pátek 30. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká špionáž v USA za komunismu:
 • K démonizaci Karla Koechera (Karel Koecher) Aféra z podvodnými dokumenty ohledně údajné vraždy princezny Diany:
 • Kdo je Chris Smith, kdo posílá Britským listům dopisy ohledně LeWintera?
 • Dopis rakouskému prezidentu: "Oswald Le Winter je nevinen!" (Rayelan Allan) Protesty v ČR:
 • Blokáda stavby nového supermarketu v Litvínově (Radek Wiederstand, Konfrontace) Česká politika:
 • O politicích, bankéřích a hokejistech (Jaroslav Veis)
 • Normalizace v Klánovicích (Petr Šafránek) Podnikatelské praktiky leteckých společností:
 • K "podvodu" ČSA (Jiří Jírovec, JČ) Česká politika a intelektuálové
 • K iniciativě Impuls 99 - čtenářské reakce (Jaroslav Plesl, Euro, Jindřich Pařík, Petr Jánský) Děti Země:
 • Dioxiny: Stan pro život v Táboře  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis rakouskému prezidentu: "Oswald Le Winter je nevinen!"

  Znovu případ Diana, Al Fayed a špióni a podvodníci

  Český překlad viz níže.

  Mr.President Klestil,

  I am writing to you to ask that you review the case and prison sentence of Dr. Oswald LeWinter. It appears the CIA and other United States government bureaus and agencies are using Austria to silence one of their whistleblowers.

  Mr. President, you may remember me. You sent me a Christmas card in 1995. I was married to Gunther Russbacher at the time. If you will remember, he was a guest in the same facility where you are holding LeWinter. Many people have wondered why you sent this card to us.

  Dr. LeWinter was used in an operation that was designed to "surface" classified CIA/FBI documents. These documents have to do with the murder of Princess Diana.

  It is obvious that agents in MI6 and the CIA do not want this information to become public. But the information continues to leak out. Former MI6 agent Richard Tomlinson has also been releasing information which confirms much of what is contained in the documents that were found by Vienna police in LeWinter's room.Whoever controls this information will wield great power over Mr.Anthony Blair, high ranking officials in MI6 and the British royal family.

  LeWinter was not trying to extort money for forged documents. The documents he was selling were real. If he had said they were real, the United States would have extradicted him and charged him with treason. He chose the lesser of two evils.

  I am asking you to review his case. I think after you see what Austria is invovled in, you might want to give him a pardon and get him out of your country.

  1. Oswald LeWinter is almost 70 years old. He is a trained psychoanalyst and ex University Professor.

  2. He has multiple illnesses: Diabetes, coronary insuffienciency with signs of damage, liver damage, Epstein-Barr syndrome, myalgic encephalomyelitis, skin illness from Agent Orange in Viet Nam, high blood pressure, and chronic bronchitis.

  3. LeWinter has a distinguished service record in the CIA and the U.S. Army. He was highly decorated and wounded in Korea and Viet Nam. He is a leading expert in Disinformation in the intelligence community.

  4. Details in the documents which were found by the Austrian Police in LeWinter's room have proven to be true. Subsequent investigations in France and the UK prove that he told the truth to Al Fayed. The documents were not forgeries. They originated in division 5 of the FBI.

  5. The U.S. government wants LeWinter our of the way because of what he know about CIA crimes and political murders.

  6. LeWinter states he never saw the documents he is charged with forging before the Vienna police showed them to him. His fingerprints were not found on the documents.

  7. Ever since Le Winter began "whistle-blowing," the CIA has wanted to silence him. It appears the CIA used the Austrian government to convict and imprison LeWinter. A trial in the United States would have been too public and too much information would have come out.

  I sincerely hope you will ask one of your aides to take the time to review this case. Once you understand everything that is going on, I am sure you will see how Austria is being used.

