretický model pana šéfredaktora Kytky vyvolal mé oprávněné naděje na výrazné zlepšení zpravodajství ČT. M.j. přidělil redaktorům konkrétní úkoly a vymezil pravomoci a doufejme, že i odpovědnost.

  Možná to byly právě tyto naše naděje a očekávání, které spoluvytvářejí moji dnešní skepsi nebo jen částečné naplnění. Stále jsme nuceni doplňovat si informace o skutečném dění v republice a ve světě průběžným přepínáním kanálového voliče na Primu a zejména Novu, jejichž zpravodajství bývalo synonymem bulváru a pokleslosti vkusu.

  Nabízí se velmi vážná otázka nakolik patří do zpravodajství ono Kytkou avizované "hledání souvislostí" a často nudné zařazování událostí dne do kontextu širšího dění, které ústí až v předvádění často velmi kuriózních novinářských výkonů, jež spadají spíše do publicistického a edukativního žánru, ve kterých je subjektivní názor (a rovněž subjektivní hledání souvislostí) poučeného autora důležitou součástí sdělení. Je na uvážení, zda takové publicistické výkony patří do zpravodajského pořadu "Události" a zda celé se to neděje na úkor povinnosti pokud možno objektivně informovat o důležitých aktualitách dne.

  Nic proti aktuální publicistice, úplně naopak - je jí třeba a nedostává se jí v programu ČT, ale jsem zásadně proti vpašovávání subjektivních názorů redaktorů do zpráv. Právě nedůsledné oddělení zprávy a komentáře, (...)

  (zde něco chybí, JČ.)

  Celé se to děje dva měsíce před volbami, před kterými politické strany zápasí o podlomenou věrohodnost. Očekávám důležitější počiny na poli publicistiky, než je pomýlený pořad "Stalo se...", který je postaven na tezi, že všechno může souviset se vším. Nechápu proč tento nevkus a nehumor musí uvádět urostlý člen CZV KSČ komunistické televize dokonce v prime-time veřejnoprávní televize?

  Nutně bych (jako volič) potřeboval pořady, které by ještě před jednostranným působením šotů politických stran v kampani, prováděly inventuru chování politických stran v celém volebním období ve vztahu k bývalým předvolebním slibům a volebním programům z roku 1996, hlasování k důležitým zákonům, problémy s korupcí a financováním stran, postoje k nápravám zjištěných nedostatků, zneužívání poslanecké imunity, rozprodávání vládních křesel apod.

  Veřejnoprávní televize a zejména zpravodajství nesmí rezignovat na informování o politickém dění v jednotlivých stranách v předvolebním období - jako volič, který chce jíti k volbám, žízním po prosvětlení zastřených obrazů jednotlivých politických stran, které se postupně bez rozdílu dokázaly zdiskreditovat.

  Za zmínku stojí sdělení pana Kytky ve Vašem rozhovoru: " Doufám, že se mi podařilo zpřetrhat vazby zpravodajství České televize na jakoukoliv jedinou konkrétní politickou stranu. " Jedná se o mimořádně závažné obvinění minulého fungování zpravodajství i Rady ČT, která o těchto "vazbách" nikdy ve svých zprávách nereferovala ani nepřijímala v této věci žádné závěry. Jako divák bych rád věděl ve prospěch které strany jsem byl celá léta manipulován...?

  Ze současného vysílání zpravodajství ČT mám pocit jakéhosi uhýbání před autentickou aktuální informací. Připomíná mi strategii pana Jána Fülleho a jeho následovníků ve Slovenské televizi v roce 1992, kdy upřednostňování vysílání o "vypouštěných rybnících v Horné a Dolné" před informacemi o aktuálním politické dění vytvořilo předpoklady, aby demokratické volby na Slovensku přinesly drtivé vítězství Mečiarova HZDS.

  Ochraňuj nás Hospodine.

  Martin Vadas


  Pár drobných poznámek: Uvádění zpráv do hlubších souvislostí zcela jasně a nesporně je součástí dobrého zpravodajství. Pokud to (dosud) dělají redaktoři Událostí ČT neohrabaně, neprofesionálně a nudně, není to argumentem proti tomuto druhu žurnalistiky, ale naopak pro jeho zlepšení.

  Je pravda, že si novináři z veřejnoprávního rozhlasu a televize jaksi chybně v ČR navykli, že ty sdělovací prostředky jsou "jejich" a že si v nich před mikrofonem tedy jaksi mohou říkat, co chtějí. Jenže kvalitní novinář projeví před mikrofonem a na obrazovce vlastní PROFESIONÁLNÍ ÚSUDEK, z něhož nebude poznat jeho politické přesvědčení, nikoliv svůj VLASTNÍ POLITICKÝ NÁZOR.

  Pokud vím, existují ve vedení zpravodajství ČT nyní dosti usilovné snahy zavést tento způsob práce.

  Vazby na některé politické strany byly u některých pracovníků ČT dosti zjevné a projevovaly se způsobem, jak byly vytvářeny reportáže. - Mimochodem, vůbec vám nepřipadly divné ony téměř socialisticko-realistické pajány na vstup do NATO, občas pro ČT vyráběné např. zpravodajem v Bruselu? (Byl to zážitek, s novinářskou prací to nemělo nic společného, s propagandou ano.) JČ  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|