středa 17. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Mezinárodní ekologický dopad Klausovy privatizace:
 • Jak Viktor Kožený devastuje Bahamské ostrovy Česká publicistika postižená stihomamem:
 • Proč si nezaloží Jan Rejžek časopis Árijský boj? (Jan Čulík) Češi v zahraničí a restituce:
 • Kongresman Smith promluvil v americkém parlamentě o restitucích v ČR Článek, který nevyšel v MFD:
 • Homosexuálové v ČR: Cyril Svoboda nerozumí registrovanému partnerství (Benny Rees)
 • Registrované partnerství osob stejného pohlaví - hmotný prospěch, jaký z toho má stát Snášenlivost a její hranice:
 • V Dánsku mají neonacistického učitele a nezakazují ho Děti Země z Olomouce píší ministru Fenclovi:
 • Vaše politika je v rozporu s politikou západních zemí  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Olomoučtí ekologové píší ministru Fenclovi

  Jiří Řehounek, Děti Země, Olomouc

  Ekologické organizace Děti Země Olomouc, Sdružení Sagittaria a Sdružení Sluňákov se rozhodly obrátit dopisem na  ing. Jana Fencla, ministra zemědělství ČR. Ve svém dopise ho upozorňují na některé kroky, které v minulosti jeho ministerstvo učinilo a jež jsou v rozporu s celoevropskými snahami v ochraně přírody.

  Ochránci přírody již delší dobu upozorňují na  špatnou mysliveckou vyhlášku, výhrady k Bernské úmluvě o ochraně evropské fauny a  flóry a  přírodních stanovišť prosazené ministerstvem zemědělství a neexistenci zákona o  náhradách škod způsobených chráněnými živočichy.

  Myslivecká vyhláška je prakticky od svého vzniku terčem kritiky nejen ochránců přírody a biologů, ale často i samotných myslivců. Tato vyhláška totiž stanovila doby lovu některých zvláště chráněných druhů živočichů - vlka, medvěda, rysa, vydry, losa, tetřívka, jestřába, kormorána, výra a koroptve. Kromě toho umožnila také odstřel káně lesní a rousné, pokud opakovaně útočí na  domácí drůbež a holuby. Tato ustanovení jsou podle našeho názoru zneužitelná a praxe již tyto naše obavy potvrzuje.

  Myslivecká vyhláška také umožnila lov vysoké zvěře v době březosti a péče o mláďata, u  hus v době hnízdění. Tato nehumánní ustanovení často kritizují i myslivci. Proto se domníváme, že tuto špatnou právní normu je třeba co nejdříve novelizovat.

  K  Bernské úmluvě, která je jedním ze  základních smluv v celoevropské ochraně přírody, přistoupila Česká republika jako jeden z posledních evropských států až 18 let po jejím vzniku v roce 1997. Státy, které k úmluvě přistupují, se zavazují ke změně své legislativy podle jejích podmínek. U nás však tomu bylo právě naopak - přizpůsobili jsme smlouvu české legislativě. Znamená to, že ze seznamu přísně chráněných živočichů byl vyňat vlk, medvěd, oba druhy kání, jestřáb, poštolka a výr.

  Ačkoli na ministerstvu životního prostředí již vznikl věcný záměr zákona o náhradách za škody způsobené některými chráněnými živočichy, jeho přijetí bude ještě nějakou dobu trvat. Někteří úředníci ministerstva zemědělství tohoto stavu využívají doslova ke křížovému tažení proti některým chráněným živočichům, zejména velkým šelmám.

  Právě velké šelmy a  dravci jsou nezbytnou součástí dobře fungujících ekosystémů. Velké šelmy mohou člověku pomoci při řešení problémů s  přemnoženou vysokou zvěží v  českých a moravských horách, která působí škody na  lesních porostech. Dravci zase každoročně zabraňují milionovým škodám na  polních kulturách, tedy v rezortu zemědělství.

  Doufáme, že pan ministr Fencl naše argumenty zodpovědně posoudí a  alespoň část z  nich využije pro práci svého ministerstva. Proklamovaná cesta do Evropy totiž stále naráží na neústupnost některých lovců na jeho ministerstvu.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|