pátek 17. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Západní tisk o zemřelém Miroslavu Holubovi:
 • Dvě sféry, jedna doména. Tři nekrology věnované Holubovi, které vyšly 16.7. 1998 v deníku Guardian.
 • Píseň schizofrenního kosa (Sueddeutsche Zeitung, 15.7.1998)
 • Charakterové selhání Miroslava Holuba (Tomáš Pecina) Německo-francouzské vztahy jako obdoba česko-německých vztahů:
 • Francouzská Madame, která jde Němcům na nervy (Aleš Zeman) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Mluví místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pravdu? (Petr Jánský)
 • Věc: Ohlas na postskriptum článku Tomáše Peciny Boj o Novu: Tragédie, nebo fraška v BL 9. 7. 1998 (Pavel Barák, Rada pro rozhlasové a TV vysílání) Reakce čtenářů:
 • Pane Čulíku, je něco, co vám jde pod Váš ctěný rypák? (František Třešňák)
 • Britské listy dělají dobrou práci (Petr Hájek)
 • Nechte už ubohého Klepetka, vždyť se mu v Jednadvacítce třesou ruce!  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mluví místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pravdu?

  Petr Jánský

  V BL ze 7. července je rozhovor Jana Čulíka s Petrem Štěpánkem. Zaujala mě tato pasáž - cituji:

 • Ale vy jste se ODS v minulých dnech zaštiťoval?

  Právě, že taky ne.

 • Tak jak to bylo?

  Je to úplně obráceně. V politickém klimatu, v němž Rada rozhodnutí přijme, jsem hájil názor, že i když je politicky neklidná doba, není nepřátelsky nastavena vůči tomuto rozhodnutí. Obecně jsem říkal, jestli se Klaus se Zemanem na něčem shodnou, je to, že ve státě má vládnout ten, kdo vyhrál ve volbách a nikoliv ten, kdo nevyhrál nic, ale má televizi. A také jsem zdůraznil, že když mluvím s lidmi z ODS, že na mě není činěn tlak, abych rozhodoval tak či onak. Tyhlety věty byly dezinterpretovány úplně obráceně. Někdo řekl, že já jsem se na zasedání měl zaštiťovat tím, že špičky ODS jsou pro zahájení správního řízení. To je nesmysl. Nikdy jsem to za čtyři roky nedělal a neudělal jsem to ani teď. Přesto byla tato zkreslená zpráva zveřejněna. Grémium ODS se naštvalo a přijalo kritické usnesení. Mezitím jsem stihl telefonovat s Benešovou a s Langrem a vysvětloval jsem jim, jak to bylo. Přesto strach, že si pohněvají v této rozbouřené době nejsilnější médium, byl větší, než loajalita k členu jejich strany. (Konec citace)

  Od ledna letošního roku byla Rada (původně 9 členná) doplněna o 4 členy, které nominovala ČSSD. Jakousi podivnou shodou okolností tito 4 členové hlasují vždy s panem Štěpánkem. Protože se rozhodnutí přijímají prostou většinou (7 hlasů), potřebuje pan Štěpánek další dva členy na svou stranu.

  Před hlasováním o zahájení správního řízení k odebrání licence TV NOVA se pan Štěpánek vyjádřil velmi přesně a konkrétně, že má plnou podporu ODS a V. Klause. Protože někteří členové Rady vznesli pochybnosti, upřesnil Štěpánek své tvrzení tím, že před několika minutami telefonoval s mediálním poradcem V. Klause (patrně s L. Jaklem), který prý potvrdil, že ODS za Štěpánkem stojí a že v případě komplikací z titulu zahájení správního řízení podrží nad ním ochrannou ruku. To přesvědčilo ony další dva členy Rady, aby hlasovali pro.

  Jenže po jednání se někteří členové zeptali ODS, zda je pravda, co pan Štěpánek na Radě tvrdil. Ukázalo se, že nikoliv. L. Jakl v televizi prohlásil, že ačkoliv byl Štěpánek do Rady za ODS nominován, nehájí v Radě její zájmy. Nekorektní postup Štěpánka v Radě zaujal dokonce vedení ODS natolik, že hned při dalším zasedání gremia se tato otázka probírala. Zcela jednoznačný závěr pak přednesl místopředseda Beneš na tiskové konferenci - Štěpánek v Radě nehájí zájmy ODS, gremium se od jeho jednání a postojů distancuje.

  Již předchozí aféra kolem dopisu L. Sumegha nevrhla na Štěpánka dobré světlo. Je na soudném čtenáři, aby si poskládal mozaiku skutků. Dá to chvíli práci, ale výsledek napoví, kdo je kdo.

  Petr Jánský • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|