středa 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Drastické aktuality z Kosova - úterní večerní zprávy televize BBC:
 • Generál Mike Jackson: KLA bude odzbrojena Analýza Evropského střediska pro práva Romů:
 • Romové a školy pro mentálně postižené v České republice Česká politika:
 • Belgický příklad (Ivan Hoffman, Radiožurnál) Ještě Slušovice:
 • František Čuba: hledejte ideologickou zaujatost (Iva Nachtmannová)
 • Na obranu Františka Čuby (Milena Varadinková) NATO a Kosovo:
 • "Britská vojska zmasakrovala Srby" (Guardian)
 • Němečtí novináři zastřeleni Srby, kteří jim nabídli pomoc
 • Oběd a popírání reality mezi etnickými očišťovateli (Robert Fisk, Independent)
 • Dítě bylo v naději pojmenováno K-For: o dva dny později zemřelo (Robert Fisk, Independent) K uranovým protitankovým nábojům:
 • Ochuzený uran (Milan Honusek)
 • Uranové protitankové náboje (Jiří Soler)
 • Jak je to s radioaktivitou uranu (Marcel Derian)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ochuzený uran

  Milan Honusek , Ústav jaderné fyziky AV ČR

  Z Fóra Britských listů.

  (K příspěvku Miloše Kalába.)

  Nejsem odborník na chemii uranu. Nevím, co udělá uran po nárazu na tank.

  Pracuji v oboru jaderné spektroskopie a chtěl bych upozornit na fakt, že je obrovský rozdíl mezi zářením uranu, který je v jednom kuse, a mezi zářením stejného množství uranu rozptýleného na prášek.

  Uran výrazně pohlcuje záření (vzhledem k vysokému atomovému číslu - vysoké hustotě), proto se z něj mimo jiné vyrábějí i kontejnery pro přepravu radioaktivity.

  Záření uranu, který je v kuse, je výrazně zeslabeno uranem samotným. Záření alfa se v tom případě k člověku prakticky nedostane.

  Jiná je situace v případě prášku, lze jej vdechnout a záření alfa může mít podobné efekty jako v případě Radonu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|