středa 29. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Zdraví:
 • Rakovině z kouření dokáže zabránit v lidském těle jediný gen Zaměstnanost:
 • Budoucnost zaměstnanosti: nebude žádná? Zdraví a sociální zabezpečení:
 • Chřipka, antibiotika a výdobytky pracujících (Jiří Jírovec) Sexuální výkonnost a americká burza:
 • Mužská erekce: Sen věčného mládí a bohatství se konečně splnil! (Josef Schrabal) Česká televize:
 • Konečně jasné slovo: K Nikolaji Savickému a reklamnímu vysílání politických stran (Petr Jánský)
 • K Nikolaji Savickému: Znění zákonného ustanovení o maření voleb
 • Ke zpravodajství ČT (Martin Vadas) Česká kultura:
 • Otevřený dopis mezinárodnímu koordinačnímu výboru oslav 650. založení Univerzity Karlovy (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Konečně jasné slovo

  Včerejší vyjádření Nikolaje Savického vneslo světlo do debaty o předvolebním schematu ČTV. Na sporných 14 hodin existuje zákon, který umožňuje politickým stranám zdarma reklamu. Nikdo se na to nebude dívat, ale zákonu bude učiněno zadost. Reklama, jak známo, neslouží k informování diváka, nýbrž k jeho ohlupování. Proto prosím, než se strany ve svých šotech začnou ohánět občany a národem, aby divák byl jasně upozorněn, že se jedná o reklamu, tudíž pouze o názor a stanovisko, ev. předvolební sliby příslušné strany.

  Nezazlívám panu Čulíkovi, že na anachronismus a nelogičnost upozornil. Naopak, na podobná upozornění a kritiku má právo každý občan, který platí koncesionářské poplatky. Je povinností pracovníků televize, aby reagovali a podávali vysvětlení. Nejlépe, kdyby pan Puchalský každou sobotu ve 12 hodin vstoupil do obrazovky a půl hodiny odpovídal na dotazy. Předešel by nedorozuměním a podstatně přiblížil naší, tedy Českou televizi divákovi.

  Petr Jánský

  (Pokud vím, tak Česká televize má v úmyslu zákonem ustanovené reklamní předvolební vysílání politických stran jasně oddělovat od normálního svého vysílání, s tím, že tato politická reklama nemá s normálním vysíláním ČT nic společného.

  Nikolaj Savický si přeje, abych informoval o tom, že citace uvedené v mém článku ve včerejších BL byly "z neveřejné, vysvětlující korespondence, nezpůsobilé k publikaci". Pro zveřejnění by N.S. napsal tyto texty precizněji. Úmyslem autora nebylo podsunout tyto texty redaktorovi BL k publikaci. Omlouvám se N.S. za nedorozumění. JČ)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|