úterý 9. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • České pravicové strany udržují při životě KSČM (Steven Saxonberg)
 • Povinně oslavujeme vstup do NATO? (Sean Hanley) Velká Británie:
 • Britská vláda zasahuje proti nezaměstnanosti padesátiletých Pískání na Hradě - doufejme naposledy:
 • Kolik bylo Křečků (Jan Křeček)
 • Novináři mají výsady, a tedy i povinnosti se chovat slušně (Jaroslav Teplý) K článku Tomáše Peciny "Proč je Václav Havel nepopulární":
 • Lze skutečně srovnávat prezidenta Masaryka s prezidentem Havlem? (Jiří Jírovec) Vstup do NATO:
 • Je vstup do NATO český úspěch? (Oldřich Čapek) Sdělovací prostředky:
 • Česká televize redukuje počet pořadů vážné hudby (Věra Drápelová, časopis Harmonie)
 • Primitivní silvestrovské pořady a hrubost českých sdělovacích prostředků Děti Země:
 • Porušuje Českomoravský cement podmínky ministerstva životního prostředí? Ženy v ČR:
 • Americké sufražetky se snaží aktivizovat naše maminy (Jindřich Pařík)
 • Třicet důvodů, proč je skvělé být mužskej (Text, který koluje v ČR)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kolik bylo Křečků?

  Jan Křeček

  Policejní vyšetřování trestného činu výtržnictví přineslo vpravdě šokující závěry. Po důkladném studiu důkazních materiálů, do kterých vyšetřovatel zahrnul i komentáře významných českých médií, po pátrání na Fakultě sociálních věd, v novinářských kuloárech i anarchistických kanálech vyšla pravda najevo: na Hradě nepískal pouze jeden muž, ale nejméně tři pachatelé!

  Jan Student Křeček získal průkaz Syndikátu novinářů díky pouhému potvrzení o studiu žurnalistiky. Při výslechu uvedl: "Po absolvování předmětu Základy politologie jsem nabyl dojmu, že demokracie znamená vládu lidu a  jako občan demokratického státu budu mít možnost podílet se na rozhodování o vstupu České republiky do NATO. To se však nestalo."

  Očekával prý vyhlášení referenda. Na výtku, že si měl vystačit se standardními prostředky parlamentní demokracie, odvětil, že si těžko mohl, když politické strany po nástupu k moci dělají něco úplně jiného, než slibovaly před volbami. V tomto smyslu svůj čin chápal jako "občanskou povinnost upozornit na nebezpečné rysy polistopadové demokracie".

  Na otázku, proč nepískal na místě, kde by ho nebylo slyšet, odpověděl: "Protože by mě nebylo slyšet."

  Pozor! V loňském roce se zúčastnil Global street party!

  Jan Novinář Křeček byl při průniku na Hrad vybaven i průkazem týdeníku Mladý svět. Při výslechu nepopřel, že jeho protest nebyl novinářským činem, dovolával se však nezadatelnosti občanských práv a závažnost provinění zlehčoval ukázkami práce jiných novinářů. Vysvětlovací kampaň nazval čirou propagandou a na podporu svého tvrzení předložil knihu s  názvem Analýza obsahu mediálních sdělení. Za participaci na kampani pak obvinil jak veřejnoprávní, tak komerční televizi z porušení zákona. Jeho vlažný vztah k NATO dokládá fakt, že na rozdíl od řady kolegů nevyužil možnosti účastnit se zájezdu do centrály NATO v Bruselu, které v  loňském roce organizovala americká ambasáda. Přišel tak nejen o odměnu ve výši 15 000 Kč, ale i o možnost získání objektivního pohledu na danou problematiku.

  Pozor! Publikoval několik materiálů o Global street party!

  Jan Anarchista Křeček se před rokem dopustil úskoku, když svůj plátek Konfrontace zaregistroval na Ministerstvu kultury. Novinářský průkaz, na  který mu tak vznikl nárok, od té doby používá jako vstupenku do společnosti slušných lidí.

  Odmítá uvěřit upřímnosti Washingtonské smlouvy, zakládajícího dokumentu NATO, němž se smluvní státy zavázaly "hájit svobodu, společné dědictví a  kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu", což zdůvodňuje tím, že jedním ze  zakládajících členů bylo Portugalsko v čele s fašistickým diktátorem Salazarem či tím, že si Francie vymohla na Alianci ochranu svého koloniálního panství v Africe.

  Nechce se smířit s tím, že k demokracii patří Výbory pro neamerickou činnost, špiclování tisíců lidí CIA, omezování svobody spisovatelů, intelektuálů a bojovníků za lidská práva. Neuznává právo USA prosazovat své cíle mimo své území. Porážení vlád států třetího světa jako na kuželníku a jejich nahrazování loutkovými vládami podle plání naftařských koncernů nazval slovem "vměšování". Genocida kurdského lidu v Turecku mu prý do vlastních kulturních hodnot nezapadá.

  Dnešní Alianci hanlivě označil jako "relikt studené války" a vyjádřil obavu z její úlohy v blízké budoucnosti. Tu vidí jako prohlubování propasti mezi chudým Jihem a na jeho úkor žijícím bohatým Severem. NATO přisuzuje roli udržovat tento "nemorální" stav silou, přičemž stále opakuje cosi o vyčerpávání neobnovitelných zdrojů.

  Na stránkách periodika Konfrontace dokonce poodhalil své sympatie k  teroristickým útokům Frakce rudé armády (RAF) na kasárna americké armády v  SRN, ke kterým došlo v sedmdesátých letech souběžně s válkou ve Vietnamu a  při kterých přišli o život tři vojáci a jeden důstojník U.S.Army.

  Při výslechu se choval zpupně a práci policejního orgánu opakovaně narušoval popěvkem: "Už je to tu zase, z louže pod vokap, místo ruskejch filcek americkej svrab!"

  Pozor! Podílel se na organizování Global street party!

  Otazníkem zůstává účast Jana Ekologa Křečka. Zde se však policie přiklání k názoru, že jde o klamnou stopu a nikdo takový ve skutečnosti neexistuje. "Neznáme, v seznamech sympatizantů nemáme, nikdo takový příspěvky neplatí," uvedli shodně Greenpeace, Děti Země i Hnutí Duha.

  Před vyšetřovateli stojí poslední úkol: ztotožnit pískajícícho muže, kterého jako jediného zaznamenaly televizní kamery, s jedním z pachatelů. Jelikož si byli při výsleších až nápadně podobní, požádala státní policie o pomoc tajnou službu. BIS má však plné ruce práce se sestavováním seznamu osob, které propříště musejí být izolovány od veškerých akcí, souvisejích se vstupem České republiky do NATO.

  "Hrozí nebezpečí, že by mohli projevit svůj nesouhlas a dopustit se tak trestného činu hanobení republiky v  zahraničí, či jak se ten paragraf dneska jmenuje," uvedl doslova mluvčí tajné služby.

  Podle prvních odhadů bude seznam obsahovat několik milionů jmen.

  Jan Křeček

  autor (si) hvízdá

  konfrontace@hotmail.com

  http://konfrontace.fd.cz  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|