  Respectfully,

  Rayelan Allan (Russbacher)


  Vážený pane prezidente Klestile,

  Píšu vám se žádostí, abyste revidoval případ a vězeňský trest dr. Oswalda Le Wintera. Zdá se, že CIA a další americké vládní úřady a agentury využívají Rakouska k tomu, aby umlčely jednu z osob, která zveřejnila o USA nepříjemné informace.

  Pane prezidente, možná si na mě pamatujete. V roce 1995 jste mi poslal vánoční přání. Byla jsem tehdy provdána za Guenthera Russbachera. Pokud se pamatujete, byl hostem v témže zařízení, kde nyní zadržujete Le Wintera. Mnoho lidí se divilo, proč jste nám poslal to vánoční přání.

  Dr. LeWinter byl zneužit při operaci, jejímž cílem bylo zveřejnit tajné dokumenty CIA a FBI. Tyto dokumenty souvisejí s vraždou princezny Diany.

  Je zjevné, že agenti MI6 a CIA si nepřejí, aby tyto informace vyšly na veřejnost. Avšak informace se na veřejnost dostávají beztak i nadále. Bývalý agent MI6 Richard Tomlinson také zveřejňuje informace, které potvrzují mnohé z toho, co je obsaženo v dokumentech, které nalezla v Le Winterově pokoji vídeňská policie. Ten, kdo má k dispozici tyto informace, bude mít velkou moc nad panem Anthony Blairem, nad vysokými důstojníky MI6 a nad britskou královskou rodinou.

  Le Winter se nesnažil vydírat peníze za zfalšované dokumenty. Dokumenty, které se chystal prodat, byly pravé. Kdyby býval uvedl, že jsou pravé, Spojené státy by ho nechaly vyhostit z Rakouska do USA a obžalovaly by ho z velezrady. Zvolil menší ze dvou zel.

  Žádám vás, abyste revidoval jeho případ. Domnívám se, že jakmile si uvědomíte, do čeho se Rakousko namočilo, budete chtít ho omilostnit a odeslat ho pryč z vaší země.

  1. Oswaldu Le Winterovi je téměř 70 let. Je to odborný psychoanalytik a bývalý univerzitní profesor.

  2. Má celou řadu nemocí: cukrovku, koronární nedostatečnost se známkami poškození, poškození jater, Epsten-Barrův syndrom, Myalgickou encefalomyelitidu, chorobu kůže od Agenta Orange ve Vietnamu, vysoký krevní tlak a chronickou bronchitidu.

  3. Le Winter působil jako vynikající pracovník CIA a americké armády. Byl vysoce vyznamenán a raněn v Koreji a ve Vietnamu. Je ve zpravodajske komunitě čelným odborníkem na dezinformace.

  4. Údaje v dokumentech, které nalezla rakouská policie v Le Winterově pokoji, byly prokázány jako pravdivé. Následné vyšetřování ve Francii a ve Velké Británii dokazuje, že řekl Al Fayedovi pravdu. Dokumenty nebyly padělané. Vznikly v 5. divizi FBI.

  5. Americká vláda si přeje, aby Le Winter nepřekážel, protože ví leccos a zločinech a politických vraždách CIA.

  6. Le Winter konstatuje, že nikdy neviděl dokumenty, za jejichž padělání byl obžalován, předtím, než mu je ukázala vídeňská policie. Jeho otisky prstů nebyly na dokumentech.

  7. Od té doby, co začal Le Winter tyto informace prozrazovat, CIA se snaží ho umlčet. Zdá se, že CIA využila rakouské vlády k tomu, aby Le Wintera odsoudila a uvěznila. Proces ve Spojených státech by býval veřejný a vyšlo by najevo příliš mnoho informací.

  Upřímně doufám, že požádáte jednoho ze svých poradců, aby si nalezl čas na to znovu hodnotit tento případ. Až pochopíte, co se děje, jsem si jista, že si uvědomíte, jak je Rakouska zneužíváno.

  S pozdravem,

  Rayelan Allanová (Russbacherová)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|