pondělí 28. prosince

O B S A H

Lhaní politiků v české televizi:

 • Nehorázná lež poslance Tlustého (Petr Paleta) Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Reakce: k způsobům českého psaní:
 • Stroehlein má pravdu! Západní vědecké časopisy odmítají české příspěvky... Automobilismus v ČR:
 • "Silnice patří silným" (Václav Pinkava) Lustrační zákon, Ondřej Neff, jeho otec a sociálně demokratická vláda:
 • Ondřej Neff a zaprodanci, kteří podepsali pakt s ďáblem (Tomáš Pecina)
 • Odpověď Ondřeje Neffa a Radima Olbrechta ("Nelze napadat lidi přes příbuzné") Česká rocková hudba:
 • Retro (Jindřich Pařík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ondřej Neff a zaprodanci, kteří podepsali pakt s ďáblem

  Tomáš Pecina

  Milý pane Neffe,

  s jistým údivem jsem si přečetl Vaši tirádu o zaprodancích, kteří dobrovolně podepsali "pakt s ďáblem" (http://pes.eunet.cz:89/1224arch.htm).

  Kdybych chtěl být jízlivý, zeptal bych se, zda mezi "zaprodance" počítáte i svého otce, který, na rozdíl od valné většiny svých kolegů, na přízni komunistického režimu existenčně závislých, podepsal Antichartu dobrovolně, evidentně ve snaze polepšit si u komunistů a zvrátit jejich interdikt nad svým dílem.

  Nebo jste zaprodancem dokonce i Vy? Pracovní smlouvu s Mladou frontou jste začátkem 80. let podepsal sám a dobrovolně, není-liž pravda...

  Správně jste poznamenal, že nám "dobrodějům" vadí na lustracích, že nediferencují mezi různými třídami lidského pochybení a nedávají obviněným možnost hájit se u soudu. Lustrační zákon říká: Kdo podepsal, je darebák a nemá mezi slušnými lidmi co pohledávat.

  Uvědomte si, že tzv. vázací akt vyjadřoval ochotu k (vědomé) spolupráci, ale sám o sobě neznamenal, že spolupracovník skutečně někdy někoho udal nebo poskytl informace, které by někoho poškodit druhé. Vyjádřením ochoty podporovat politiku komunistické strany (již dnes patrně označíte za zločinnou) je i Váš podpis pod pracovní smlouvou v Mladé frontě; přesto nepochybuji, že jste se svými skutky nikdy takového jednání nedopustil.

  Stejně jako Vy patřím mezi ty, kdo jsou nespokojeni s vypořádáním s totalitní minulostí. Nejsem ovšem tak naivní, abych přímočaře spojoval dnešní jednání tunelářů (jak ironicky poznamenáváte, kapitánů průmyslu) s jejich tehdejší spoluprací s StB; pohnutky těchto manažerů jsou pragmatické a racionální - jestliže svoje podniky nebo investiční společnosti tunelují nebo už vytunelovali, nebylo to v prvé řadě podmíněno ekonomickou výhodností takového postupu? Radil bych začít s pátráním po jejich motivech právě zde.

  A propos: před několika týdny získal Vladimír Stehlík negativní lustrační osvědčení, protože u soudu prokázal, že jeho spolupráce se Státní bezpečností byla nevědomá: mění to nějak Váš pohled na Stehlíkovu podnikatelskou anabázi v Poldi Kladno?

  S přáním všeho nejlepšího do nového roku,

  Váš,

  T.P.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|