úterý 2. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • S A. Stroehleinem o ČT, o cenzuře a o naději (Tomáš Pecina) Palachovo výročí:
 • Jan Kavan na londýnské inscenaci k Palachově výročí (Andrew Horton)
 • Horizonty ztracených perspektiv (Václav Pinkava) Sdělovací prostředky:
 • ČT a BBC - srovnání (Samuel Christian Tucker) Foglar, Holub a Palach :
 • Dvě generační poznámky (Jiří Guth) Česká kultura:
 • Druhořadost Státní opery Praha? Kýč v pražském operním divadle, šibřinky pro bohaté snoby Naléhavá výzva:
 • Pomozte nemocnému rakovinou Stanovisko:
 • Nechceme aby Tetrapol byl dalším "Temelínem" (Skupina ČSSD pro informatiku)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stanovisko skupiny pro telekomunikace a informatiku ČSSD:

  Nechceme aby Tetrapol byl dalším "Temelínem"

  Francouzské konsorcium MATRA se snaží u vlády ČR prosadit realizaci svého komunikačního systému Tetrapol, za jehož realizaci (díky neuváženému podpisu smlouvy předchozí vládou v roce 1994) zaplatila již Česká republika více než 700 miliónů Kč. Podle pracovníků resortu vnitra si dobudování systému vyžádá ještě dalších 5 miliard Kč.

  Všechny naše sousední státy, krom Slovenska, stejně jako i většina ostatních evropských zemí však dnes budují komunikační systémy pro zabezpečení mimořádných situací na základě celoevropského standardu TETRA. Tyto systémy jsou vyráběny více výrobci a díky konkurenci na trhu jsou pořizovací náklady nižší, než u systému vyráběného francouzským koncernem.

  Nejde však jen o peníze. Jelikož vláda deklaruje vážný zájem o vstup České republiky do NATO a EU, měla by respektovat především standardy těchto uskupení nejen v politické, ale i technické rovině. Měla by mít na mysli např. i to, že povodně nerespektují hranice a možnost vzájemného propojení komunikačních systémů sousedních států může být životně důležitá.

  Mnohamiliardové investice do nekompatibilního a předraženého systému neposunou Českou republiku blíž Evropě, ale spíše k Africe.

  Odborná pracovní skupina pro telekomunikace a informatiku ČSSD na základě studia řady materiálů doporučuje vládě i Parlamentu při rozhodování o dalším vývoji a investicích do Integrovaného záchranného systému v ČR zvážit následující argumenty:

   1.Systém "TETRA"* je mezinárodní organizací ETSI** schválen jako mezinárodní standard, zatímco systém "TETRAPOL"*** používaný dceřinou společností koncernu MATRA dosud nikoli.

   2.Interoperabilita (možnost vzájemného propojení) systémů TETRA a TETRAPOL není dosud mezinárodně normalizována.

   3.V sousedních státech - Polsko, Německo, Rakousko je a bude nadále užíván systém TETRA. V případě mimořádných událostí by využití systému TETRA v ČR umožnilo snadné dorozumívání s bezpečnostními, hasičskými či zdravotnickými sbory přes společné hranice, kterou živelní pohromy (povodně apod.) překračují.

   4.Systém TETRAPOL, který MV požaduje instalovat v ČR v pásmu 380-400 Mhz, je v rozporu s požadavky NATO, kde je v uvedeném pásmu požadován jediný systém v Evropě pro řešení krizových situací. Při provozu jiného než ETSI schváleného standardu v tomto pásmu může docházet k vzájemnému rušení s prostředky NATO.

   5.Systém TETRA je používán řadou výrobců a díky konkurenci je dosahováno nižších pořizovacích a provozních cen než u systému firmy MATRA.

   6.Vzhledem ke komplexnosti Integrovaného záchranného systému, dotýkajícího se nejen základních otázek bezpečnosti státu - tedy resortů vnitra a obrany, ale i resortů zdravotnictví a životního prostředí doporučujeme, aby se otázkou dalšího osudu Integrovaného záchranného systému zabývala nejen Bezpečnostní rada státu, ale vláda jako celek, po pečlivém zvážení všech aspektů takovéto investice.

  Dr. Jiří Kofránek, CSc.

  Předseda odborné pracovní skupiny pro telekomunikace a informatiku ČSSD

  * TETRA je akronymem názvu Terresterial Trunked Radio - mezinárodního standardu ETSI

  ** ETSI - European Telecommunications Standard Institute - Evropský institut pro telekomunikační normy

  *** TETRAPOL - název odvozen od jména dceřinné společnosti koncernu MATRA - nezaměňovat se systémem "TETRA"


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|