úterý 9. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • České pravicové strany udržují při životě KSČM (Steven Saxonberg)
 • Povinně oslavujeme vstup do NATO? (Sean Hanley) Velká Británie:
 • Britská vláda zasahuje proti nezaměstnanosti padesátiletých Pískání na Hradě - doufejme naposledy:
 • Kolik bylo Křečků (Jan Křeček)
 • Novináři mají výsady, a tedy i povinnosti se chovat slušně (Jaroslav Teplý) K článku Tomáše Peciny "Proč je Václav Havel nepopulární":
 • Lze skutečně srovnávat prezidenta Masaryka s prezidentem Havlem? (Jiří Jírovec) Vstup do NATO:
 • Je vstup do NATO český úspěch? (Oldřich Čapek) Sdělovací prostředky:
 • Česká televize redukuje počet pořadů vážné hudby (Věra Drápelová, časopis Harmonie)
 • Primitivní silvestrovské pořady a hrubost českých sdělovacích prostředků Děti Země:
 • Porušuje Českomoravský cement podmínky ministerstva životního prostředí? Ženy v ČR:
 • Americké sufražetky se snaží aktivizovat naše maminy (Jindřich Pařík)
 • Třicet důvodů, proč je skvělé být mužskej (Text, který koluje v ČR)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zaměstnanost pro starší lidi?

  V novém státním rozpočtu, který bude v Británii zveřejněn dnes, chce určit vláda přibližně 100 miliónů liber na vytváření pracovních příležitostí pro lidi nad padesát let.

  Ian Mackay je čtyřiapadesátiletý diplomovaný účetní odborník z hrabství Hertfordshire. Než ztratil před třemi lety zaměstnání, pracoval celý život celkem jen ve dvou firmách. Domníval se, že bude zaměstnancem u pojišťovny, kde pracoval, až do odchodu do důchodu. Po nedávném propuštění nemůže najít práci. Týdeník Observer použil jeho příkladu pro ilustraci obrovského problému, nezaměstnanosti starších lidí, který trápí většinu sociálně demokratických vlád v Evropě.

  Mnoho těchto pracovníků nemá kvalifikaci, jakou dnes vyžadují zaměstnavatelé, a rekvalifikační kursy jsou jen málokdy strukturovány tak, aby odpovídaly jejich potřebám.

  V Británii nyní žije 2,5 miliónu osob, kterým je nad padesát let, a kteeří jsou nezaměstnaní. Je to daleko více, než v jakékoliv jiné věkové skupině. Mnoho lidí prochází známou cestou: jsou propuštěni z rozkládajícího se průmyslového odvětví, žijí určitou dobu z podpory v nezaměstnanosti a pak skončí jako příjemci nepříliš vysokého invalidního důchodu.

  40 procent britských mužů vevěku od 55 do 65 let je nezaměstnaných. Před dvaceti lety, v  roce 1979, v době příchodu Margaret Thatcherové k moci , to bylo 20 procent britských mužů v této věkové kategorii. Chudoba, stress a nedostatek realizace pro tyto lidi, se v Británii začíná stávat největším hospodářským a společenským problémem.

  Personální oddělení podniků považují starší muže za obtížně rekvalifikovatelný materiál. Pracovní příležitosti, pro něž by získali starší muži rekvalifikaci, jsou často daleko méně placeny, než jejich původní zaměstnání. Jsou také často v sektoru služeb, a ten dává přednost zaměstnávání žen.

  Velký počet mužů, kterým je v Británii nad padesát let, si zvyšuje svůj základní příjem, který se skládá z podpory v nezaměstnanosti, prostřednictvím invalidního příplatku. Čtvrtina všech mužů ve věku od 60 do 64 let a pětina mužů ve věku od 55 do 59 let dostává invalidní sociální příplatek. Celkem loni dostávalo tento příplatek v Británii 1,6 miliónů lidí.

  Britská vláda se nyní snaží zpřísnit podmínky udělování invalidního příplatku. Zároveň ale bude muset udělat něco pro skupinu stárnoucích nezaměstnaných.

  V novém státním rozpočtu, který bude v Británii zveřejněn dnes, chce určit vláda přibližně 100 miliónů liber na vytváření pracovních příležitostí pro lidi nad padesát let. Odborníci vyjadřují skepsi, ohledně toho, zda taková částka může být dostatečná. Obdobný program pro nezaměstnané mladší 25 let nevedl ke snížení nezaměstnanosti mladistvých, ale zaměstnavatelé si pochvalují, že se jim nyní o práci ucházejí kvalifikovanější mladí lidé.

  Podle některých odborníku bude možná nakonec vláda nucena zavést zákon proti diskriminaci starších lidí v zaměstnání. Vzhledem k tomu, že počet starších občanů v Británii roste, je pravděpoodobné, že by takový zákon stárnoucí voliči rádi podpořili.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|