pátek 18. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby AKTUALIZACE Z PÁTKU VEČERA 22.45:
 • Americký Kongres se rozhodl Clintona zničit zveřejněním čtyřhodinového videozáznamu jeho svědectví před vysokou porotou (JČ. Jiřina Fuchsová) ČR a USA:
 • Havel zastíněn Lewinskou - Včerejší Los Angeles Times (Jiřina Fuchsová) Prezident Clinton:
 • Největší Clintonova vina - zprznil obojakostí americký jazyk (New York Times) Česká televize:
 • Sdělovací prostředky skutečně musejí určovat politikům agendu (Jiří Jírovec) Česká televize: Kontroverzní historie pokusu natočit film o Jazzové sekci:
 • První nástin scénáře o Jazzové sekci od Karla Mašity
 • Druhý nástin scénáře o Jazzové sekci od Karla Mašity
 • Dopis Karla Mašity Jakubu Puchalskému a stížnost Karla Mašity Radě České televize
 • Odpověď Rady České televize Karlu Mašitovi
 • Vyjádření České televize zaslané Britským listům  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Reakce tajemníka generálního ředitele České televize

  V Praze dne 17. září 1998

  Vážený pane Čulíku,

  generální ředitel ČT mne pověřil, abych Vám odpověděl na Váš dotaz ohledně dokumentárního seriálu o historii Jazzové sekce. Celá situace není, bohužel, jednoduchá, zejména vzhledem k tomu, že velkou roli zde sehrály emoce. Pokud jde o fakta, mohu uvést následující:

  1. Pan Karel Mašita předal koncem roku 1997 do Tvůrčí skupiny 14 námět eventuálního dokumentu. Tento námět byl přijat a zaplacen. Podotýkám, že smlouvou za námět nevznikají mezi autorem a ČT žádné závazky směrem k další literární přípravě a realizaci pořadu. Autor námětu tedy nemůže “trvat na realizaci dokumentu" ani požadovat nějaká další administrativní opatření, což se, bohužel, dále dělo. Autor byl výslovně upozorněn, že veškeré další činnosti spojené s přípravou eventuálního dokumentu (opakovaně vysílaná výzva k divákům, sběr materiálu, oslovení případných výrobních partnerů atd.) spadají do tzv. průzkumu realizace pořadu a že případné další autorské smlouvy (na scénář, režii ...) budou uzavírány až po dokončení tohoto průzkumu. Během realizace průzkumu byl ČT doručen Otevřený dopis některých členů Jazzové sekce, ve kterém byly vyjádřeny zásadní námitky proti předpokládanému pojetí dokumentu panem Mašitou. Za logickou formu řešení této situace zvolil pan Karel Hynie, producent TS 14, setkání sporných stran, neboť bez jejich spolupráce si nedovedl případnou realizaci vůbec představit. Tato schůzka však patrně neměla nejklidnější průběh a pan Mašita ji předčasně opustil - schůzku bral jako útok na svou osobu a nadále odmítá jednat s panem producentem Hynie, avšak zároveň “trvá na realizaci pořadu". Žádné takové právo však nemá.

  Jinou věcí je, že ČT má zájem, aby vznikl dokument o Jazzové sekci. Aby však byl nestranný, nelze jeho přípravu v žádném případě nechat toliko na panu Mašitovi, a zároveň vztahy mezi hlavními “aktéry" Jazzové sekce jsou natolik konfliktní, že se nejvhodnějším řešením jeví počkat na “zchlazení hlav".

  2. Pokud jde tvrzení, že generální ředitel ČT neodpověděl panu Mašitovi, nezakládá se toto na pravdě. Pan Puchalský obdržel fax pana Mašity 11.5. t.r. a po shromáždění podkladů jsem jeho jménem odpověděl dne 8.6. já sám. Toto je možné samozřejmě doložit, nehledě na to, že pan Mašita mi následně písemně odpověděl, byť nikoli příliš zdvořile.

  3. Podle sdělení ČTK z 9.6. t.r. podal pan Mašita na vedoucího producenta TS 14 Karla Hynie podnět k trestnímu stíhání za možné trestné činy poškozování cizích práv a podvod. Po zjištění této skutečnosti byly podklady předány právnímu a smluvnímu útvaru ČT.

  S pozdravem,

  Jiří Kučera
  tajemník generálního ředitele


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|