středa 7. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zemědělství:
 • Českému cukrovarnictví hrozí likvidace (Miroslav Hruška) České novinářství:
 • Nahá zpěvačka a dramatičnost Lidových novin (Juliana)
 • Premiér a média (Jaroslav Veis, Český rozhlas) Televize Nova:
 • Osamělý malý muž: vzdálený portrét Vladimíra Železného (Jaroslav Veis) České novinářství:
 • Křeček nebyl vyloučen pro pískání na Havla (Irena Válová)
 • My o voze, on o koze: Pecina versus Syndikát novinářů (Josef Schrabal)
 • Křeček není oběť (Michal Jirkovský) Školství:
 • Přijímací zkoušky v Británii (Jan Nekovář)
 • Neférové poměry na právnické fakultě KU (Eva Dočkalová) Reakce:
 • Henry Kissinger a britská média (Jan Vincent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Křeček není oběť

  Michal Jirkovský

  Pan Pecina ve svém dopise Mezinárodní novinářské organizaci vyjadřuje obavy o stav naší novinářské obce. Rozhodně tyto obavy sdílím, ovšem pokud je opírá o cokoli jiného, než o případ pana Křečka. Jak jsem si všiml, nejen pan Pecina, ale řada lidí považuje pana Křečka za oběť, která dokazuje, že v tomto státě neexistuje demokracie. Možná, že v tomto státě opravdu neexistuje demokracie, nebo je velmi pošramocená. Nechci se o tom ani přít, ani polemizovat. Pan Křeček a jeho příběh tuto skutečnost ovšem ani nedokazuje, ani nepopírá.

  Pan Křeček je, alespoň podle mého mínění, nevychovaný nezdvořák. To je samozřejmě subjektivní hodnocení a rozhodně i v případě, že by s ním byl obecný souhlas, nejedná se o důvod k nějakému postihu. Nelíbí se mi, že pouze na základě toho, že se neumí chovat, proslaví se natolik, že dostane prostor ve zpravodajském pořadu veřejnoprávní televize, k obhajování tohoto chování. Oprávněnost a vhodnost tohoto posoudili jiní a zřejmě usoudili, že je to nutné. Kdybychom ovšem chtěli za každou cenu nějakým způsobem zaškatulkovat jeho čin, mohli bychom jej nazvat zneužitím pravomoci.

  Co se stalo? Pan Křeček vyjádřil svůj odpor k našemu vstupu do NATO hlasitým pískotem a pálením vlaječky NATO v prostorách Pražského hradu v okamžiku, kdy prezident tohoto státu podpisem stvrzoval náš vstup do aliance. Jistě nemůžeme předpokládat, že všichni lidé v republice souhlasí s naším členstvím. Jistě řada lidí vyjadřovala i veřejně svůj nesouhlas. Potíž je v tom, že pan Křeček tak nečinil na ulici, demonstraci, či nějakém veřejném shromáždění, ale na akci, na kterou bohužel nemohl přijít kdokoli. On tak učinil na akci a v objektu, kam se mohl dostat pouze omezený počet těch, kteří se mohou prokázat legitimací novináře. Znamená to tedy, že neprotestoval jako obyčejný občan, jak sám tvrdil. Jako obyčejný občan by totiž mohl protestovat například na hradním nádvoří, ovšem ne v místnosti, kde Václav Havel podepisoval příslušné dokumenty.

  Neviděl jsem odůvodnění Syndikátu novinářů ke zrušení členství pana Křečka v této organizaci. Předpokládám ale, že Syndikát je formuloval tak, že pan Křeček zneužil v dané chvíli výhod, které mu novinářský průkaz poskytuje a jelikož si nepřeje, aby se toto zneužití opakovalo, průkaz mu odebral. Tuto skutečnost nepovažuji za ohrožení demokracie, pouze za vyjádření určitého práva určité organizace, v níž je členství dobrovolné. Mimoto pan Křeček si může zažádat o členství v jiné organizaci obdobného charakteru.

  Závěrem mohu pouze konstatovat, že je mi dvojnásob smutno. Jednak z toho, že každou, tedy i touto zmínkou, je osoba pana Křečka popularizována a především z toho, že snaha o dodržení určitých pravidel je obecně chápána jako princip nedemokratický.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|