čtvrtek 11. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Rozvědky proti Saddámovi:
 • Znovu MI6, Češi a prozrazený špión (Sunday Telegraph)
 • MI6: Neposílejte homosexuální špióny do ČR (Oleg Gordievskij) Ekonomika:
 • Má automobilový průmysl budoucnost? Česká politika:
 • ČR: Dialog mezi církvemi a státem (Jan Mezdříč)
 • Náboženství, stát a ekonomika (Vít Novotný) Reakce:
 • "Moře nudy a oceány arogance" v Literárních novinách Ekologie:
 • Zrychlí ministr Kužvart vznik integrovaného registru znečištění prostředí? Reakce:
 • Nepřesnosti v článku Dušana Slugoně (Jan Kyncl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zrychlí ministr Kužvart vznik integrovaného registru znečištění prostředí (PRTR) ?

  Plzeňská ekologická nadace

  Zástupci nevládního fóra pro PRTR*) se obrátili na ministra životního prostředí, RNDr. Miloše Kužvarta, dopisem, v němž jej upozorňují na pomalou přípravu ČR pro zavedení integrovaného registru znečištění prostředí PRTR (příprava ČR začala již v roce 1994 a odpovědnost za ní nese odbor ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR). Za Nevládní fórum pro PRTR dopis podepsali Ondřej Velek (Nadace Partnerství) Jindřich Petrlík (Děti Země) a  Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)

  Představitelé nevládních organizací vidí jednu z příčin pomalé a nesystematické přípravy v tom, že integrovanému registru znečištění byla věnována jen malá pozornost ze strany předchozích vedení MŽP ČR. To se mimo jiné projevovalo i tím, že příprava PRTR byla zahrnována do obrovských projektů PPŽP, kde tvořil registr pouze jednu z mnoha nevýznamných položek. "Tomu bohužel také odpovídaly výsledky, které jsme zejména v letech 1997 a 1998 byli nuceni hodnotit jako špatné, neposkytující podklady pro zavedení PRTR v ČR", uvedl Miroslav Šuta z Plzeňské ekologické nadace. Zástupci nevládního fóra proto požádali ministra, aby v roce 1999 byl na přípravu PRTR vyčleněn speciální projekt péče o ŽP (PPŽP) a aby v podmínkách pro řešitele byla ošetřena nutnost efektivní koordinace postupu řešitele se subkomisí pro PRTR při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost. Dále byl ministr Kužvart upozorněn na to, že doposud nebyl stanoven žádný harmonogram pro přípravu a zavedení PRTR v České republice. Na tuto skutečnost nevládní organizace opakovaně upozorňují již od roku 1996, avšak doposud bohužel nebyla zjednána náprava. Dle názoru nevládních organizací je nezbytné tento harmonogram během krátké doby připravit a zveřejnit. Vzhledem k nutnosti legislativně PRTR zakotvit byl ministr Kužvart požádán o zařazení zákonné úpravy pro zřízení integrovaného registru znečištění (PRTR) do legislativního plánu MŽP ČR a následně do legislativního plánu vlády.

  Nevládní forum pro PRTR doufá, že ministr Kužvart napomůže zefektivnit a urychlit přípravu PRTR v České republice a nabídlo v tomto ohledu pomoc a podporu nevládních organizací. Ty se ostatně aktivně účastní přípravy PRTR. Zpracovaly např. analýzu stavu příprav PRTR v ČR nebo přehled pracujících a připravovaných registrů ve světě. Od července 1998 provozují speciální internetovou stránku http://www.ecn.cz/prtr, kde je možné tyto a další informace nalézt. Tato stránka zaznamenala za zhruba půl roku již více než 2000 návštěvníků.

  Komu a k čemu slouží PRTR ?

  PRTR je veřejně přístupná databáze množství znečišťujících látek unikajících z konkrétních podniků do životního prostředí. Firmy u vybraných látek každoročně hlásí množství, které uniklo do ovzduší a vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Hlášení obsahuje i základní informace podniku (jméno, adresa, typ ekonomické činnosti), aby bylo možné přesně stanovit zdroj znečištění. Např. majitel pozemku se díky PRTR dozví kdo a kolik látek vypustil do říčky, z níž zavlažuje své pole. Nebo občané v registru zjistí jakými látkami a v jakém množství znečišťují podniky ovzduší města, ve kterém žijí. Informace obsažené v registru jsou všem bezplatně dostupné a jejich častými uživateli jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odbory atd. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že možnosti užití registru jsou velmi široké. Mezi zajímavé patří např.: porovnání podobných výrobních zařízení, vyjednávání občanů s průmyslem, předinvestiční analýzy, zavádění čistějších technologií, prevence znečištění, snížení produkce odpadů.

  *)(PRTR =Pollution Release and Transfer Register)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|