středa 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Drastické aktuality z Kosova - úterní večerní zprávy televize BBC:
 • Generál Mike Jackson: KLA bude odzbrojena Analýza Evropského střediska pro práva Romů:
 • Romové a školy pro mentálně postižené v České republice Česká politika:
 • Belgický příklad (Ivan Hoffman, Radiožurnál) Ještě Slušovice:
 • František Čuba: hledejte ideologickou zaujatost (Iva Nachtmannová)
 • Na obranu Františka Čuby (Milena Varadinková) NATO a Kosovo:
 • "Britská vojska zmasakrovala Srby" (Guardian)
 • Němečtí novináři zastřeleni Srby, kteří jim nabídli pomoc
 • Oběd a popírání reality mezi etnickými očišťovateli (Robert Fisk, Independent)
 • Dítě bylo v naději pojmenováno K-For: o dva dny později zemřelo (Robert Fisk, Independent) K uranovým protitankovým nábojům:
 • Ochuzený uran (Milan Honusek)
 • Uranové protitankové náboje (Jiří Soler)
 • Jak je to s radioaktivitou uranu (Marcel Derian)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Němečtí novináři zastřeleni Srby, kteří jim nabídli pomoc

  Válka v Kosovu si vyžádala první civilní oběti z členské země NATO. Dva němečtí novináři byli v neděli odpoledne zastřeleni jugoslávskými vojsky. Pohřešuje se také jejich tlumočník.

  Reportér a fotograf z časopisu Stern byli zajati u vesnice Dulje, asi 30 km jižně od Prištiny. Jeli civilním automobilem a hledali hromadné hroby, o nichž jim slíbili jugoslávští vojáci, že jim je ukážou. Když se němečtí vojáci setkali s jugoslávskými vojáky, byli zastřeleni.

  Volker Kraemer, 56, fotograf, pracoval pro týdeník Stern od roku 1969 a byl na místě zastřelen do hlavy a okamžitě zemřel. Reprotér, Gabriel Gruener, 35, zemřel později v nemocnici v Makedonii, poté, co ho našli britští vojáci.

  Šéfredaktor Sternu, Michael Maier, uvedl, že oba novináři patřili mezi nejzkušenější a nejrozumnější zaměstnance časopisu. Kraemer na sebe poprvé upozornil svými fotografiemi během sovětské okupace Československa v roce 1968. Stal se zaměstnancem časopisu Stern v roce 1969 a za třicet let fotografoval v Eritrei, v Kazachstánu, v Turecku, v Jihoafrické republice a na mnoha dalších místech.

  Gruener byl zkušený reportér z Balkánu, který posílal do časopisu Stern reportáže z této oblasti i ze Somálska, Afghánistánu, z Alžírska a ze Súdánu od roku 1991.

  Všichni novináři, usmrcení od začátku intervence NATO v Kosovu byli pravděpodobně zastřeleni u silničních kontrol příslušníky nepravidelných srbských jednotek.

  Vyskytly se názory, že si Srbové zástupně vylévají vztek na neozbrojených německých novinářích, protože nemohou nic podniknout proti německým vojskům.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|