středa 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Drastické aktuality z Kosova - úterní večerní zprávy televize BBC:
 • Generál Mike Jackson: KLA bude odzbrojena Analýza Evropského střediska pro práva Romů:
 • Romové a školy pro mentálně postižené v České republice Česká politika:
 • Belgický příklad (Ivan Hoffman, Radiožurnál) Ještě Slušovice:
 • František Čuba: hledejte ideologickou zaujatost (Iva Nachtmannová)
 • Na obranu Františka Čuby (Milena Varadinková) NATO a Kosovo:
 • "Britská vojska zmasakrovala Srby" (Guardian)
 • Němečtí novináři zastřeleni Srby, kteří jim nabídli pomoc
 • Oběd a popírání reality mezi etnickými očišťovateli (Robert Fisk, Independent)
 • Dítě bylo v naději pojmenováno K-For: o dva dny později zemřelo (Robert Fisk, Independent) K uranovým protitankovým nábojům:
 • Ochuzený uran (Milan Honusek)
 • Uranové protitankové náboje (Jiří Soler)
 • Jak je to s radioaktivitou uranu (Marcel Derian)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak je to s radioaktivitou uranu

  Marcel Derian

  Poznámka je k  článku pana Miloše Kalába "Protitankové náboje v Kosovu zanechávají radioaktivní dědictví". Zdá se, že se daří živit časté mýty poukázáním na nějakou věc, která se dá těžko měřit či vážit. Přemýšlet nad otravou přírody olověnými broky myslivců je demagogie stejného kalibru, jako přemýšlet o vlivu gravitace Slunce na život na zemi. Jsou vlivy mnohem více devastující krajinu a s mnohem větším účinkem.

  Produkce siřičitanů, sazí a CO+CO2 spalováním, produkce Pb, aromatických benzenů motory vozidel a letadel, produkce ozonu, freonu, síry a těžkých kovů továrnami, to jsou vlivy, které se podílejí na změně prostředí mnohem více, než náboje z ochuzeného uranu.

  Pan Kaláb správně poznamenal, že ochuzený uran má 60% radioaktivity "obyčejného" uranu. Nepoznamenal už však, že třeba i váš byt je radioaktivní i my všichni jsme radioaktivní.

  Otázkou je míra radioaktivity. Nikdo přece neprotestuje, že chodník je radioaktivní, je to totiž tak nízká (nebo by měla být) míra radioaktivity, že je neškodná.

  Rovněž tak ochuzený uran není žádná radioaktivní bomba. Míra záření tohoto materiálu ale vyšší, než přirozené radioaktivní pozadí a proto nás různí demagogové tak straší.

  Co je však horší a to mélo ekologů říká, je to, že uran stejně jako jiné těžké kovy je zdraví škodlivý. Jako nedoporučuji pít vodu z olověné trubky, tak neschvaluji pití z uranové nádoby.

  V tom je ta škodlivost, která může znamenat zamoření prostředí. Nikoliv však radioaktivní prach vzniklý spálením uranu.

  PS: spálení uranu není jaderná reakce

  PPS: uran nejde spálit. A jeho odpar při vyšších teplotách je srovnatelný s olovem (a zkuste odpařit olovo - asi vám to dá práci).

  Marcel Derian


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|