pátek 30. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká špionáž v USA za komunismu:
 • K démonizaci Karla Koechera (Karel Koecher) Aféra z podvodnými dokumenty ohledně údajné vraždy princezny Diany:
 • Kdo je Chris Smith, kdo posílá Britským listům dopisy ohledně LeWintera?
 • Dopis rakouskému prezidentu: "Oswald Le Winter je nevinen!" (Rayelan Allan) Protesty v ČR:
 • Blokáda stavby nového supermarketu v Litvínově (Radek Wiederstand, Konfrontace) Česká politika:
 • O politicích, bankéřích a hokejistech (Jaroslav Veis)
 • Normalizace v Klánovicích (Petr Šafránek) Podnikatelské praktiky leteckých společností:
 • K "podvodu" ČSA (Jiří Jírovec, JČ) Česká politika a intelektuálové
 • K iniciativě Impuls 99 - čtenářské reakce (Jaroslav Plesl, Euro, Jindřich Pařík, Petr Jánský) Děti Země:
 • Dioxiny: Stan pro život v Táboře  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo je Chris Smith, kdo posílá Britským listům dopisy ohledně LeWintera?

  Odpovídá Karel Koecher:

  Pokud jde o Váš dotaz, kdo je ten Smith, který Vám poslal LeWinterův dopis, opravdu nevím kdo by to mohl být. Dotyčný dopis jsem ale viděl už předtím, když mi ho Jeff Steinberg z Executive Intelligence Review, který má blízko k lidem kolem Al Fayeda a je patrně nejznámějším žurnalistou píšícím o tom, že smrt Diany a Dodi byla vražda, poslal s varováním, že LeW. se snaží vylepšit si image (a eventuelně dostat od nějakých medií peníze) tím, že tvrdí, že byl donucen prohlásit, že ty dokumenty, které se snažil prodat Al Fayedovi, jsou pravé, a on je neviná oběť grabdiozního spiknutí. Adresátka (myslím, že je to žena) toho jeho dopisu je - opět jenom snad, protože to nevím jistě - žurnalistka která vede diskusi o celém případu na websitu www.dejanews.com.

  Ještě něco: Jeff Steinberg zprostředkoval loni v červenci onu schůzku mezi MacNamarou a mnou, o které se zmiňuji ve svém prvním příspěvku, a v souvislosti s  článkem v Guardianu mi poslal e-mail, který mluví o té Al Fayedově žalobě v USA.

  Vzhledem k tomu, že se o tom chystáte psát, myslím, že by Vás mohl zajímat:

  (Český překlad níže)

  Hi, Karel:

  A few things about the law suit in the U.S. (I obtained a copy of the court filing, in Los Angeles). You are not named in the law suit. The people named in the law suit demanding $6 million in damages are: LeWinter, Pat McMillan, Keith Fleer (the attorney who made the initial approach to Al Fayed's U.S. representative) and George Williamson. The court suit contains a narrative which mentions you as having been in Vienna, and having made the hotel arrangement and having something to do with creating a bank account. The suit also alleges that the original location for the meeting with Macnamara, sought by LeWinter, was Prague, not Vienna. It may be that LeWinter had deeper intentions of trapping you into his scheme (that has been my impression for some time). At any rate, you are not a party to the civil suit in the United States. Small compensation, I guess, but not a solution to the Vienna prosecution. I will once again try to reach Macnamara and press him to clarify that you were not seen by him in Vienna. It was certainly my impression, in the aftermath of our London meeting, that he dropped the idea that you were implicated in the affair.

  However, LeWinter said some things that again lured you into the net, as he was scrambling to reduce his sentence or make his yoke easier in some way.

  There has been a big stir in Britain, at the parliament, over the Diana crash. A Conservative MP named Wardle rose recently on the floor of the House of Commons and attacked the Government and the Monarchy for rejecting Al Fayed's citizenship once again, and for being involved in the coverup of the Paris crash. So the whole issue is back on the front burner with the media.

  I will try to reach Macnamara this week and query him about a letter to your attorney on the facts in Vienna. I do hope this can be quickly settled, vis. your situation. It may be that the naming of Fleer, McMillan and Williamson in the U.S. court case opens some opportunity to clarify your non-role in the mess. I will stay in touch.

  Best wishes, under difficult circumstances.

  Jeff


  Dobrý den, Karle:

  Několik věcí ohledně procesu ve Spojených státech (získal jsem kopii dokumentů předložených soudu v Los Angeles). V žalobě nejste jmenován. Lidé, jmenovaní v žalobě, která vyžaduje odškodné ve výši 6 miliónů dolarů, jsou: Le Winter, Pat McMillan, Keith Fleer (právník, který učinil první krok a spojil se s americkým zástupcem Al Fayeda) a George Williamson. Soudní dokumenty obsahují shrnutí případu, které se zmiňuje o tom, že jste byl ve Vídni, že jste objednal hotel a také jste měl něco společného se založením bankovního konta. Žaloba také tvrdí, že původním místem pro schůzku s MacNamarou, kterou chtěl Le Winter, byla Praha a nikoliv Vídeň. Je možné, že měl Le Winter hlubší úmysl dostat vás do pasti svého projektu (to je mým dojmem už delší dobu). V každém případě však nejste ve Spojených státech v občanském procesu obžalován. To je asi jen malá útěcha, ale není to řešení pro vídeňskou žalobu. Znovu se pokusím spojit se s MacNamarou a budu na něho naléhat, aby dal jasně najevo, že jste se s ním ve Vídni nesetkal. Bylo mým dojmem, po setkání v Londýně, že opustil představu, že máte s celou věcí cokoliv společného. Avšak Le Winter řekl některé skutečnosti, které vás znovu dostaly do sítě, snaží se totiž snížit svůj trest anebo si své břemeno nějak ulehčit.

  V Británii, v parlamentě, došlo ohledně nehody, v níž zahynula Diana, k velkému pozdvižení. Konzervativní poslanec jménem Wardle nedávno v Dolní sněmovně obvinil vládu i monarchii, že znovu odmítla Al Fayedovu žádost o britské občanství a že se podílí na umlčování skutečností týkající se pařížského úmrtí Diany. Takže se celá záležitost znovu dostala do popředí pozornosti sdělovacích prostředků.

  Pokusím se znovu se spojit s Macnamarou tento týden a budu se ho ptát na dopis vašemu právníkovi ohledně faktů ve Vídni. Doufám, že bude celá záležitost rychle ohledně vaší situace uzavřena. Je možné, že jmenování Fleera, McMillana a Williamsona u amerického soudu otevírá určitou možnost, jak vyjasnit vaši neúčast v této šlamastyce. Napíšu znovu.

  Jeff  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|