čtvrtek 3. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Parlament, důvěra voličů a hrací automaty (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • V parlamentu je veselo (Petr Jánský) Internet:
 • Kolik stojí Internet v ČR? (Ivan Vágner) Fejeton o české společnosti?
 • Zelená jsem, tráva nejsem... (Václav Pinkava) České školství:
 • Naše soukromá škola má dobrou pověst (R.Preissová) Reakce:
 • O americkém debilismu a imperialismu (Vlastimil Obereigner)
 • Odpověď paní Fuchsové: znovu o americkém debilismu (Petr Hájek) NATO a Kosovo:
 • Nová odhodlanost v Bělehradě (Robert Fisk)
 • Británie: Protesty proti bombardování (Guardian)
 • Propagandistická válka NATO (Living Marxism) Reakce na článek JČ "Co si Češi myslí o válce v Jugoslávii":
 • Co si Češi myslí o válce v Jugoslávii, to nevím, ale... (František Roček)
 • Symbolický, ale jasný příklad toho, za co se bojuje na Balkáně (Kostas Zgafas)
 • Odmítání úderů NATO je oprávněné (Jiří Gruber)
 • Čulík by vyvolal další války (Jaroslav Slunečko)
 • Jsme to ale ošklivý národ! (Ludvík Vavřina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Poslanci jsou plně vytíženi

  Petr Jánský

  Asi před měsícem proběhla v Chebském deníku debata o tom, zda poslanec je plně vytížen prací v Parlamentě, nebo zda stíhá ještě jedno zaměstnání, případně další aktivity (jednatel, zastupitel, radní, člen správní či dozorčí rady, atd.) V této souvislosti jsem veřejně požádal 3 poslance našeho okresu - Ing. Hojdu, MUDr. Svobodu a pana Morávka - o pracovní snímek jejich 3 až 4 dnů. Aby si občané udělali představu o tom, co vlastně poslanec pro ně dělá, jak naplňuje svůj volební program.

  Dostalo se mi odpovědi takové, že žádné. Poslanci zaujali polohu mrtvého brouka. Není před volbami, tak proč by skládali komukoliv účty. Jakmile odevzdáš svůj hlas, jsi pro ně méně než pampeliška u jejich cesty k moci. Ústava praví, že poslanci jsou neodvolatelní a jen obtížně dotknutelní. Ani zákon o poskytování informací (mimochodem zmetek, který by dělník v Kovo Cheb dostal k náhradě) je nepřiměje, aby shlédli z poslaneckých výšin mezi prostý lid.

  Nuže, páni drazí, nevyužili jste situace, nepodělili jste se s voliči o své dobré skutky, odpovím tedy za vás:

  Ing. Hojda, KSČM - to je ten, kvůli kterému polemika vznikla. Poslancuje, jednateluje, zastupuje, a ačkoliv člen rudého bratrstva, ani se nezačervená. Ve Sněmovně a kudy chodí je vytížen propagováním myšlenek komunismu. Jeho rodná strana se hrdě hlásí k nástupnictví po KSČ, zločinecké organizaci, která má za sebou 40 let hrůzovlády. Jestlipak si tenhle soudruh, když jde na vlak, alespoň uvědomí, kdo byla Milada Horáková. Pokud si někdo myslí, že v tomhle státě nic nefunguje, hrubě se mýlí. Aparát KSČM funguje perfektně, členové jsou disciplinovaní, strana je připravena kdykoliv převzít moc.

  Senátor Morávek, ČSSD - je vytížen konzumováním alkoholu. Při první aféře se za něj postavil svou autoritou Petr Pithart, postavil jsem se za něj i já (jednou může každý klopýtnout). Druhá aféra prokázala nede vší pochybnost, že Morávek je alkoholik. Od takového člověka neočekáváme žádnou politiku, jen se modlíme, aby ostuda nebyla ještě větší.

  MUDr. Svoboda, ODS - je vytížen hracími automaty. Byl na jakési výstavě a usoudil, že by bylo vhodné, aby se s těmito mašinkami seznámili i ostatní poslanci. Prý to vzdělává, bystří mozek a testuje IQ. Proto nechal dva automaty instalovat přímo ve Sněmovně. NOVA zařadila zděšení, které zavládlo mezi ostatními poslanci, na první místo svého hlavního zpravodajství. Kamera zabrala jednu otázku z automatu: "Hrozí se upíři česneku?" Ano, vážení voliči, republika se potápí, ale v Parlamentu je veselo.

  Petr Jánský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|