středa 7. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zemědělství:
 • Českému cukrovarnictví hrozí likvidace (Miroslav Hruška) České novinářství:
 • Nahá zpěvačka a dramatičnost Lidových novin (Juliana)
 • Premiér a média (Jaroslav Veis, Český rozhlas) Televize Nova:
 • Osamělý malý muž: vzdálený portrét Vladimíra Železného (Jaroslav Veis) České novinářství:
 • Křeček nebyl vyloučen pro pískání na Havla (Irena Válová)
 • My o voze, on o koze: Pecina versus Syndikát novinářů (Josef Schrabal)
 • Křeček není oběť (Michal Jirkovský) Školství:
 • Přijímací zkoušky v Británii (Jan Nekovář)
 • Neférové poměry na právnické fakultě KU (Eva Dočkalová) Reakce:
 • Henry Kissinger a britská média (Jan Vincent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Křeček nebyl vyloučen pro pískání na Havla

  Irena Válová

  Vážený pan

  Tomáš Pecina

  V Praze dne 29. června 1999

  Vážený pane Pecino,

  děkuji za Vaše připomínky k mému vystoupení i ke zdůvodnění návrhu na vyloučení pana Křečka ze Syndikátu novinářů ČR. Stejně jako Vy považuji členství těch novinářů, kteří se před listopadem 1989 podíleli na udržování totalitní moci v Syndikátu novinářů za sporné. Co mě uklidňuje, je fakt, že "nejkřiklavější" případy - tedy ti s pozitivním lustračním osvědčením dnes členy Syndikátu nejsou. Co se týče starších členů, těch, kdo v totalitním režimu žili a dnes jsou členy Syndikátu, musím konstatovat, že se tak stalo na základě rehabilitačního procesu, který se počátkem 90. let v Syndikátu odehrál a vedl jej dr. Kašpar. Takto byly rehabilitovány stovky novinářů v totalitě naopak utlačovaných. Neznamená to, že dnes není mezi členy Syndikátu žádný novinář, který se na podpoře totalitního režimu podílel. Pokud Syndikát dostane podnět, ze kterého vyplyne podíl takového člena na podpoře diktatury, bude se tímto podnětem zabývat. Osobně toto považuji za věc zásadní stejně jako obecné zhodnocení činnosti novinářů za komunismu. Tato sebereflexe stále ještě učiněna nebyla a novináři nepřiznali svůj podíl viny, což je podle mě špatně. Bohužel to žejmě souvisí s celkovou polistopadovou atmosférou ve společnosti, s nevůlí přiznat vinu a poučit se.

  K panu Křečkovi: Pan Křeček nebyl ze Syndikátu novinářů ČR vyloučn pro pískání během projevu Václava Havla ke vstupu ČR do NATO.

  S díky za dopis a v úctě

  Irena Válová

  syndik Syndikátu novinářů ČR

  Poznámka Tomáše Peciny: To je, obávám se, nepochopení situace, svědčící o naprostém nedostatku kritické sebereflexe na straně paní Válové. Nesouhlasím v nejmenším s názorem pana Křečka, že převracet policejní auta a házet po policistech zápalnými bombami je "aktivní sebeobranou", a nemyslím si, že by americké velvyslanectví bylo "legitimním cílem" útoku jakýchkoli demonstrantů, nicméně pokud začnu třídit názory na správné a chybné a podle toho určovat, kdo smí a nesmí být novinářem, v ničem se nebudu lišit od komunistických aparátníků, leda snad ve znaménku.

  Ostatně soudím, že odpoví-li paní Válová Mezinárodní federaci novinářů ve smyslu, že Jan Křeček nebyl vyloučen, protože pískal na Hradě, ale protože "schvaloval" - nikoliv atentát na Heydricha, nýbrž útok na americkou ambasádu, bude to reakce nikoli nepodobná výroku Antona Špelce "Cásař pán není vůl, císař pán je korunovanej," a celá aféra tím získá dimenzi autenticky českého švejkovství.

  Jazyková poznámka JČ: Papír s hlavičkou, na kterým je psán tento dopis, má i anglické záhlaví. "Syndikát novinářů ČR" je tam přeložen jako "Syndicate of journalists of the Czech Republic". Potíž je, že flexivní jazyk (jazyk s pády) jako čeština často užívá celé řady po sobě následujících genitivů (tvarů podstatných jmen v druhém pádu). To je ale pro neflexívní jazyk nepřijatelné - vytvoříte dlouhou řadu slov, mezi nimiž bude samé "of ... of ... of" - je to nakonec nesrozumitelné. Proto bych doporučoval název Syndikátu překládat buď jako Syndicate of Czech Journalists, anebo jako Syndicate of Journalists in the Czech Republic.

  Ale vážnější, směšná, (jeden anglický mluvčí řekl, "negramotná") je chyba pod tím. O Syndikátu se totiž v hlavičce na dopisním papíru anglicky praví: "The member of the International Federation of Journalists". To česky znamená "Jediný člen Mezinárodní federace novinářů". (Existuje i poněkud vulgárnější interpretace této poněkud nešťastné formulace, ale lidi by mě mohli obvinit, že mám "smutty mind", že za vším hned hledám sprosťárny). Správná verze přirozeně zní : "A member of the International Federation of Journalists."  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|