úterý 5. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Česká televize a zásadní předvolební otázky:
 • Otevřený dopis Ivanu Kytkovi (Jiří Jírovec) Západní Evropa po třiceti letech:
 • Květen 1968 v Německu, v Británii a ve Francii. Co to bylo a jaký to mělo dlouhodobý dopad? Česká státní správa a zákony:
 • Nenechme se terorizovat úředníky (Stanislav Holeček) Česká politika:
 • Parkanová cestuje a komunističtí soudci zůstávají (Petr Jánský) Reakce:
 • Údajná cenzura z českého parlamentu, zaměřená proti ČT: Uklidněte se! (Matthias Roeser) Zdraví:
 • Dotaz lékařům: Pozměňuje léčení příznaky chorob? Češi v Americe po hlasování o přijetí ČR do NATO:
 • Poděkování (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nenechme se terorizovat úředníky

  Stanislav Holeček

  Vazeni,

  v priloze posilam nasi ponizenou zadost, aby Financni urad Vodnany dodrzoval zakony Ceske republiky o dalsim prubehu budu informovat.

  Stanislav Holeček


  Finanční úřad

  Jiráskova 116

  389 01 Vodňany

  Věc: HOLEČEK MSE s.r.o., Vodňany - námitky proti rozhodnutí o uložení pokuty

  Rozhodnutím ze dne 27.09.1995 jste uložili naší společnosti pokutu ve výši 8.000,- Kč za zjištěné nedostatky v účetnictví společnosti zposobené nesprávnou aplikací výpočetní techniky. Tento náš nedostatek neměl žádný vliv na výši naší daňové povinnosti.

  Proti výše uvedenému rozhodnutí máme zásadní námitky, rozhodnutí považujeme za právně nepodložené a z tohoto důvodu Vás žádáme, aby nám pokutu ve výši 8.000,- Kč Váa úřad vrátil poukazem na náš účet. Tento svoj požadavek odůvodňujeme takto:

  Pokutu 8000,- Kč jste nám uložili podle § 37, odst. 1) zák. 563/91 Sb., o účetnictví. Podle tohoto ustanovení citovaného zákona mohou orgány příslušné podle zvláštních předpisů ukládat pokuty za porušení povinností do výše 500.000,- Kč, resp. do výše 1.000.000,- Kč.

  Vyvozovat z výše uvedeného znění uvedeného zákona, že finanční úřady jsou orgány příslušné podle zvláštních předpisů, nemá oporu v právním řádu České republiky.

  Podle zák. 531/90 Sb. sice soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady a finanční ředitelství, to však nezakládá jejich právo udělovat pokuty za nedostatky podle zákona o účetnictví. Finanční úřady mohou udělovat pokuty pouze za porušení zjištěná podle § 37 zák. 337/92 Sb. a na záklaě tohoto ustanovení podle jednotlivých daňových zákonů. Podle jiných zákonů finanční úřady tuto možnost nemají.

  Touto problematikou se zabývaly také soudy v Táboře a v odvolacím řízení Krajský soud v Českých Budějovicích. Ten rozsudkem Č.j. Ca 522/96-22 ze dne 15.01.1997 výše uvedený právní názor v plné míře potvrdil.

  Proto s odvoláním na výše uvedené právní předpisy a na uvedený rozsudek Krajského soudu v Českých Budjovicích Vás žádáme touto cestou o vrácení neprávem vyměřené a bezdůvodně zaplacené pokuty ve výši 8.000,- Kč ve lhůtě do 15.05.1998. Pokud nám nebude pokuta vrácena a Vaše rozhodnutí nebude uvedeno do souladu s právem České republiky, budeme tímto nuceni se obrátit na okresní soud a jeho prostřednictvím vrácení pokuty vymáhat.

  Ing. Stanislav HOLEČEK

  jednatel společnosti

  (Pozn. Mírné technické problémy s textem tohoto příspěvku způsobily drobné změny v textu.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|