úterý 5. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Česká televize a zásadní předvolební otázky:
 • Otevřený dopis Ivanu Kytkovi (Jiří Jírovec) Západní Evropa po třiceti letech:
 • Květen 1968 v Německu, v Británii a ve Francii. Co to bylo a jaký to mělo dlouhodobý dopad? Česká státní správa a zákony:
 • Nenechme se terorizovat úředníky (Stanislav Holeček) Česká politika:
 • Parkanová cestuje a komunističtí soudci zůstávají (Petr Jánský) Reakce:
 • Údajná cenzura z českého parlamentu, zaměřená proti ČT: Uklidněte se! (Matthias Roeser) Zdraví:
 • Dotaz lékařům: Pozměňuje léčení příznaky chorob? Češi v Americe po hlasování o přijetí ČR do NATO:
 • Poděkování (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis Ivanu Kytkovi

  Jiří Jírovec

  Vážený pane Kytko,

  v dopise Janu Čulíkovi (částečně otištěném 28.4. 1998 v BL) jste učinil dvě významná prohlášení: "Právě jsem si četl Britské listyŠ" a  "Špochopitelně mám již teď poměrně detailní a podrobný (to je ovšem to samé JJ) plán, jak zajistit co nejkvalitnější servis veřejnosti". Druhému prohlášení, které se týka předvolební kampaně, předchází vysvětlení, že toto zpravodajství je plně ve Vaší kompetenci.

  Ačkoli nevysvětlujete, co ten servis obnáší, nebude snad daleko od pravdy, že ČT nemá posluhovat politickým stranám, ale sloužit veřejnosti. V rámci této logiky by tedy mělo být Vašim cílem, tedy pokud jde o předvolební období, zprostředkovat přísun objektivních informací voličům a usnadnit jim rozhodování.

  V podstatě jde o dvě poměrně jednoduché věci, totiž o analýzu uplynulého období (co se povedlo a co ne) a kritický pohled na volební programy jednotlivých stran (co komu slibuji, kolik to bude stát a jaká je naděje, že svoje sliby splní).

  Domnívám se, že je povinností ČT tuto analýzu provádět (bez strachu před velkými zvířaty) a hlavně výsledky objektivně předkládat veřejnosti. Pokud je statut ČT podobný BBC (nebo kanadské CBC), pak by měla stejným způsobem vystupovat - daleko víc jako nástroj kontroly moci, než jako její převodová páka.

  Při svých zkušenostech z Velké Británie jistě víte, že aféry typu POLDI Kladno a Aero Vodochody, by tam byly automaticky součástí volební kampaně. Využívám tedy Vaší záliby ve čtení BL a ptám se, zda Váš detailní plán počítá s osvětlením těchto, podle mého názoru skandálních, záležitostí?

  Britské listy přinesly na toto téma dostatek podnětů. Pověříte tedy někoho z týmu svých novinářů, aby pátral po tom, jak se věci mají? Pozvete třeba ministra obchodu Karla Kuehnla na interview a požádáte ho, aby přiměřeným způsobem objasnil o co jde v případu Aera? Volič má přece právo vědět, zda jde o geniální transakci nebo o podvod.

  Jistě Vám neunikla ani zpráva o prodeji Letu Kunovice - za 4.5 miliónů dolarů, se slibem vložit dalších (až) 15 miliónů dolarů do rozvojových programů a převzetím dluhu 50 miliónů (BL 23.4. 1998). Jak se tyto podmínky poměřují s prodejem Aera? Není to krásný námět pro pátrací žurnalistiku? Voliče by podobné věci měly zajímat. Navíc není vyloučeno, že by zájem mohl projevit i státní prokurátor - pokud taková instituce v ČR vůbec existuje. Nemyslíte? To že Američani dluh zamáznou vypadá na papíru krásně, jenže moje kupecké počty mě vedou k závěru, že stát dostane jen 4.5 místo 54.5 miliónů. Nebo snad ne? Kam se podělo těch 50 miliónů dolarů? Bratru 1.5 miliardy korun snad stojí za trochu zájmu. O jedné miliardě dolarů v případě Aera ani nemluvě.

  28. dubna jsem v BL napsal, že potřebujete čas k tomu, abyste mohl prosadit změny. Nicméně odvahu k nim můžete projevit výběrem témat už v předvolebním období.

  Přeji Vám v tom mnoho zdaru.

  Jiří Jírovec

  P.S. V případu Aera a Letu nejde vůbec o to, zda je nebo není nutná mezinárodní spolupráce k přežití daného oboru (viz třeba článek Ondřeje Zvěřiny, BL 21.4. 1998), ale o podmínky na něž vláda přistupuje - včetně finančních závazků a s nimi spojených rizik. Týká se možné nekompetentnosti a v horším případě i korupce lidí, kteří podobné obchody uzavírají a možné neschopnosti vlády, která je v poslední fázi schvaluje. Týká se maskování odpovědnosti za správu veřejného majetku.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|